اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای 80 صفحه

فصل دوم پایان نامه اخلاق و اخلاق حرفه ای
مبانی نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه داخلی اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه خارجی اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه پژوهش اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای
ادبیات نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای
چارچوب نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای

این نوشتار نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای می باشد. در بخش اول مبانی نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای در پژوهش های داخلی و خارجی بررسی می شود.

تعربف مفهومی اخلاق:اخلاق عبارت است از، یک سلسله خصلت ها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آن ها را به‌عنوان اصل اخلاقی می پذیرد. یا به‌عبارت‌دیگر، قالب روحی برای انسان که روح انسان در آن قالب و در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه ساخته می شود (مطهری، 1385). تعربف مفهومی اخلاق حرفه ای: اخلاق حرفه ای در ساده ترین تعریف عبارت است از: اصول و معیار هایی که رفتار قابل‌قبول یا پسندیده را در یک حرفه تبیین می کند (علمی، 1387). به‌عبارت‌دیگر، اخلاق حرفه ای را رشته ای از علم اخلاق دانسته اند که روابط شغلی را موردمطالعه و بررسی قرار می دهد (شعاری نژاد،1364 :67).

اخلاق، جمع خُلق و در لغت دارای دو معناست؛ برخی اخلاق را به معنای نیرو و سرشت باطنی دانسته اند که برای انسان، تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهر قابل درک باشد، در برابر خَلق که به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می شود، برخی دیگر خُلق را به معنای صفت نفسانی راسخ می دانند که انسان، افعال متناسب با آن را، بی درنگ انجام می دهد؛ مانند شجاعت. کسی که دارای خُلق شجاعت است در رویارویی با دشمن تردیدی به خود راه نمی دهد (شریفی، 1389). بر اساس مکتب الهام بخش اسلام، علم اخلاق، پاک ساختن نفس از صفات ناپسند و آراستن آن به ملکات جمیله است، که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می شود.

در متون غربي،از واژه هايي مانند Ethics و Moral استفاده شده است. در فرهنگ لغت وبستر Moral را به عناويني مانند اصول مربوط به‌درستی و نادرستي رفتار و تبعيت از استانداردهاي رفتار درست تعريف كرده است. با رجوع به ساير منابع، ازجمله فرهنگ آكسفورد و تحقيقات موجود، چنين استنباط مي شود كه Moral فضايل و رذايل اخلاقي را معرفي می‌کند و Ethic همان علم اخلاق است و رابطه تنگاتنگي با فلسفه اخلاق دارد. به‌طورکلی، با جمع‌بندی تعاريف موجود در زمینه اخلاق، آن‌طور كه نقيب زاده (14-16) مطرح کرده است می توان گفت: آن گاه که آدمی از بایدها و نبایدهایی که بیشتر به‌صورت روا و ناروا، پسندیده و ناپسندیده عرضه می شوند، فراتر رود و به بازشناسی نیک از بد برسد، و این شناخت ارزش نیک، او را به کردار شایسته برانگیزد، به قلمرو اخلاق رسیده و در راه انسان شدن گام نهاده است ( نقیب زاده به نقل از حقیقت، 1389: 109).

در مبحث اخلاق حرفه ای، سخن از مجموعه ای از گزاره های اخلاقی و باید ها و نباید هایی است که مخاطب اصلی آن در درجه اول به حرفه مندان یک رشته و در ارتباط با مسئولیت های حرفه ای آنان است. علم اخلاق قرن ها قبل از میلاد مسیح در مشاغل و حرف گوناگون وجود داشته است. اما تاریخ تدوین اولین اصول اخلاق حرفه ای به حدود سیصد سال پیش از میلاد بر می گردد که متعلق به حرفه پزشکی می باشد و به سوگند نامه بقراط برمی گردد، که در آن وظایف و مسئولیت های اخلاقی پزشکان مشخص‌شده بود. برخلاف نظام های اخلاقی گذشته همچون نظام ارسطویی که در آن ها اخلاق امری درونی و شخصی تلقی می شد، امروزه مسئولیت های اخلاقی از این امر فراتر رفته و به حیطه مناسبات بین فردی، سازمانی و گروهی کشیده شده و در طیفی از مسئولیت های فردی- شخصی تا مسئولیت های فردی- شغلی و نیز مسئولیت های سازمانی گسترده شده است. چنین تحولی را انقلاب کپرنیکی در اخلاق نامیده اند (قراملکی، 1382)؛ که نقطه عطفی در پیشینه مکاتب اخلاقی است. نتیجه چنین دیدگاه هایی، پیدایش مفهوم اخلاق کاربردی است که اخلاق حرفه ای یکی از اقسام آن است.

بنابراین خاستگاه مفهوم اخلاق حرفه ای، از این دیدگاه سرچشمه می گیرد که اخلاق فراتر از مجموعه ای از مسئولیت های فردی و شخصی است. به‌عبارت‌دیگر نظریه پردازان و حرفه مندانی که مایل به بحث در مورد اخلاق حرفه ای اند، بیش تر مفهوم حرفه را پذیرفته اند و به‌طور ضمنی تائید نموده اند که حوزه عملی و نظری رشته آنان قابلیت تبدیل‌شدن به یک حرفه را دارا است. براي پي بردن به پيوند ناگسستني مفهوم حرفه بااخلاق كافي است به پيشينه ي پيدايش اصطلاح حرفه در سده هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي اوج دوران اصلاح‌طلبی ديني مراجعه شود. در دوران اصلاح‌طلبی دینی، اصطلاح حرفه با این گزاره شکل‌گرفته که تحقق حرفه هر فرد، عالی-ترین شکل فعالیت اخلاقی است. به عبارت روشن تر، حرفه در بدو پيدايش اش، از دیدگاه كساني چون لوتر مبارز سرسخت و سرسلسله كوشش هاي اصلاح‌طلبانه ديني در اروپا به‌عنوان توجيهي اخلاقي از فعاليت دنيوي به‌کاررفته است. اين بدان معناست كه از آغاز، حرفه با مفهوم اخلاق عجين بوده و پذيرش مفهوم حرفه به معناي پذيرش خودبه‌خودی اخلاق-حرفه ای است. چنين پيشينه اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای اي در تعاريف امروزين از حرفه، انعكاس قدرتمندي دارد، و همواره اخلاق، يك ركن اساسي در تعاريف معتبر ارائه‌شده از مفهوم حرفه بوده است (وبر، 1371 : 75).

فصل دوم پایان نامه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اخلاق و اخلاق حرفه ای

1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات 12
1-4-1- اخلاق: 12
1-4-2 – اخلاق حرفه ای 12
1-4-3- مشاوره 13

فصل دوم: بررسي ديدگاه صاحبنظران و پيشينه پژوهش
2-1- مبانی نظری 16
2-1-1- مقدمه 16
2-1-2- رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق 16
2-1-3- دیدگاه صاحبنظران 21
2-1-4- تاريخچه حرفه اي گري 37
2-1-5- تاریخچه اخلاق حرفهای 40
2-1-6- عوامل پايه اي اخلاق حرفهاي 41
2-1-7- اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی 42
2-1-8- ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام 43
2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران 45
2-1-10- اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان 46

پژوهش های پیشین 49
2-2-1- پژوهش های داخلی 49
2-2-2- پژوهش های خارجی 53
2-3- پرسش های پژوهش 56
2-3-1- بخش کیفی 56
2-3-2- بخش کمی 56

دانلود پاورپوینت کتاب شیمی هسته ای از دکتر دلاور پاورپوینت کتاب شیمی هسته ای از دکتر دلاور پاورپوینت کتاب شیمی هسته ای پیام نور پاورپوینت کتاب شیمی هسته ای پاورپوینت کتاب رادیو شیمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب…

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سازگاری زناشویی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپینر پرسشنامه سازگاری زناشویی das پرسشنامه سازگاری زناشویی داس دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی پرسشنامه سازگاري زناشويي اسپانير (das) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سازگاري…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 38 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی چارچوب نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه رضایت شغلی پیشینه…

بررسی نقوش گیاهی و حیوانی سفالینه های شوش دانلود پایان نامه نقوش گیاهی دانلود پایان نامه نقوش حیوانی نقوش سفالینه های سیلک سفالینه های منقوش در ایران نقوش سفالینه های شوش تاریخچه سفالگری در ایران پایان نامه نقوش سفالینه های…

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی مدیران مسئولیت مدنی مدیران در معاملات ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات رشته حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد 81 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی و مدیریت عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی و…

دانلود پاورپوینت فصل اول راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم دانلود پاورپوینت راهبردهای حل مسئله پاورپوینت راهبردهای حل مسئله پاورپوینت راهبرد رسم شکل پاورپوینت راهبرد الگو سازی پاورپوینت راهبرد حذف حالت های نامطلوب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل…

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (۱۹۷۸) کلمات کلیدی : مقیاس رهبری در ورزش پرسشنامه رهبری در ورزش پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش دانلود پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش پرسشنامه مقیاس…

پاورپوینت معرفی برنامه ریزی شهری با رویکرد مشارکت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی برنامه ریزی شهری با رویکرد مشارکت جهت رشته برنامه ریزی شهری در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

پاورپوینت ايمنی كار با جرثقيل پاورپوینت ایمنی جرثقیل پاورپوینت ایمنی باربرداری پاورپوینت نکات ایمنی باربرداری پاورپوینت خطرات جرثقیل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ايمنی كار با جرثقيل جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 89 اسلاید و با فرمت…

پاورپوینت آموزش تدریس درس 10 مطالعات اجتماعی هشتم - از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا ) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 10 مطالعات اجتماعی هشتم - از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا…

پاورپوینت کتاب شيوه ارائه مطالب علمی و فنی 317 اسلاید دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمی و فنی پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ppt پاورپوینت در مورد شيوه ارائه مطالب…

پایان نامه کیفیت زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن پایان نامه کیفیت زندگی زناشویی نظریه های کیفیت زندگی زناشویی اهمیت کیفیت زندگی زناشویی کیفیت زندگی زناشویی مطلوب کیفیت زندگی زناشویی نامطلوب عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی کیفیت زندگی…

پاورپوینت معرفی تعدادی از دانشگاه های برتر دنیا از لحاظ طراحی دانلود پاورپوینت معرفی تعدادی از دانشگاه های برتر دنیا از لحاظ طراحی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی تعدادی از دانشگاه های برتر دنیا از لحاظ طراحی جهت…

دانلود پاورپوینت اصول و روش های داده کاوی پاورپوینت اصول و روش های داده کاوی پاورپوینت داده کاوی چیست پاورپوینت داده کاوی با پایتون پاورپوینت جزوه داده کاوی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول و روش های داده کاوی…

پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان کلمات کلیدی : پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان تعریف مشتري مداري تعريف مشتري ازديدگاه بازار نيازها و دلايل وابستگي…

تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش موتورهای کاوش ابر موتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی مقایسه موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی با موتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی…

محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها كسری جزئی اعداد چند قطبی قطبها و باقیمانده ها سیستم ماشین حساب جبری كامپبوتری محاسبه عملكرد منطقی با قطبها و باقیمانده ها دانلود مقاله رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

دانلود پاورپوینت اختلالات تجزیه ای پاورپوینت اختلالات تجزیه ای پاورپوینت اختلالات تجزیه ای در روانشناسی پاورپوینت اختلال تجزیه ای پتورپوینت اختلال تجزیه ای هویت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اختلالات تجزیه ای جهت رشته روانشناسی در قالب 15 اسلاید…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوء مصرف مواد کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سوء مصرف مواد مبانی نظری سوء مصرف مواد پیشینه تحقیق سوء مصرف مواد پیشینه داخلی سوء مصرف مواد پیشینه خارجی سوء مصرف مواد پیشینه پژوهش…

پاورپوینت درس 2 ادبیات نهم مبحث عجایب صنع حق تعالی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ادبیات نهم متوسطه مبحث عجایب صنع حق تعالی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

پاورپوینت کارگاهی آموزش روش های تدریس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کارگاهی آموزش روش های تدریس جهت رشته گوناگون در قالب 40 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ويرایش …

پاورپوینت کارگاهی مدیریت جامع کیفیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کارگاهی مدیریت جامع کیفیت جهت رشته مدیریت در قالب 67 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش مشتري چيست…

دانلود پاورپوینت بررسی نرم افزار های کد باز پاورپوینت بررسی نرم افزار های کد باز پاورپوینت نرم افزارهای کدباز پاورپوینت بررسی برنامه های منبع باز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی نرم افزار های کد باز جهت رشته IT…

نقش ورزش در بزهكاری جوانان دانلود مقاله نقش ورزش در بزهكاری جوانان بزهکار بزهکاری جوانان علل بزهكاری نوجوانان علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهكاری‌ سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام…

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 2 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید مبانی…

پاورپوينت وب در تجارت الکترونيک پاورپوينت در مورد وب در تجارت الکترونيک پاورپوینت وب در تجارت وب در تجارت الکترونیک به چه معناست ؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت وب در تجارت الکترونيک در قالب 34 سلايد جهت رشته…

کیفیت روابط زناشویی و بررسی رویکردها و برنامه های پیشگیری از درماندگی زناشویی کلمات کلیدی : کیفیت روابط زناشویی و بررسی رویکردها و برنامه های پیشگیری از درماندگی زناشویی رفتن به سایت اصلی هدف از این پایان نامه کیفیت روابط…

پاورپوینت قانون در پزشکی پاورپوینت قانون پزشکی اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای پاورپوینت قانون پزشکی معافیت سربازی پاورپوینت قانون جذب و قبولی در پزشکی پاورپوینت قانون دخالت در امور پزشکی پاورپوینت قانون مداخله در امور پزشکی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت قانون در پزشکی…

مقاله تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان مقاله تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی مقاله تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی 1 مقاله تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دهم…

دانلود پاورپوینت کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی پاورپوینت کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی پاورپوینت جزوه درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 2 پاورپوینت خلاصه درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 2 پاورپوینت کتاب درآمدی بر تعلیم…

پاورپوینت سفالوسپورین ها پاورپوینت سفالوسپورین ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سفالوسپورین ها به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش جهت ارائه و کنفرانس مناسب اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری علوم پزشکی شامل مباحث: تقسیم بندی مواد مصرف عوارض…

بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک بررسی حقوقی اعمال تجاری بررسی حقوقی امضا الکترونیک بررسی حقوقی قرارداد الکترونیک پایان نامه دادگاه الکترونیکی پایان نامه داوری الکترونیکی جایگاه حقوقی امضاء الکترونیکی جایگاه حقوقی قرارداد اینترنتی رفتن به سایت…

تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری رضایت شغلی تعیین رضایت شغلی نگرش به رشته تحصیلی جو اخلاقی محیط کاری ارتباط جو اخلاقی و نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان ارتباط…

پاورپوینت آموزشی مبدلهای حرارتی در صنعت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی مبدلهای حرارتی در صنعت جهت رشته صنایع در قالب 67 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش …

# بخش اول : گذری بر نظریات حوزه علم اخلاق # فصل اول : مقدمه: کلیاتی در باب آئین رفتار حرفه ای در کسب و کار و حسابداری # مقدمه # نگرانی ها در مورد پیگیری اخلاقیات حسابداران # پیگیری اخلاقیات در حرفهی حسابداری # افزایش اهمیت و پیچیدگی حسابداری # سردرگمی اخلاقی # مقدمه ای در مورد تحلیل اخلاقی حسابداران # اهداف آموزشی کتاب # ساختار کتاب # پرسش ها # منابع # فصل دوم : فلسفه اخلاق: دیدگاه های توصیفی چه عواملی در واکنش حرفه به دوراهیها مؤثر است؟ # مقدمه # اصول اخلاقی حسابداران و سایر افراد حرفه ای # مشخصه های حرفهی حسابداری # اخلاق در حرفه های دیگر # مدل های رفتار اخلاقی # مدل رشد کولبرگ # مدل مراقبت گیلیگان # ویژگی های شخصی و رفتار اخلاقی # تأثیر سن و جنسیت # ویژگی های ساختاری و مسائل اخلاقی # فرهنگ # سازمانها و گروه های کاری # فرایند طبقه بندی موضوعات در ذهن انسان # ماهیت مسائل اخلاقی و رفتار اخلاقی # اخلاق اقتضایی # دامنه اهمیت مسئله اخلاقی # مکان یا نحوه ی طرح مسئله اخلاقی # خلاصه # سؤالات # پی نوشت 1: مدل توسعه اخلاقی کولبرگ # پی نوشت 2: مدل اخلاق مراقبت گیلیگان # منابع # فصل سوم : فلسفه اخلاق: دیدگاه های دستوری الزامات رفتاری حرفه # مقدمه # اخلاقیات وظیفه شناسی (وظیفه مندی) # نظریه عدالت رالز # اخلاقیات فرجام شناختی # سودمندگرایی منطقی و عملی # رویکردهای مبتنی بر تقوا برای رفتار افراد # شعور و شور اخلاقی # خلاصه # سؤالات # پی نوشت 1: اخلاقیات وظیفه شناسی کانت # پی نوشت 2: جان رالز - نظریه ای در باب عدالت # پی نوشت 3: فلسفه سیاسی لیبرالیسم یا لیبرالیسم سیاسی # منابع # مقدمه # فصل چهارم : فلسفه اخلاق: دیدگاه های سیاسی تأثیر حرفه بر ساختار عمومی جامعه # مقدمه # روسو و اجتماع: من چه کسی هستم؟ # حقوق و وظایف # امانوئل لویناس و پدیده شناسی اخلاق # آیا اخلاق به چه چیزی شباهت دارد؟ # خلاصه # پرسشها # پی نوشت 1: جان استوارت میل و نظریه ای در باب آزادی # پی نوشت 2: فلسفه ی سیاسی توماس هابز # پی نوشت 3: جان لاک - نظریه آزادی و نقش دولت # پی نوشت 4: نظریه قرارداد اجتماعی # منابع # فصل پنجم : فلسفه اخلاق: دیدگاه های فرامدرن و نئو مدرن فرایند اخلاقی شدن حرفه # مقدمه # دیدگاه های فرامدرنیسم یا پست مدرنیسم # اخلاق از منظر فوکو # دیدگاه نئو مدرن: هابرماس و اخلاق گفتمان # دیدگاه های فرامدرن و نئومدرن # خلاصه # سؤالات # پی نوشت 1: میشل فوکو در پست مدرنیسم # پی نوشت 2: یورگن هابرماس: شناخت، کنش ارتباطی، ارتباطات و گفتمان آرمانی # منابع # مقدمه # بخش دوم : اخلاق حرفه ای در کسب و کار، اخلاق حرفه ای در حسابداری # فصل ششم : حسابداری و اخلاقیات نظام بازار # مقدمه # حسابداری و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد # حقوق و عدالت توزیعی # انصاف بر پایه تساوی یا انصاف بر پایه شایستگی و کارآیی # انصاف بر پایه تساوی و آزادی افراد # انصاف بر پایه تساوی و استحقاق افراد # انصاف بر پایه تساوی و منافع عمومی # نیازها به عنوان توجیهی برای نابرابری # رفاه گرایی # عدالت توزیعی 0 # حسابداری و سودمندگرایی # خلاصه # سؤالات # منابع # فصل هفتم: آیین حرفه ای شدن: اصول اخلاقی یک حسابدار حرفه ای # مقدمه # رویکردهای تئوریک # نقش سیاسی حرف # تعاریف حرفه ای گرایی: حرفه ای بودن # منافع عمومی و منافع شخصی # استقلال # آئین نامه ی رفتار حرفه ای # خلاصه فصل # سؤالات # یادداشت ها # منابع # فصل هشتم : حسابداری بین المللی و رفتار حرفه ای # مقدمه # حسابداری بین المللی، تنوع و پاسخ های حرفه # سیستم های حسابداری بین المللی و تفاوتها # پاسخ حرفه : کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری # هماهنگ سازی حسابداری، جهانی سازی و نئولیبرالیسم # هماهنگ سازی حسابداری، بانک جهانی و ضرورت توسعه جهانی # هماهنگ سازی حسابداری و تروریسم # حسابداری اسلامی # خلاصه # سؤالات # منابع # فصل نهم : اخلاق حرفه ای: سرمایه فکری و گزارشگری # مقدمه # سرمایه فکری : تاریخچه، ویژگی ها و مفاهیم # اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری # دانش (آگاهی) # مدیریت و اندازه گیری دانش # اخلاقیات و اقتصاد دانشی # مطالعه موردی: دانش اخلاقی در صورت های سرمایهی فکری «کارل برو» # آن روی سکه اخلاق - اثرات بالقوه اخلاق بر دموکراسی # فیس بوک، شبکه های کامپیوتری و اخلاق # اخلاقیات و سایت استفاده آزاد» # وبلاگ ها، پادها و اخلاق # سؤالات # منابع # یادداشت 1-1: فورد پینتو # یادداشت 1-2: فروپاشی Enron # یادداشت 2-2: تجربه خودتان در زمینه آموزش حسابداری # یادداشت 3-2: عموم مردم چقدر به صداقت و سلامت اهمیت می دهند # یادداشت 24: جنسیت و اخلاق # یادداشت 5-2: کدهای اخلاقی کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری و تفاوت های فرهنگی # یادداشت 2-6: ورلد کام - نمونه ای از تفکر گروهی؟ # یادداشت 7-2: رفتن به یک رستوران - یک نسخه شناختی # یادداشت 1-3: رالز و حسابداری # یادداشت 32: استقلال و حسابرس # یادداشت 1-4: اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد # یادداشت 2-4: اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد «حقوق مناقشه انگیز» # یادداشت 3-4: اعلامیه قاهره : حقوق بشر در اسلام # یادداشت 5-1: از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی و فرامدرنیسم # یادداشت 5-2: حسابداران و سینما # یادداشت 5-3: فوکو در پست مدرنیسم: شکوفایی مدرنیته یا کنار زدن و عبور از آن # یادداشت 5-4: مکتب فرانکفورت # یادداشت 5-5: ویژگی های عصر روشنفکری از نظر برلین # یادداشت 5-6: ویژگی های پست مدرنیته # یادداشت 1-6: شرکت IBM و واقعه هلوکاست # یادداشت 2-6: حسابداری: سرمایه های طبیعی و گزارشگری پایداری # یادداشت 3-6: هیئت بازنگری گزارشگری مالی # یادداشت 4-6: استرالیایی های اصیل # یادداشت 5-6: حداقل حقوق و دستمزد # یادداشت 6-6: نسل امروز یا نسل آینده # یادداشت 7-6: فحشاگری: تجارت یا استثمار # یادداشت 8-6: مالیات: نازیک و بازیکنان بسکتبال # یادداشت 9-6: تخصیص منابع به خدمات بهداشتی # یادداشت 10-6: دو رویکرد در اخذ مالیات # یادداشت 1-7: بازاریابی و توسعه تجاری # یادداشت 2-7: اصلاح حرفه وکالت در انگلستان # یادداشت 3-7: اصول اخلاقی آدم کشی # یادداشت 4-7: ویژگی های یک حرفه # یادداشت 5-7: منافع عمومی یا منافع فردی # یادداشت 6-7: نابرابری جنسیتی در حرفه ی حسابداری # یادداشت 7-7: رقابت منصفانه # یادداشت 7-8: قانون ساربنز اکسلی ( Sarbanes - Oxley ) و استقلال حسابرسان # یادداشت 9-7: افشاگری فعالیت های سایر اعضای حرفه (لو دادن همکاران) # یادداشت 10-7: تخریب حرفه # یادداشت 11-7: استانداردهای حسابداری؛ رویکرد اصول محور یا قانون محور # یادداشت 1-8 طبقه بندی کلی (سرفصل) حساب ها در فرانسه # یادداشت 2-8: استانداردهای بین المللی حسابرسی # یادداشت 3-8: استانداردهای بین الملی حسابداری # یادداشت 4-8 فریدمن، مسئولیت اجتماعی شرکتی و نستله # یادداشت 8-5: شرکت های چند ملیتی و عدالت اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای توزیعی # یادداشت 6-8: کمک های دولت بریتانیا و محصولات اصلاح شده ژنتیکی # یادداشت 7-8: دانشنامه اروپایی حسابداری # یادداشت 8-8: ترکیب اعضای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری # یادداشت 9-8: مالکیت و ساختار سازمانی بانک جهانی # یادداشت 10-8: بانک جهانی و خصوصی سازی شرکت آب در بولیوی # یادداشت 11-8: شرکت نفت شل در نیجریه # یادداشت 12-8: اصول مالکیت و مالکیت چندگانه # یادداشت 9-1: اینترنت و ابتکارات مدنی دموکراتیک # یادداشت 2-9: مدیریت دانش و حرفه حسابداری # یادداشت 3-9: گزارشگری اجتماعی # یادداشت 4-9: سرمایه فکری در حسابداری مالی # یادداشت 5-9: گزارشگری سرمایه فکری # یادداشت 6-9: اخلاقیات به عنوان دارایی های شرکت # یادداشت 7-9: شبکه های ارتباطی # یادداشت 8-9: نظارت بر محل کار # یادداشت 9-9:داده ها و حریم خصوصی NHS # یادداشت 10-9: هفت ارزش اساسی Carl Bro # یادداشت 11-9: رفتار اخلاقی و ارزیابی عملکرد کارکنان # یادداشت 12-9: اخلاقیات و رسیدگی به عرضه کنندگان # یادداشت 13-9: رعایت اخلاقیات برای افزایش سود # شکل 1-2 مدل بندی اخلاق حرفه ای : ویژگی های فردی # شکل 2-2 عوامل مؤثر بر واکنش های اخلاقی # شکل 1-7 قانون گذاری و هیأت های قانونگذار اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای # شکل 9-1: گزارش سرمایه فکری سال 2003 شرکت کارل برو # جدول 1-2: سطوح و مراحل رشد اخلاقی کلبرگ # جدول 2-2: نمونه های رفتاری برای سطوح و مراحل مختلف رشد اخلاقی

فلسفه اخلاق (اخلاق حرفه ای کسب و کار حسابداری)

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.