عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس


تصویر شماره 1 – دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشگاه های پیشرو فولاد کشور

تحلیل و بررسی کسری و افت بار در پروسه فراوری قراضه

تحلیل و بررسی کسری و افت بار در پروسه فراوری قراضه

تحلیل و بررسی کسری و افت بار در پروسه فراوری قراضه : قبل از ورود به بحث زیر لازم است به تعاریف و مفاهیم زیر و به کارگیری واژه صحیح در ادامه مطلب توجه گردد. لازم به ذکر است که مطلب حاضر، معطوف به بنگاه های متوسط و بزرگ فراوری قراضه است.

1- فرآوری

فرآوری به فرایندی عملیاتی گفته می شود که پس از مرحله ارزیابی و کنترل کیفیت اولیه محموله قراضه در محل دپوی جمع آوری، صورت می‌گیرد. هدف از این عملیات تحویل و تبدیل قراضه های خریداری شده از بازار و انجام عملیات تمیز کاری، برشکاری و پرس کاری و ارتقاء کیفیت آن مطابق و متناسب با نیاز و درخواست مصرف کننده قراضه می باشد.

2- ناخالصی

ناخالصی به مواد غیر فلزی و یا بعضاً فلزی قابل مشاهده و غیر قابل قبول در محموله های قراضه اطلاق می شود. موارد غیر فلزی نظیر خاک، سنگ، بتن، چوب، سرامیک و نظایر آن، و مواد فلزی نظیر فلزات رنگین که شامل فلز مس و یا انواع دیگر مس از نوع مخلوط شده با برنج ،فلز قلع در هر شکل آن ، ورقه های آلیاژی سرب ، قلع و مواد پوشانده شده با قلع و یا برخی از آلیاژهای فولادی می‌باشد.

3- افت

افت به کاهش وزن قراضه های خریداری شده در حین و پس از انجام عملیات فراوری شامل عملیات تخلیه، انباشت و برشکاری، پرس کاری، تمیز کاری و تفکیک و بارگیری اطلاق می گردد. میزان افت ایجاد شده بسته به کیفیت نهائی قراضه مورد نظر مصرف کننده وابسته است. به افت(کسری بار) نیز گفته می شود. قراضه های خریداری شده از بازار در اولین گام ورود به دپوهای فراوری توسط مسئولین کنترل کیفیت و ارزیابان مورد بازرسی و درج درجه مرغوبیت و شناسائی ناخالصی های موجود در محموله قرار می گیرد. بدیهی است وزن ناخالصی موجود در محموله از وزن محموله ارسالی کسر و بهاء آن بر اساس وزن پس از کسر ناخالصی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. پس از این مرحله محموله به واحد فراوری جهت انجام فرایند فراوری قرار خواهد گرفت و « افت » از این مرحله به بعد موضوعیت پیدا خواهد کرد.

فرایند فرآوری

فراوری فرایندی پر هزینه است. اما زمانی که این هزینه ها را در با هزینه های ناشی از عملیات شارژ قراضه فراوری نشده، انرژی اضافی مصرفی، سرباره گیری و افت 5 تا 12 درصدی ذوب حاصله و دیگر هزینه های عملیاتی و سربار در فولادسازی ها مقایسه نمائیم، ضرورت بکار گیری واحد مهندسی خرید قراضه، و انجام عملیات فراوری قراضه قبل از مصرف در کوره های ذوب توسط مجربین و متخصصین این حرفه، و پرداخت هزینه های ناشی از آن برای کارخانجات فولادسازی را مشخص می نماید. این مطلب مروری است بر سرفصل های هزینه عملیات فراوری، جهت آگاهی بخشی به تامین کنندگان و مصرف کنندگان قراضه در کشور.

عواملی که در زیر به آن ها خواهیم پرداخت بسته به محیط و مکان و شرایط فراوری، کم و یا زیاد خواهند گشت. به طور مثال میزان بار پرسی خریداری شده از بازار و یا حجم باری که در دپو پرس می شود و نیز نسبت بارهای فله ای سبک و سنگین و از این قبیل می توانند در درصد و مقدار افت هر عامل موثر باشد. اما وجود افت هر عامل بایستی مورد نظر قرار گیرد و راهکاری جهت کاهش میزان افت حاصله پیش بینی نمود. مجموعه سرفصل ها با هدف تمیزکاری، ایمن سازی، افزایش دانسیته و سایز کردن ادوات قراضه جهت شارژ در کوره هاست. بدیهی است به سایر عوامل مدیریتی ناشی از این فرایند نیز الزاماً اشاره می کنیم.

بررسی عوامل 20 گانه موثر درافت و کاهش وزن قراضه در حین عملیات فراوری

1 - برش کاری:

به ذکر و محاسبه چند نمونه افت ناشی از عملیات برشکاری می پردازیم.

 • یک پاس برش (توسط هوا برش) تکه تیرآهن 14 باعث ریزش فولاد به صورت براده و ریزدانه حداقل به میزان 70 گرم خواهد شد.
 • یک پاس برش لوله پنج اینچ و با ضخامت 5/ 0 سانتیمتر باعث افت 79 گرمی از فلز می گردد.
 • یک پاس برش مخزن یک آبگرمکن خانگی جهت دو تکه کردن آن به صورت دو نیم مخزن باعث ریزش معادل 169 گرم از فلز خواهد گردید. قطر آبگرمکن 45 سانتیمتر و ضخامت ورق مخزن 3 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
 • یک پاس برش شفت یا میل گرد توپر به قطر 5 سانتیمتر سبب افت و ریزش 78 گرم از فلز خواهد شد.

قطعات درشت و ضخیم نظیر داغی بدنه یا موتور و گیربکس ماشین آلات سنگین راهسازی، لودر و بولدوزر و نظایر آن دارای پرت و افت وزن فلز به میزان بیشتری خواهد بود. میانگین افت ناشی از برش در کل بارهای ناهمگن و متنوع قراضه های بازار، بازاء هر تن حدود 700 گرم می باشد. با توجه به شیوه فراوری در کارخانه های با کوره های القایی حجم برش کاری بالاست و لذا در یک محموله 10 تنی فله بار 50 الی 60 درصد آن برشکاری می شود و افت آن معادل 5/ 3تا 4 کیلوگرم است.

2 - پرس کاری:

قراضه های سبک بار مثل لوله و بدنه که توسط دستگاه پرس به صورت بلوک پرس شده در می آید بواسطه فشردگی دچار ریزش لعاب، رنگ، زنگ، پوسیدگی و زنگار و غبار سطحی قراضه در درون مخزن دستگاه پرس شده و حاصل به صورن خاکه ناخالصی از محفظه بیرون ریخته می شود. طبق چند نوبت نمونه گیری با شارژ قراضه و پرس کاری و توزین خاکه خروجی که صورت جلسه نمونه گیری آن تهیه شده است، با 10900 کیلوگرم شارژ قراضه در یک نوبت و 5640 کیلوگرم در نوبت دیگر به طور میانگین 88 کیلوگرم از هر 10 تن قراضه افت ایجاد می گردد.

3 - افت ناشی از چربی ها:

ریزش چربی ها و روغن درون جک ها و کمک فنرها و فیلترهای روغن همچنین افت ناشی از تبخیر و سوزانیدن چربی ها از دیگر موارد افت بار می باشد. در چند نوبت نمونه گیری میدانی، به طور میانگین در تمامی بارهای قراضه آهن حداقل 10 کمک فنر موجود است که هر کدام حاوی 50 تا 300 سی سی روغن است. بنابراین به طور میانگین 5/ 1 کیلوگرم افت در هر کامیون خواهیم داشت. این افت مشهود نیست و در انبار گردانی نیز قابل مشاهده نمی باشد.

4 - افت ناشی از سوختن ادوات غیرفلزی:

روشی که در حال حاضر برای تفکیک و پاکسازی ادوات غیرفلزی نظیر پلاستیک و لاستیک و چوب و گونی و. بکار می‌رود روش سوزانیدن است. به طور تقریبی و تجربی و با نوع قراضه ای که در این جامعه امروزی، جذب می گردد در هر یکصد تن حدود 200 کیلوگرم ادوات غیرفلزی موجود است. قابل انتظار بوده تا حدود 27/2 تن از این نوع ناخالصی موجود باشد. لذا انتظار می رود تا این ناخالصی سوزانیده شده و خاکستر شده گردد که به صورت ناخالصی قابل مشاهده و توزین نیست. علت سوزانیدن این نوع ناخالصی ها هم بدلیل آزاد کردن قراضه های آهنی متصل به این ادوات بوده است.

5 - افت ناخالصی های چسبیده به قراضه و گرد و غبار:

این افت خود را در هنگام تخلیه و بارگیری مجدد نشان می دهد. این آزمایش بارها در کارخانه های مختلف و توسط فراور های مختلف انجام شده و همگی دارای نتایج کمابیش یکسانی بوده اند.نتا یج چند مورد از این آزمایش ها بدین شرح بوده است:

 • مقدار 50 کیلوگرم افت مشهود (ناخالصی) و غیر مشهود در قراضه ویژه بار به صورت گرد و غبار و زنگ پراکنده.
 • مقدار 300 کیلوگرم افت مشهود (ناخالصی) و غیر مشهود در قراضه فله سبک درجه دو به صورت کرد و غبار و زنگ پراکنده.
 • مقدار 130 کیلوگرم افت مشهود (ناخالصی) و غیر مشهود در قراضه پرسی درب و پنجره به صورت کرد و غبار و زنگ پراکنده.
 • مقدار 170 کیلوکرم افت مشهود (ناخالصی) و غیر مشهود در قراضه پرسی به صورت گرد و غبار و زنگ پراکنده.

قسمتی از افت موارد فوق به صورت ریزش عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس پوسیدگی، رسوبات، گچ، بتن و مصالح ساختمانی و اکسید و . بوده که در کف دپو به جای می ماند و درصدی هم به صورت غبار در فضا می پراکند و قابل جمع آوری و توزین مجدد نیست. در آزمایشات به عمل آمده، نسبت ناخالصی مشهود و محسوس و قابل جمع آوری به غیر محسوس 70 به 30 درصد است.

6 - افت ناشی از اعمال متقلبانه بازار در بارهای فله و پرسی:

برخی از بارهای ورودی پس از طی مراحل کنترل کیفی و ورود به چرخه فراوری در دپو و حین عمیات تمیز کاری مواجه با وجود بسته ها و محفظه های دربسته حاوی خاک و خاک آغشته به روغن و خاک سوخته ته پاتیل ها که به صورت متقلبانه در قراضه ها جاسازی یا پراکنده شده اند می گردد. هر چند کنترل این نوع ناخالصی ها با حضور و افزایش تجربه ارزیابان دپو می تواند بسیار کاهش یابد اما به هر حال این نیز از عوامل تاثیر گذار در افت بار و کسری تناژ در هنگام انبارگردانی خواهد بود. در اینجا نمی توان رقم دقیقی را در این خصوص مشخص نمود

7 - پیکور زدن و افت ناشی از آن:

عمل پیکور زدن جهت بازرسی و پاک سازی بسته های پرس شده بازار، خود عاملی در ایجاد افت معادل میانگین 250 کیلوگرم در هر محموله است. در یک مورد تجربه عملی، عمل پیکور زنی انجام شد و پس از آن قطع گردید. در این مقطع مقدار 556 تن قراضه پرسی پیکور زده شد. که افت ناشی از آن حدود 11 تن بوده است که 70 درصد آن مشهود بوده و در ناخالصی خودش را نشان می دهد و مابقی حدود 4 تن غبار و زنگ پراکنده بود.

8 - اثرات ناشی از بارش باران و باد:

بخشی از زنگ و غبار پراکنده در دپو و سطح قراضه ها در اثر بارش باران های موسمی شسته شده و به صورت زنگاب قهوه ای رنگ خارج شده و باعث کسر وزن می گردد. همچنین بادهای موسمی در فضا می پراکند و محو می گردد و رقمی را غیر قابل دسترس و توزین، می نماید. این رقم را نمی توان به دقت محاسبه نمود و نسبت به جو محیط و موقعیت آب و هوائی متغیر است اما در تحلیل افت نهایی بایستی لحاظ نمود. این رقم در نواحی با باد و باران متوسط و معتدل کمتر از 1/ 0 درصد کل قراضه نیست.

9 - تلرانس باسکول ناشی از حمل قراضه:

با توجه به تجربه تحویل بار در کارخانه های مختلف، کامیون های حامل قراضه جهت حمل بار از دپو به حوضچه ها، تنها یک نوبت در ابتدای صبح به صورت بدون بار توزین می شوند و تا پایان روز همین وزن ملاک وزن خالی کامیون مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورتی که به طور میانگین هر کامیون در روز مبادرت به حمل 20 سرویس بار می کند که حدود 40 لیتر گازوئیل مصرف می نماید. با لحاظ کردن وزن مخصوص گازوئیل برابر با 85 / 0کیلوگرم بر لیتر به طور میانگین روزانه باعث 34 کیلوگرم افت بار می شود.

10 - افت ناشی از عدم دقت در ارزیابی محموله های ورودی:

در این زمینه با کنترل های موردی و دائمی محیطی تمامی بارها، آموزش و نیز استفاده از نیروهای مطمئن، می توان انتظار افت کمتری را داشت.

11 - افت ناشی از بروز رقابت در بازار و اعمال تخفیف به فروشندگان قراضه بابت ناخالصی بارها:

این مورد به دفعات زیاد جهت تشویق به جذب بیشتر قراضه از مشتریان به کار گرفته می شود و اعمال ناخالصی به عنوان تخفیف و کسری حاصله در انبار گردانی های آخر دوره ها خود را نمایان می‌سازد.

12 - تعدیل ناخالصی با درجات بار توسط نیروهای ارزیاب:

این مورد نیز به خواست مدیران شرکت های مختلف توسط ارزیابان به کار گرفته می شود و ناخالصی را با درجه بار بالانس می کنند. اثر کسری بار در زمان انبارگردانی ناشی از این پارامتر را نیز باید مورد توجه قرار داد.

13 - رفتار متقلبانه در زمان توزین محموله های ورودی بواسطه باسکول کارخانه ها:

که توسط رانندگان و همراهان آنان و عدم دقت متصدی توزین در پیاده شدن کامل سرنشینان کامیون و یا روش های دیگری که علی الاصول عمدی صورت می گیرد. رفع و یا کاهش چنین عاملی، لازمه اش ایجاد کنترل های امنیتی است.

14 - رسوبات مخازن

نظیر دیگ های بخار، رادیاتورها، لوله های آبگرم و سایر مخازن سربسته که تشخیص وجود و مقدار ناخالصی در هنگام تخلیه بار توسط نیروی ارزیاب میسر نبوده یا به سختی میسر است. این رسوبات هنگام برش مخازن جدا شده و به صورت ناخالصی در دپو بجای می ماند. فراوانی این قبیل ادوات تا حدود 10 درصد محموله های قراضه، و با نسبت 2 درصد ادوات قراضه و در مجموع حدود 2/ 0 درصد است.

15 - سرند کاری، مگنت کاری و باد دادن خرده بارهای ته دپو:

این عامل تا حدود 5 درصد وزن خرده بارهاست. با پژوهشی میدانی حدود ده درصد کل بارهای قراضه از نوع درجه یک و ویژه است. این افت حدود 5/ 0 درصد قراضه های فله بار می باشد و شامل گرد و غباری است که 30 درصد آن در انبارگردانی قابل مشاهده نبوده و در فضا پراکنده می شود و70 درصد مابقی به حجم ناخالصی دپو اضافه می گردد.

16 - افت ناشی از کاهش دقت ارزیابان در هنگام افزایش ناگهانی حجم بار ورودی:

دقت ارزیابی محموله های قراضه و تعداد ارزیابان با حجم بار ورودی نسبت معکوس دارد.

17 - بی تجربگی افراد کنترل کیفی در تخمین و تشخیص مقداری ناخالصی های مشهود:

در این زمینه آموزش عملی در بالا بردن توان تخمین چشمی ارزیابان در زمینه مقدار ناخالصی ضروری است.

18 - ارتباط متقلبانه فروشندگان قراضه با ارزیابان و مسولین کنترل کیفی جهت عدم درج مقدار واقعی ناخالصی:

این مورد یکی از عوامل مدیریتی و انسانی است که متاسفانه گاهاً وجود دارد و بسیار هم پرهزینه است.

19 - تفاوت باسکول ورودی و خروجی:

در این زمینه لازم است تا چند نوبت در سال، اقدام به تست باسکول های کارخانه ها توسط فراورها به عمل آمده و همچنین از اداره استاندارد در این زمینه کمک گرفته شود.

20 - خاکروبی و جارو کردن کف کامیون ها در دپو قبل از باسکول نمودن کامیون تخلیه شده:

به این نکته باید توجه نمود که پس از تخلیه آهن قراضه توسط چنگ و مگنت از درون کامیون نباید اجازه داده شود که خاک و سنگ و نخاله و هر نوع پس ماند غیر آهنی از درون کامیون، قبل از توزین مجدد کامیون، در محل دپوی ناخالصی ها تخلیه گردد. این مورد یکی از عوامل موثر کسری بارها در انبارگردانی هاست.

تحلیل، بررسی و نتیجه گیری

1 - خاکه، نخاله و ناخالصی های موجود که در دپو جمع شده است را می توان توزین نمود. با توجه به محاسبات بالا انتظار می رود وزن فوق برابر با جمع مقدار ناخالصی درج شده بر بارهای ورودی و افت مشهود ناشی از فراوری باشد.

2- با توجه به پذیرش منابع رسمی معتبر کشوری، نسبت به پذیرش افت ناشی از فراوری از 2 تا 3 درصد، ارقام محاسبه شده در گزارش نشانگر چگونگی عملکرد فراورها خواهد بود.

برآوردهای 20 گانه فوق بر اساس تجربه بیش از 20سال تجربه فراوری و انبار گردانی و خصوصاً شرائط خاص مناطق مختلف، و مشاهده صد درصدی بارهای ورودی در کارخانه، به هنگام و تدوین شده است و قابل استناد در شرکت ها و کارخانه های فولادسازی معتبر می باشد. نویسندگان : محمد میرزائی - سید تقی مرتضویان

بدون عکس

محمد آشناگر

نگاهی به عملکرد فملی از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون

شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌های حوزه معادن و صنایع معدنی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا به امروز عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشته و موفق به کسب جایگاه ششم در آسیا و هفدهم در جهان شده است.

نگاهی به عملکرد فملی از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون

 • عرضه و تقاضای مس در جهان
 • مقدار تولید و مصرف جهانی
 • عملکرد مس در ایران
 • معرفی سهم
 • تولید، فروش و سودآوری
 • « مقدار تولید ماهانه از دی ماه سال گذشته منتهی به دی ماه1400 »
 • بررسی قیمت نماد فملی

اقتصادآنلاین-فاطمه حیدری؛ بدیهی است که درنگ در سرمایه‌گذاری در کشف و استخراج مس، با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند افزایش در ظرفیت‌های تولیدی، در آینده منجر به شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا می‌شود. به‌همین منظور عملکرد فعلی و چشم‌انداز تولید و سودآوری آتی شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عرضه و تقاضای مس در جهان

اثر استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر بر تخریب محیط‌زیست طی چند دهه گذشته، عاملی برای سرعت بخشیدن به قوانین متعددی در رابطه با بهبود شرایط آب‌وهوایی جهان شد. کاربرد مس در خودروهای الکتریکی، توربین بادی، پنل‌های خورشیدی و همین‌طور بهره‌وری در ساختمان و به‌طور کلی بهبود مصرف انرژی‌های پاک مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در حال‌حاضر تقریبا یک‌چهارم مصرف جهانی انرژی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. فعالین این حوزه افزایش چشمگیری در تقاضای سال های آتی پیش بینی می‌کنند. در صورتی که بهبود تقاضا همسو با افزایش سرمایه گذاری جدید در حوزه کشف و استخراج مس نیست. بازار جهانی مس با کسری مواجه است که اگر تعدیل عرضه صورت نگیرد افزایش شدیدی در قیمتهای آتی این فلز منعطف و پرکاربرد پیش بینی می‎شود. برای مثال شیلی به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم، به علت عدم سرمایه گذاری کافی در زمان مناسب روند تولید آن نسبت به سال گذشته نزولی است.

مقدار تولید و مصرف جهانی

در سال 2020 جمع تولید مس پالایش شده در دنیا 23346 هزار تن بوده است که به تفکیک منطقه سهم آسیا 60 درصد، اروپا 15 درصد و آمریکای مرکزی و جنوبی 12 درصد از تولید جهانی است. چین، شیلی و ژاپن به ترتیب 40 ، 10 و 6 درصد در تولید جهانی مس پالایش شده سهم دارند. چین، ایالات متحده و آلمان به ترتیب 54، 6 و 4 درصد بزرگترین مصرف کنندگان مس پالایش شده در دنیا هستند.

1

2

عملکرد مس در ایران

ایران در سال 2021 با تولید 302 هزار تن مس پالایش شده (کاتد) با جایگاه ششم در آسیا و هفدهم در جهان، یک درصد از مس دنیا را تولید می‌کند. شرکت ملی صنایع ایران تولید کننده عمده تولیدات مس در سال 1399، 280 هزار تن کاتد تولید کرده است. در صورتی که سرمایه گذاری‌های جدید در این حوزه افزایش یابد منجر به رشد ظرفیت صادراتی مس و بهبود سهم ایران از تامین مس جهان خواهد شد. مس فلزی ارزشمند و بسیار پر کاربرد است که ویژگی‌های متنوعی از جمله قابلیت بالای هدایت جریان برق و گرما، شکل پذیری عالی، مقاومت در برابر فرسایش، و امکان بازیافت بدون از دست دادن خواص خود مس را به یکی از حیاتی‌ترین مواد معدنی تبدیل کرده است. بزرگترین شرکت در حوزه استخراج معادن مس شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» است.

معرفی سهم

شرکت ملی صنایع مس ایران فعالیت خود را در حوزه استخراج و بهره‌برداری از معادن مس، تولید محصولات پرعیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری از سال 1351 آغاز کرده است. سرمایه فعلی شرکت مبلغ 20هزار میلیارد تومان با تعداد 400 میلیارد برگه سهم است. این شرکت دارای معادن متعددی در کشور است که سه معدن آن به نام‌های مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و مس سونگون در آذربایجان شرقی از مهمترین معادن مس جهان به شمار می‌روند. از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری درباره پایداری سود های آتی این شرکت، پروژه های توسعه زیربنایی آن بررسی می‌شودکه عمده موارد شامل:

 • توسعه معادن و احداث سنگ شکن‌های جدید در سرچشمه و توسعه معدن مس میدوک و توسعه معدن مس سونگون
 • اصلاح خطوط تولید در کارخانجات تغلیظ و اجرای خطوط انتقال اسید در مجتمع‌ها و در بندر عباس با اجرای خطوط ریلی و خرید واگنهای انتقال اسید و ساخت ایزوتانک های حمل اسید
 • طرح جامع آب برای تامین آب پروژه‌های مختلف مس در نقاط مختلف کشور و بهینه سازی مصرف
 • طرح جامع برق
 • احداث کارخانجات آهک در کرمان و آذربایجان و انجام کارهای زیر بنایی عام المنفعه شامل احداث جاده و تعریض جاده

تولید، فروش و سودآوری

برنامه تولید کل سال 1400 نسبت به برنامه تولید کل سال 1399 نشان دهنده هشت درصد رشد استخراج در این شرکت است. فروش در 9 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، 98 درصد رشد داشته است. افزایش 197 درصدی درآمدهای عملیاتی و 204 درصدی در سود ناخالص 9 ماهه امسال نسبت به سال مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش فروش خارجی کاتد و کنسانتره و تسعیر با نرخ‌های بالاتر از نرخ ارز در سال گذشته است. مقدار تولید این شرکت در حدود میانگین تولید 12 ماهه اخیر قرار دارد. مبلغ فروش دی ماه سال جاری بیش از دو برابر مبلغ فروش مشابه سال گذشته است.

3

« مقدار تولید ماهانه از دی ماه سال گذشته منتهی به دی ماه1400 »

4

6

بررسی قیمت نماد فملی

قیمت نماد فملی طبق تابلو معاملاتی امروز 700 تومان است. این نماد دارای نسبت P/E شش ، P/B سه و نیم و P/Sچهار است و به ازای هر سهم 116 تومان سود ساخته است.

نکات مهم در خلاصه موارد مطرح شده، در ابتدا افزایش عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس چشمگیر تقاضای مس در توسعه انرژی‌های پاک و نکته بعدی اهمیت سرمایه گذاری جدید برای افزایش ظرفیت‌های تولیدات آتی است. با توجه به عملکرد خوب شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا در جهان و پروژه‌های توسعه زیربنایی افزایش فروش و سودآوری چشمگیر دور از ذهن نیست.

قیمت آهن | تاثیر متقابل اقتصاد و قیمت آهن آلات

در دنیای امروز قیمت آهن یکی از عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورها به حساب می آید. قیمت آهن بر اساس ارزش پول ملی به دو صورت می تواند وضعیت اقتصادی را نشان دهد: اول اینکه مطابقت درست قیمت آهن با ارزش پول ملی نشان دهنده ی این است که میزان تولید به اندازه ای است که آهن آلات به کالای سرمایه ای تبدیل نشده و چرخه ی تولید، بازرگانی و مصرف به درستی و به صورت معقول در حال حرکت می باشد. دوم اینکه نرخ افزایش قیمت آهن می تواند نشانه ای از سلامتی اقتصاد کشور باشد حال آنکه افزایش هیجانی آن به مثابه بی ارزش شدن روز افزون پول ملی در نظر گرفته می شود.

قیمت آهن | تاثیر متقابل اقتصاد و قیمت آهن

در دنیای امروز قیمت آهن یکی از عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورها به حساب می آید. قیمت آهن بر اساس ارزش پول ملی به دو صورت می تواند وضعیت اقتصادی را نشان دهد: اول اینکه مطابقت درست قیمت آهن با ارزش پول ملی نشان دهنده ی این است که میزان تولید به اندازه ای است که آهن آلات به کالای سرمایه ای تبدیل نشده و چرخه ی تولید، بازرگانی و مصرف به درستی و به صورت معقول در حال حرکت می باشد. دوم اینکه نرخ افزایش قیمت آهن می تواند نشانه ای از سلامتی اقتصاد کشور باشد حال آنکه افزایش هیجانی آن به مثابه بی ارزش شدن روز افزون پول ملی در نظر گرفته می شود.

به علاوه این مطلب را نباید از نظر دور داشت که دو شاخص مهم توسعه یافتگی یک کشور میزان تولید اسیدسولفوریک و میزان تولید محصولات فولادی آن کشور می باشد. یعنی اگر میزان تولید محصولات فولادی عدد قابل توجهی باشد یکی از شاخص های توسعه یافتگی را از آن خود نموده است. این شاخص در چند بخش تاثیر گذار و به صورت زنجیره ای دارای مزایایی خواهد بود. آن بخش ها عبارتند از:

 • نیروی متخصص انسانی در مراحل کشف، استخراج، تولید مواد اولیه، تولید محصولات نهایی و . ؛
 • بخش آموزش فولاد که مستلزم پژوهش، سرمایه گذاری دانش بنیان و عملی است؛
 • افزایش صادرات محصولات نهایی و توسعه اقتصاد بر اساس تقاضای مصرف کنندگان خارجی؛
 • احداث خطوط تولید محصولات متنوع فولادی و آهن آلات؛
 • کاهش صادرات مواد اولیه و جلوگیری از خام فروشی.

دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشگاه های پیشرو فولاد کشور

تصویر شماره 1 – دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشگاه های پیشرو فولاد کشور

بررسی تک تک بخش های مذکور منجر به این نتیجه خواهد شد که اگر در کشوری قیمت آهن به طور معقولی با پول ملی آن کشور متناسب باشد:

 • به طور مستقیم سرانه نرخ بیکاری بسیار کاهش پیدا می کند؛
 • تکنولوژی پیشرفت قابل قبولی داشته و علوم دانشگاهی مرتبط با فولاد رو به پیشرفت خواهند بود؛
 • رشد اقتصادی کشور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت؛ گسترش پیدا کرده و تامین فولاد مورد نیاز کشور میسر می گردد؛
 • از هدر رفت منابع طبیعی به شدت جلوگیری به عمل می آید.

واحد فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه اصفهان

تصویر شماره 2 – واحد فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه اصفهان

بنابر آنچه گفته شد عدم ثبات در قیمت آهن می تواند در دراز مدت منجر به فروپاشی صنعت کشور گردد. دست کم این تاثیر در صنایع فولادی بسیار چشمگیر خواهد بود.

اما بد نیست در این مقاله نگاه کوتاهی بر عوامل تاثیر گذار در قیمت آهن داشته باشیم. مهمترین عوامل تاثیر گذار در قیمت آهن عبارتند از مواد خامی که محصولات فولادی از آنها تولید می گردد. یک زنجیره فولاد مشتمل است بر سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در نهایت شمش. ابتدا می بایست سنگ آهن از معادن استخراج گردد، پس از آن در کارخانه کنسانتره تغلیظ شده تولید گردد. مرحله بعد تولید گنده با استفاده از کنسانتره به منظور تهیه آهن اسفنجی برای کوره بلند می باشد. در نهایت آهن اسفنجی در کوره بلند احیا شده و به شمش فولادی تبدیل می گردد. بدیهی است قیمت سنگ آهن به طور مستقیم می توان در قیمت آهن نقش ایفا کند. اما کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی به خودی خود تحت تاثیر مباحثی همچون نیروی کار، قیمت دلار و میزان صادرات ماده خام می باشد. می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که به دلیل ارتباط مستقیم هزینه های تمام شده برای تولید کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی با دیگر مولفه های تاثیر گذار یاد شده، قیمت آهن در زنجیره ی فولاد به طور غیر مستقیم تابع چنین مولفه های خواهد بود.

اما موارد تاثیر گذار غیر مرتبط با صنعت فولاد همچون نرخ ارز، قیمت گذاری های دستوری، تغییر ضرایب قیمتی تاثیر گذار در قیمت محصولات نهایی و عواملی همچون همه گیری بیماری کرونا که اخیرا تجربه شد، مواردی هستند که برای آنها پیش بینی سیستماتیکی وجود ندارد. تاثیر سیاست و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در این نوع عوامل موثر در قیمت آهن به نحوی است که به ندرت در تحلیل ها به کار گرفته می شوند. اما عوامل تاثیر گذار مستقیم در قیمت آهن می تواند در تحلیل بازار آهن بیشتر مد نظر قرار گیرد. در اینجا بد نیست به طور مختصر با این عوامل آشنایی بیشتری پیدا کنیم:

گیف – مراحل اولیه زنجیره ی فولاد

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

سنگ آهن Iron Ore

در پوسته ی زمین کانی های متفاوتی نهفته هستند. نزدیک به 5 درصد از کانی های موجود در زمین سنگ آهن می باشد. سنگ آهن در بعضی موارد به صورت پودر تیره رنگ نقره – قهوه ای استخراج می گردد. عنصر آهن به دلیل اکتیو بودن سریعا با اکسیژن ترکیب می گردد و در سنگ آهن به صورت اکسید وجود دارد. اما در کنار اکسیژن عناصر دیگری همچون نیکل، کروم و گوگرد نیز سنگ آهن را همراهی می نمایند. سنگ آهن اولین ماده قرار گرفته در زنجیره فولاد به حساب می آید. عموما برای تولید 1 تن آهن در کوره بلند نیازبه 1.75 تن سنگ آهن می عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس باشد. یکی از تولید کنندگان اصلی سنگ آهن جهان استرالیاست . چین و برزیل نیز از لحاظ میزان تولید سنگ آهن در مقام های بعدی قرار دارند. پس از آن روسیه و آمریکا از بزرگترین تولید کنندگان سنگ آهن محسوب می گردند. به عنوان اولین عضو زنجیره فولاد قیمت سنگ آهن می تواند قیمت آهن را تحت تاثیر خود قرار داده و قیمت محصولات فولادی به تبع آن تغییر می نماید.

کلیپ شماره 1 – استخراج سنگ آهن اولین مرحله تولید فولاد

کنسانتره Concentrate

کنسانتره آهن محصول ثانویه تولید شده از سنگ آهن می باشد. دلیل تولید کنسانتره همانگونه که از نامش پیداست افزایش عیار آهن در محصول است. سنگ آهن به خودی خود برای مراحل بعدی تولید فولاد قابل استفاده نیست از این رو در مرحله ساخت کنسانتره عیار آهن موجود در آن را در واحد های تغلیظ افزایش می دهند. کنسانتره را سنگ آهن دانه بندی شده نیز می نامند. برای تهیه کنسانتره مراحل خرد سازی، تغلیظ، آب گیری و جمع آوری کنسانتره انجام می شود. معمولا قیمت آهن با افزایش قیمت کنسانتره نیز رابطه مستقیمی دارد.

واحد آگلومراسیون کارخانه ذوب آهن اصفهان

تصویر شماره 3 – واحد آگلومراسیون کارخانه ذوب آهن اصفهان

گندله Agglomerate

پس از اینکه کنسانتره آهن مهیا گردید، مواد افزودنی می بایست به آن اضافه گردد و بصورتی آماده سازی شود. این محصول که گندله یا آگلومره نام دارد، تشکیل شده است از نرمه سنگ آهن به میزان 90 درصد، کنسانتره و سایر مواد افزودنی. گندله ابتدا به صورت خام تهیه می گردد و سپس حرارت داده و پخته می شود. گندله های خام به منظور سخت شدن در اتمسفر اکسید کننده به دقت تا دمایی پایین تر از دمای نرم شدن سنگ آهن حرارت داده می شود تا ابتدا خشک شده و سپس به اصطلاح پخته گردد. این گرما دهی به اندازه ای ادامه پیدا می کند که در محصوص تخلخل ایجاد نشود. پس از تولید گنده از روش احیای مستقیم در کوره بلند اقدام به تولید آهن می نمایند. قیمت آهن با افزایش قیمت گندله به شدت افزایش پیدا می کند چرا که تهیه آن به طور محدود انجام می گردد.

آهن اسفنجی Sponge Iron

آهن اسفنجی را آهن احیای مستقیم نیز می نامند. این محصول از اکسایش و کاهش مستقیم سنگ آهن توسط عبور گاز کاهنده کربن تولید می گردد. همه ی سنگ های معدنی قابلیت این عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس را ندارند که به صورت آهن اسفنجی تهیه شوند و به همین دلیل مراحل ذکر شده پیشین در روند تولید فولاد قرار گرفته است. اما برخی از سنگ آهن ها به دلیل داشتن عیار بالا تر می توانند به وسیله عبور گاز کاهنده به صورت متخلخل درآمده و آهن اسفنجی نام میگیرد. قیمت آهن اسفنجی نیز به عنوان یکی از بخش های تاثیر گذار در قیمت آهن آلات در نظر گرفته می شود.

رونق اقتصاد و تعادل در قیمت آهن، رضایت کارکنان شاغل در این بخش

تصویر شماره 4 – رونق اقتصاد و تعادل در قیمت آهن، رضایت کارکنان شاغل در این بخش

صادرات فولاد

در روزگاری که کشور ما به لحاظ کارخانه های تولید کننده در بخش های مختلف فولاد به خوبی شکوفا شده است بحث صادرات فولاد یکی از مطالب مورد استقبال اقتصاد دانان و فعالان صنعت و تجارت کشور می باشد. صادرات نفتی ایران هیچگاه از گزند مسائل سیاسی در امان نبوده است. اوج این موضوع سالهای اخیر خصوصا پس از خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام صورت گرفته است. در این وضعیت به نوعی در آمد ارزی ایران از صادرات نفتی به صفر رسیده است. اما خوشبختانه صادرات فولاد ایران توانسته بخش عمده ای از کمبودهای ناشی از عدم صادرات نفتی را جبران نماید.

آهن گداخته شده

تصویر شماره 5 - آهن گداخته شده

خام فروشی فولاد

البته در این مبحث بد نیست به موضوعی مهم در بحث خام فروشی نیز اشاره گردد. همانگونه که نفت می تواند به صورت محصولات ثانویه یا حتی محصولاتی نهایی نظیر بنزین درآمده و سپس صادر گردد، بحث فولاد نیز می تواند به شدت از خام فروشی اجتناب عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس کرده و باعث ارزآوری بیشتری در بحث صادرات گردد. کشور ایران به لحاظ جغرافیایی دارای معادن و منابع طبیعی بسیاری است. از جمله این منابع و معادن، می توان به کانون های سرشار از سنگ های آهنی در چندین نقطه از سرزمین عزیزمان اشاره نمود. بنابراین مواد اولیه تولید محصولات فولادی به وفور در کشور ما یافت می شود. اما به موازات آن کارخانه جات زیادی برای تولید محصولات نهایی تاسیس شده اند. به طور مثال تا 15 سال پیش ازاین تعداد تولید کنندگان میلگرد در ایران شاید به تعداد انگشتان دست نمی رسیدند در حالیکه اکنون بیش از 50 تولید کننده میلگرد در کشور مشغول به کار می باشند. به همین نحو دیگر محصولات فولادی نیز گسترش یافته اند. در چنین شرایطی خام فروشی محصولات فولادی به نوعی ظلم به کارگران پایین دستی این صنعت محسوب می گردد چراکه هرچقدر صنایع وابسته به این زحمت کشان پویاتر باشد آنها می توانند از مواهب این پویایی برخوردار گردند در حالیکه سود حاصل از خام فروشی در مرحله اول به دست دولت و در حالت بدبینانه به جیب سوداگران و صاحبان نفوذ و قدرت خواهد رفت.

عوامل موثر در عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس پیش یینی قیمت مس

رشد ۱.۹ درصدی قیمت مس در بورس لندن

عصر معدن- روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه، قیمت مس در بورس فلزات لندن نسبت به روز معاملاتی پیشین، ۱۴۳ دلار افزایش یافت و به هفت هزار و ۵۹۱ دلار و ۵۰ سنت رسید.

رشد ۱.۹ درصدی قیمت مس در بورس لندن

به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از فلزات آنلاین، قیمت مس در روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه در معاملات بورس فلزات لندن نسبت به روز دوشنبه سوم مرداد ماه، 1.9 درصد معادل 143 دلار و 50 سنت نسبت به روز معاملاتی قبل از آن کاهش یافت و نسبت به هفته پیشین، 4.3 درصد رشد را تجربه کرد و به هفت هزار و 591 دلار و 50 سنت رسید. قیمت مس در روز دوشنبه سوم مرداد ماه، هفت هزار و 448 دلار بود.

قیمت سه ماهه مس در معاملات سه‌شنبه چهارم مرداد ماه، 2 درصد معادل 153 دلار نسبت به روز معاملاتی قبل، افزایش و نسبت به هفته پیشین، 4.3 درصد رشد داشته است.

موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه، با کاهش یک هزار و 150 تنی، از 133 هزار و 175 تن به 132 هزار و 25 تن رسیده است.

تلألو طلایی رشد بر چهره برنزی مس

 تلألو طلایی رشد بر چهره برنزی مس

الهه ظفری، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه/ از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا اواسط اسفند ماه شاخص کل بورس اوراق بهادار معادل ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است؛ این درحالی است که شاخص فلزات اساسی با رقم ۳۳.۹۸۱ در ابتدای سال با رسیدن به رقم ۵۸.۶۰۵ در مدت مذکور رشدی معادل ۷۲ درصد را محقق کرده است.

علاوه بر رشد 28 درصدی نرخ دلار آزاد در بازارها رشد قیمت‌های جهانی فلزات اساسی که عمدتا به دلیل کاهش عرضه و ثبات یا افزایش تقاضا در سطح بین الملل بوده است از دلایل سودآوری قابل توجه گروه فلزات اساسی در سال 1396 بوده است.(نمودار عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس یک )

بر خلاف سال‌های گذشته، سال میلادی 2017 سال پر رونقی برای گروه فلزات اساسی بود که بر اساس گزارشات مؤسسات مطرح بین المللی در سال 2018 این رشد ادامه دار خواهد بود. فلز روی در سال 2017 تا محدوده 3200 دلار رشد را تجربه کرد که بر اساس آمارها به واسطه تقاضای بالا برای این فلز به دلیل کاهش موجودی انبارهای LME و شانگهای و نبود طرح‌هایی برای افزایش تولید؛ این رشد در سال 2018 ادامه دار باشد. فلز مس نیز با معامله در محدوده 7 هزار دلار رکورد جدیدی از خود بجای گذاشت و یکی از پرسودترین سرمایه‌گذاری‌ها در سال 2017 بوده است.هرچند که بازار فلز مس در حال تعادل از نظر عرضه و تقاضا قرار دارد اما پیش‌بینی می‌شود به دلیل کاهش در موجودی انبارها و کاهش عرضه، این فلز نیز در سال 2018 افزایش قیمت ادامه‌داری را تجربه کند .

طبق پیش بینی‌های گلدمن ساکس قیمت مس در سال آینده در میانگین 7 هزار دلار در هر تن معامله خواهد شد.(نمودار 2 )

در سال ۲۰۱۷ در بورس فلزات لندن و در بین فلزات پایه، آلومینیوم، بهترین عملکرد و بیشترین رشد قیمتی را داشته به‌طوری‌که قیمت هر تن آلومینیوم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۷ شدیداً نوسان داشته است؛ همچنین پیش‌بینی بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی جهان، رشد میانگین قیمتی آلومینیوم در سال‌های آتی را نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. مهم‌ترین عوامل رشد قیمت آلومینیوم، برنامه‌ها و سیاست‌های چین برای کاهش ظرفیت مازاد صنایع مختلف و مبارزه با آلودگی‌های محیط زیستی بوده است. این امر منجر به کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا شده تا جایی که برخی از مؤسسات، کسری عرضه را برای سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی کرده‌اند. بیشتر مؤسسات متخصص در این حوزه، قیمت آلومینیوم را در نزدیکی رقم ۲.۰۵ هزار دلار بر هر تن برآورد کرده‌اند.(نمودار 3 )

از جمله سایر عوامل موثر در وضعیت بازار فلزات اساسی روند شاخص دلار آمریکاست. شاخص دلار در سال گذشته با حدود 8.5 درصد کاهش داشته است پیش‌بینی‌ها در سال 2018 بیانگر تضعیف بیشتر این ارز در بازارهاست که در این صورت پیش بینی می‌شود با وجود افزایش نرخ بهره آمریکا، شاخص دلار نتواند رشد چندانی را در سال آتی نیز داشته باشد بنابراین به دلیل همبستگی منفی میان شاخص دلار و رشد کامودیتی‌ها انتظار می‌رود کاهش ارزش دلار دلیل دیگری بر رشد بازار فلزات اساسی در سال پیش روی باشد .

روند مثبت اقتصاد چین نشان‌دهنده این است که بازار کالاهای اساسی در سال آینده میلادی با وضعیت مناسبی همراه خواهد بود. تنها بازار سنگ آهن است که روند پیش‌بینی شده منفی دارد و به نظر می‌رسد سال آینده میلادی نسبت به سایر بازارها روند ضعیف تری داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی چین در سخنرانی اخیر خود نسبت به آینده اقتصادی چین ابراز نگرانی کرد اما با این حال به نظر می‌رسد روند حرکتی ساخت و ساز در این کشور و همچنین رشد اقتصادی مطلوب باشد. (نمودار 4 )

علاوه بر این، آمارهای امیدوارکننده‌ای نیز توسط چین منتشرشده که می‌تواند برافزایش قیمت مس در آینده بسیار تأثیرگذار باشد؛ به‌عنوان نمونه گزارش‌ها حاکی است که شاخص اعتماد به اقتصاد در چین در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۱۷، به میزان ۷۹.۱ درصد رشد داشته است. این شاخص در راستای سایر داده‌های کلان اقتصادی بوده که همگی به چشم‌انداز مثبت تقاضای فلزات پایه اشاره دارند. همچنین طبق آخرین گزارش گروه بین‌المللی مطالعات مس ( ICSG )، تولید مس معدنی در جهان در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۷، افت حدوداً 2/5 درصدی داشته است. تولید کنسانتره در این دوره نیز، با کاهش ۱.۷ درصدی همراه بوده و تولید کاتد به روش استخراج حلالی و الکترو وینینگ کاهش ۵ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر؛ انتشار داده‌های مثبت ساخت‌وساز در ایالات‌متحده و تصویب لایحه اصلاح مالیاتی توسط مجلس نمایندگان این کشور، برافزایش قیمت مس تأثیرگذار بوده است؛ البته باید این لایحه در مجلس سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. در خصوص بازارهای جدید نیز بررسی اخیر نشان می‌دهد ازآنجایی‌که سه نوع فلز مس، روی و آلومینیوم در ساخت خودروهای الکتریکی کاربرد دارند، در بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی داشته‌اند. همچنین فلز نیکل در ساخت باتری‌های الکتریکی کاربرد زیادی دارد. گزارش‌ها حاکی است تا سال ۲۰۲۰ بازار خودروهای الکتریکی بیش از ۵ درصد رشد خواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.