حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک


مسیر فردا

بلاگی برای هم افزایی و به اشتراک گذاردن اطلاعات در راستای حرکت در مسیر فردا

مفهوم ريسک و بازده در سرمايه گذاري

در يك تعريف بسيار ساده، ريسك، احتمال محقق نشدن پيش‌بيني‌هاست. براي مثال، فرض كنيد قيمت سهام شركت الف در حال حاضر 150 تومان است. شما پيش‌بيني مي‌كنيد كه قيمت سهام اين شركت در ماه آينده حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک به 160 تومان برسـد و براساس اين پيش‌بيني، اقدام به خريد سهام مي‌كنيد. در اينجا دو حالت ممكن است رخ دهد: يا سهام مزبور در ماه آينده به 160 تومان يا بالاتر از آن مي‌رسد كه در اين صورت شما ريسك سرمايه‌گذاري را با موفقيت پشت سر گذاشته‌ايد و به اصطلاح ريسك سرمايه‌گذاري شما صفر بوده است يا اينكه پيش‌بيني شما محقق نمي‌شود و سهام آن شركت با قيمتي كمتر از آنچه پيش‌بيني كرده بوديد، به فروش مي‌رسد. مثلا در ماه آينده قيمت سهام مزبور به 155 تومان مي‌رسد. در اين صورت پيش‌بيني شما با 50 درصد عدم موفقيت همراه بوده است. بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه تعريف ديگر ريسك، احتمال عدم موفقيت است. هر اندازه احتمال عدم موفقيت در سرمايه‌گذاري بيشتر باشد، اصطلاحا ريسك سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود.

در سال‌هاي اخير و با طراحي برخي شيوه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در بورس، امكان سرمايه‌گذاري بدون ريسك در بورس هم براي افراد فراهم شده است. اما به هر حال، بايد توجه داشت كه موضوعـي تحت عنوان ريسك، همواره بايد در سرمايه‌گذاري‌ها مدنظر قرار گيرد.
بنابراين، با دقت در مفهوم ريسك مي‌توان به دو نكتـه اساسي پي برد:
1-پيش‌بيني صحيح نقش بسيار زيادي در كاهش ريسك سرمايه‌گذاري دارد
2-چون لزوما همواره پيش‌بيني‌ها بطور كامل منطبق بر واقعيت نخواهد بود، لذا فردي كه قصد دارد با خريد سهام در بورس سرمايه‌گذاري كند، بايـد توانايي پذيرش ريسك را داشته باشد.
منظور از بازده، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري است. فردي كه سهامي را خريداري مي‌كند، از دو محل،كسب درآمد مي‌كند: اول دريافت سود نقدي سالانه و دوم، درآمد ناشي از افزايش قيمت سهام. مجموع اين دو را بازده مي‌گويند. مثلا فرض كنيد فردي، سهام شركتي را به قيمت 150 تومان خريداري مي‌كند. اگر اين شركت در پايان سال، به ازاي هر سهم، 15 تومان سود نقـدي به سهامدارانش بدهـد و قيمت سهم هم در پايان سال، به 195 تومان برسد، بنابراين بازده سرمايه‌گذاري فرد در مجموع 40 درصد بوده است، 10 درصد بازده ناشي از دريافت سود نقدي و 30 درصد بازده ناشي از افزايش قيمت سهام.
بين ريسك و بازده، رابطه مستقيمي وجود دارد، به اين معنا كه پذيرش ريسك بيشتر از سوي يك سرمايه‌گذار، به معناي انتظار وي براي كسب بازدهي بالاتر است و در مقابل، پذيرش ريسك كمتر از سوي سرمايه‌گذار، به معناي آن است كه وي، به كسب بازدهي پايين‌تر نيـز رضايت دارد. همه تصميمات سرمايه‌گذاري براساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي‌گيرد؛ زيرا از يك‌سو سرمايه‌گذاران به‌دنبـال حداكثـر ‌كردن بازده خوداز سرمايه‌گذاري هستند و از سوي ديگر، به ‌علت شرايط عدم اطمينـان كه بر بخش عمده‌اي از فضاي سرمايه‌گذاري حاكم است، با ريسك مواجه‌اند.
آنچه كه بسيار اهميت دارد، اين است كه سرمايه‌گذار براساس ميزان ريسك‌پذيري خود، گزينه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري را انتخاب كند. افرادي كه تحمل پذيرش ريسك را دارند، مي‌توانند مستقيما اقدام به خريد سهام كنند ولي به كساني حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک كه تحمل پذيرش ريسك ندارد، توصيـه نمي‌شود كه مستقيما سهام بخرد، چون قيمت سهام همواره در حال نوسان است و سود تضمين شده‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد. براي چنين افرادي سرمايه‌گذاري بدون ريسك مناسب است كه نمونه آن مي‌تواند خريد اوراق مشاركت باشد. سود اوراق مشاركت به فرد پرداخت مي‌شود و هيچ‌گونه ريسكي نسبت به كاهش سود يا از دست رفتن اصل سرمايه وجود ندارد.
بنابراين شايد بتـوان گفت اولين و مهمترين گام براي سرمايه‌گذاري در بورس، شناخت كافي از ويژگي‌هاي فردي و تصميم‌گيري براساس اين ويژگـي‌هاست. نمودار زير رابطه بين ريسك و بازده مورد انتظار يك سرمايه‌گذار را نشان مي‌دهد.

دايره سبـز، بيانگر زماني است كه اين سرمايه‌گذار، تمايل به پذيرش هيچ ميزان ريسكي ندارد. اين نمودار نشان مي‌دهد كه فرد مذكور در شرايط عدم پذيرش ريسك، انتظار دارد حداقل 20 درصد بازدهي به دست آورد. فرد در اين حالت ممكن است به خريد اوراق مشاركت روي بيـاورد.
دايره نارنجي، شرايطي را نشان مي‌دهد كه فرد مذكور، حاضر به پذيرش مقداري ريسك شده‌ است، در اين حالت، وي انتظار خواهد داشت كه حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک حداقل 40 درصد بازدهي، بدست آورد، يعني 20 درصد بازدهي بيشتر از حالتي كه هيچگونه ريسكي متحمل نشده بـود.
اما دايره قرمز، بيانگر شرايطي است كه فرد مذكور حاضر شده است ريسك بسيار بيشتري را بپذيرد، در چنين شرايطي، وي انتظار دارد پاداش مناسبي در ازاي پذيرش اين ميزان ريسك دريافت كند، بنابراين حداقل بازدهي مورد انتظار وي، عددي مثل 60 درصد خواهد بود.
اين نمودار به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه افراد پس از درك كامل و واقع‌بينانه نسبت به ويژگي‌هاي فردي و ميزان ريسك‌پذيري خود، مي‌توانند شيوه مناسب براي سرمايه‌گذاري را انتخاب كنند.
نكته‌اي كه بايد به آن اشاره شـود، اين است كه امروز خوشبختانه در بورس براي همه افراد، با سطوح مختلف ريسك‌پذيري، امكان سرمايه‌گذاري وجود دارد، يعني حتي افراد بسيار ريسك‌گريز، افراد بسيار ريسك‌پذير و افرادي‌كه در بين اين طيف سطوح ريسك‌پذيري متفاوتي دارند، همگي مي‌توانند با انتخاب شيوه مطلوب خود، اقدام به سرمايه‌گذاري در بورس نمايند؛ سرمايه‌گذاري‌اي كه بطور كامل منطبق بر ويژگي‌هاي فردي آنها باشد.
سرمايه‌گذاران، الگوهاي ريسك‌پذيري متفاوتي دارند، برخي از آنها ريسك‌پذيرند، برخي ريسك‌گريز و برخي هم بي‌تفاوت نسبت به ريسك. افراد ريسك‌پذيربه دليل بالابودن ميزان بازدهي موردانتظارشان، معمولا به سرمايه‌گذاري‌هايي مثل سپرده‌هاي بانكي، خريد اوراق مشاركت و . تمايل ندارند. اين دسته از افراد عموما سرمايه‌گذاري در بورس را ترجيح مي‌دهند، بنابراين تجزيه و تحليل و تعيين ريسک سرمايه‌گذاري براي اين گروه از سرمايه‌گذاران بسيار اهميت دارد.در مقابل، افراد ريسك‌گريز بيشتر علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در سپرده هاي بانکي يا خريد اوراق مشارکت هستند، چون اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها تقريبا هيچ‌گونه ريسكي را متوجه آنها نمي‌كند و بازدهي‌اش، تضمين شده است.گروه سوم هم افراد بي‌تفاوت به ريسک هستند، افرادي که به دلايل مختلف، هيچ عكس‌العملي نسبت به فرصت هاي سرمايه‌گذاري و ريسك‌هاي مترتب بر آن از خود نشان نمي‌دهند.

فرض كنيد شما به جاي خريد سهام يك شركت، اوراق مشاركت را از بانك خريداري كرده‌ايد و نرخ سود سالانه اوراق مشاركت هم 20 درصد تعيين شده است. مشخص است كه بازده سرمايه‌گذاري شما در يك سال از طريق اوراق مشاركت 20 درصد خواهد بود. در واقع، در اوراق مشاركت، برخلاف سهام، قيمت خود اوراق مشاركت ثابت است و سرمايه‌گذار، فقط سود ثابتي را در فواصل زماني تعريف شده دريافت مي‌كند.
سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا بايد يك نفر سهامي را خريداري كند كه 40 درصد بازده دارد ولي فرد ديگري به 20 درصد بازده راضي مي‌شود؟
اگر از شما چنين سؤالي را بپرسند، چه جوابي داريد؟ احتمالا پاسخ مي‌دهيد:
- از كجا معلوم كه سهام شركت موردنظر، حتما 40 درصد بازدهي داشته باشد؟
-اگر قيمت سهم برخلاف پيش‌بيني‌ها، به 195 تومان نرسيد، چه مي‌شود؟
-اگر شركت سود نقدي كمتري از مقدار پيش‌بيني‌ شده توزيع كرد، تكليف چيست؟
-خريد اوراق مشاركت، حداقل اين تضمين را دارد كه قطعا 20 درصد بازدهي به دست خواهد آمد و پاسخ‌هايي از اين دست.
اما با وجود همه اين ترديدها، بسيارند سرمايه‌گذاراني كه ترجيح مي‌دهند بجاي دريافت بازدهي 20 درصدي بدون تحمل ريسك، ريسك بيشتري را متحمل شوند و در ازاي پذيرش اين ريسك، بازدهي بيشتري بدست آورند. به همين علت است كه به بازده، پاداش ريسك هم مي‌گويند؛ يعني كسب بازدهي بيشتر، در ازاي پذيرش ريسك بيشتر و كسب بازدهي كمتر، در ازاي پذيرش ريسك كمتر. نمودار زير تفاوت بين الگوهاي تصميم‌گيري يك سرمايه‌گذار ريسك‌پذير را در مقايسه با يك سرمايه‌گذار ريسك‌گريز، به‌خوبي نشـان مي‌دهد

به اين نمودار خوب دقت كنيد. شما چه برداشتي از اين نمودار داريد؟ فكر مي‌كنيد سرمايه‌گذار (الف) ريسك‌پذيرتر است يا سرمايه‌گذار (ب). احتمالا درست حدس زده‌ايد. سرمايه‌گذار (الف) در مقايسه با سرمايه‌گذار (ب) ريسك‌پذيرتـر است. اما چرا؟

اگر به نمودار دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه سرمايه‌گذار (الف) حاضر است در ازاي دريافت 30 درصد بازدهي، به ميزان مشخصي ريسك كند، درحاليكه سرمايه‌گذار (ب) درصورتي حاضر است همان اندازه ريسك را متحمل شود كه حداقل 45 درصد بازدهي كسب كند، يعني 15 درصد بازدهي بيشتر از سرمايه‌گذار (الف).
همچنين سرمايه‌گذار (الف) درصورتي كه 40 درصد بازدهي كسب كند، حاضر خواهد شد ريسك بالاتري را بپذيرد، درحاليكه سرمايه‌گذار ب درصورتي ريسك بالاتر را خواهد پذيرفت كه حداقل 65 درصد بازدهي بدست آورد. نتيجه مشخص است:
سرمايه‌گذار (الف) در مقايسه با سرمايه‌گـذار (ب)، راحت‌تر ريسك مي‌كند. بنابراين ريسك‌پذيرتر است. بنابراين هرچه شيب اين نمودار كمتر باشد، نشان‌دهنـده آن است كه سرمايه‌گذار قدرت ريسك‌پذيري بالاتري دارد.
همانطور كه اشاره شد، نخستين گام براي سرمايه‌گذاري، آن است كه از ميزان تحمل ريسك خود مطلع شويد. بد نيست شما هم نمودار ميزان ريسك‌پذيري خود را ترسيم كنيد تا مشخص شود تا چه اندازه، حاضر به پذيرش ريسك در ازاي دريافت بازدهـي مشخصي خواهيد بود. براي اين كار در نظر بگيريد كه اوراق مشاركت، سود سالانه 20 حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک درصدي را تضمين مي‌كند؛ حال اگر تصميم بگيريد بجاي اوراق مشاركت، سهام خريداري كنيد، اين اقدام بايد چه مقدار سود بيشتر از سود اوراق مشاركت نصيب شما كند تا حاضر شويد ريسك خريد سهام را بپذيريد؟
اطمينان داشته باشيد چه ريسك‌پذير باشيد و چه ريسك‌گريز، امكان سرمايه‌گذاري در بورس براي شما وجود خواهد داشت. كافيست سرمايه‌گذاري شما با ميزان ريسك‌پذيري شما همخواني داشته باشد.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقیقی چیست؟

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی روشی برای کسب سود از بازار سرمایه است. با این روش سرمایه‌گذارانی که زمان، دانش و تخصص لازم ندارند، می‌توانند به تبحر متخصصین این بازار تکیه کنند تا از یک سو، میزان سود خود را افزایش و از سوی دیگر، ریسک زیان در سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. به تعبیر دیگر سرمایه‌گذاری در صندوق‌، روش امن سرمایه‌گذاری در بازار پرتلاطم بورس است. از این طریق می‌توانید نگرانی کاهش ارزش سرمایه را به حداقل رسانید. در کنار این کاهش نگرانی، با داشتن دید بلندمدت، به سود مناسب و دلخواه بر اساس هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق دست می‌یابید. تخصیص بهینه دارایی‌ها ‌با حذف هزینه و صرف زمان اندک، نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازارگردان، سادگی معافیت مالیاتی معاملات واحدها و سهولت و سرعت در معامله واحدهای صندوق از طریق اینترنت از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در درسا است.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقوقی چیست؟

اشخاص حقوقی منابعی در اختیار دارند که می‌توانند برای اهداف سرمایه‌گذاری خود بکار بگیرند. اما اغلب تخصص لازم را برای سرمایه‌گذاری و مدیریت این منابع در بورس را ندارند. از این رو سرمایه‌گذاری در صندوق درسا با توجه میزان ریسک متوسط آن، گزینه جذابی برای مشتریان حقوقی با هر میزان منابع و هر افق زمانی سرمایه‌گذاری باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق درسا “استراتژی فعال بر مبنای سنجش موقعیت بازار” است. درسا غالب منابع خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده و روند آن بر اساس واقعیت‌ها و انتظارت آتی از برآیند شرایط اقتصادی کشور شکل می‌گیرد. بازار سهام ایران نیمه کاراست، و بررسی و پیگیری اخبار و تحولات عمومی می‌تواند بازده‌ بالاتر از ریسک تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار را برای وی محقق سازد. این دلیل ویژگی دلیل انتخاب استراتژی فعال برای صندوق درسا است.

چگونه سهامی برای صندوق خریداری می‌شود؟

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود.
قسمت اول شامل سهام شرکت‌هایی است که از دید گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به لحاظ بنیادی جزء شرکت‌هایی هستند که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند و به بیان دیگر زیر ارزش ذاتی خود هستند. معمولاً حدود 70 تا 80 درصد دارایی‌های صندوق در سهام این نوع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. افق سرمایه‌گذاری در سهام این نوع شرکت‌ها بالای یک سال است. مگر این که در فاصله زمانی کمتری بازار به این نوع سهام اقبال نشان داده و زودتر به ارزش ذاتی موردنظر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد. در این صورت مدیر ممکن است از این سهام خارج شود و منابع را در سهام جایگزین و با رویکردی مشابه سرمایه‌گذاری نماید.
قسمت دوم که معمولاً 20 تا 30 درصد منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌شود، شامل سهام شرکت‌هایی است که با توجه به تحولات بازار سرمایه انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت در آن‌ها را داریم و می‌توانیم با معامله به موقع آن‌ها بازده‌های کوتاه‌مدت برای مشتریان کسب کنیم. به دلیل ماهیت این نوع سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالا در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اولویت ما است.

برای صندوق چگونه آلفا ایجاد می‌کنید؟ بتای صندوق چگونه ساختاری خواهد داشت؟

از ضریب آلفا و بتا برای ارزیابی عملکرد سهام، صندوق و یا یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ضریب آلفا بازده اضافی یک سرمایه‌گذاری نسبت به بازده شاخص معیار است. ضریب بتا میزان نوسانی است که سرمایه‌گذار با خرید آن دارایی‌ها نسبت به نوسان شاخص معیار متحمل می‌شود. هدف سبدگردان کارا برای صندوق درسا بتای کمتر از یک، یعنی نوسانات کمتر از شاخص کل بازار بورس، و آلفای مثبت، یعنی ایجاد بازده حاصل از مدیریت درست منابع صندوق است. این هدف را با مدیریت فعال با ترکیب کردن سهام ارزشی و استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت طبق استراتژی صندوق عملی می‌کنیم.

صندوق سرمایه‌گذاری‌

صندوق سرمایه‌گذاری‌ یا Mutual Fund مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است که فرصت سرمایه‌گذاری واسطه‌ای را برای شما بوجود می‌آورد. اینجا جدول مقایسه بهترین صندوق سرمایه گذاری را مشاهده می‌کنید.

[توضیح پس از جدول رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری را حتما بخوانید]

مقایسه

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

قبل از اینکه بدانید بهترین صندوق سرمایه گذاری (بهترین صندوق درآمد ثابت یا سهامی) کدام است و صندوق‌های سرمایه گذاری پرسود را با هم مقایسه کنید، باید ابتدا از تعریف آن بدانید؛ صندوق سرمایه‌گذاری یا Mutual Fund مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است که فرصت سرمایه گذاری واسطه‌ای را برای شما بوجود می‌آورد.

اغلب افرادی که قصد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با حداقل ریسک در بورس را دارند، جامعه هدف صندوق‌ها محسوب می‌شوند و درواقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که زیر نظر سازمان بورس و برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری فعالیت می‌کنند، نقش واسطه مالی را برای این افراد ایفا می‌کنند تا سرمایه‌گذاری کم ریسک‌تر و حرفه‌ای‌تری داشته باشند. در حال حاضر سرمایه گذاری در لیست صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس ایران آنقدر مفصل است که مجموع سرمایه‌های آن به بیش از ۱۱۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده.

شما برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و بررسی سود صندوق های سرمایه گذاری نیاز به دانش حرفه‌ای بورس نخواهید داشت. علاوه بر این زمان زیادی هم از شما نخواهد گرفت و درگیر کارهای اداری و مالی چندانی نیستید، چرا که بیشتر موارد توسط مدیر و متولی صندوق سرمایه گذاری انجام می‌شود.

با حداقل مبلغ نیز می‌توانید در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنید و در کمترین مدت می‌توانید واحد سرمایه‌گذاری خود را نقد کنید.

مقایسه و انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌واسطه نوع سرمایه‌گذاری و ترکیب دارایی‌ها که دارند و اهدافی که دنبال می‌کنند می‌توان دسته‌بندی کرد. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق قابل معامله، صندوق‌های نیکوکاری، صندوق مبتنی بر طلا، صندوق‌های بازارگردان ازجمله آن‌ها هستند که در بین آن‌ها صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی و مختلط در اولویت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران هستند.

  • صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
  • صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
  • صندوق سرمایه‌گذاری مختلط
  • صندوق قابل معامله (ETF)
  • صندوق‌های نیکوکاری
  • صندوق‌های تأمین مالی
  • صندوق‌های اختصاصی بازارگردان

صندوق درآمد ثابت

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک ممکن هستید، صندوق‌های با درآمد ثابت بهترین انتخاب برای شماست. بیشترین حجم دارایی این صندوق‌ها (بعضاً تا 90 درصد) در قالب سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود. ضمن اینکه بخش اندکی از دارایی صندوق نیز در بورس سرمایه می‌شود. سود غالبا تضمین‌شده این صندوق‌ها در مقاطع عمدتاً در مقاطع یک‌ماهه و بعضاً در مقاطع سه‌ماهه حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک پرداخت می‌شود.

مشتریانی که به هر دلیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حداقل یک ماه) نیاز به دریافت سرمایه خود باشند، به‌راحتی می‌توانند با ابطال واحدهای خود، سرمایه‌شان را به‌صورت نقدی دریافت کنند.

صندوق سهامی

با توجه به اینکه حداکثر دارایی‌های این صندوق (حداقل 70 درصد) به‌صورت سهام در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود، امکان تضمین حداقل سود برای مشتریان وجود ندارد و به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالاست. این صندوق بیشتر مدنظر آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که اهل ریسک هستند و تمایل دارند باواسطه قرار دادن صندوق سرمایه‌گذاری و استفاده از تجربیات کارشناسان و مدیران صندوق در بورس فعالیت داشته باشند.

اگرچه ریسک صندوق های سرمایه گذاری بورسی نسبت به صندوق درآمد ثابت بیشتر است و تضمین حداقل سود وجود ندارد اما این شانس برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که بازدهی و سود بیشتری را نصیب خودشان کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

اگر برای سرمایه‌گذاری حد وسطی از ریسک‌پذیری را دارید، صندوق مختلط بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. در این صندوق، حداقل 40 درصد از میزان دارایی‌ها به‌صورت سپرده بانکی و اوراق مشارکت و حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک مابقی دارایی‌ها در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. با توجه به سرمایه‌گذاری بخشی از دارایی‌ها در بورس، سود تضمین‌شده در این صندوق وجود ندارد اما احتمال سوددهی بیشتر نسبت به صندوق درآمد ثابت وجود دارد.

چطور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری واحد بخریم؟

برای سرمایه‌گذاری در بهترین صندوق های سرمایه‌گذاری باید به تعداد حداقل سرمایه‌گذاری که در هرکدام از صندوق‌ها متفاوت است، واحد (Unit) سرمایه‌گذاری توسط متقاضی خریداری شود که قیمت آن در زمان پذیره‌نویسی حدود 100 هزار تومان و پس از آن برابر با ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری است.

برای انجام امور احراز هویت شما باید همراه با مدارک شناسایی خود به دفاتر کارگزاری یا شعب منتخب صندوق مراجعه و بعد از انجام پر کردن فرم‌های لازم، به‌صورت اینترنتی تعداد واحد لازم را با توجه به میزان مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید، خریداری کنید. نکته مهم اینکه قیمت صدور (خرید) واحدهای سرمایه‌گذاری شما بر اساس NAV اولین روز کاری پس از ارائه درخواستتان محاسبه می‌شود و مبلغ واریزی شما علی‌الحساب است.

چطور صدور (خرید) بهتری انجام دهیم؟
قطعاً برای افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند این سؤال پیش‌آمده که چطور می‌توانند، بهترین انتخاب را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری (بهترین صندوق درآمد ثابت یا بهترین صندوق سهامی یا بهترین صندوق مختلط) داشته باشند؟

بدون شک بررسی عملکرد هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه و سالانه صندوق‌ها می‌تواند کمک بزرگی برای مقایسه صندوق‌ها باشد. بررسی روند نوسانات صندوق‌ها از طریق نمودارهای NAV که در سایت اکثر صندوق‌ها قابل‌دسترسی است و همچنین مقایسه میزان ترکیب دارایی صندوق‌ها می‌تواند نقشه راه خوبی برای یک انتخاب خوب و کم‌ریسک‌تر باشد.

همین جدول مقایسه صندوق سرمایه گذاری که در بالا می‌بینید یکی از روش‌های مناسب بررسی و انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری است.

منظور از ضامن نقد شوندگی چیست؟
اینکه هر زمان شما برای نقد شدن واحدهای خریداری‌شده اراده کنید و در کمترین زمان ممکن پول خود را از صندوق خارج کنید، یکی از مزیت‌های مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. درواقع هنگام فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود، شما در جایگاه فروشنده و ضامن نقد شوندگی صندوق در جایگاه خریدار قرار می‌گیرد و در زمان تعیین‌شده در قرارداد (24 تا 72 ساعت کاری) سرمایه شما تبدیل به پول نقد می‌شود.

ضمن اینکه در برخی صندوق‌ها پرداخت حداقل سود تضمین‌شده نیز، دارای ضمانت است. در حال حاضر در خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند ضامن نقد شوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند یا خیر، قوانین و مقررات اجرایی یکسانی وجود ندارد و درحالی‌که بسیاری از صندوق‌ها اعلام می‌کنند که امکان ضمانت از سوی بانک‌ها وجود ندارد، برخی صندوق‌ها همچنان ضامن نقد شوندگی خودشان را بانک‌های عامل مربوطه اعلام می‌کنند.

ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) چیست؟
مبلغی که برای خریدوفروش (صدور و ابطال) هر واحد صندوق لازم است اصطلاحاً NAV صندوق گفته می‌شود که همان ارزش خالص دارایی‌های صندوق است.

NAV یا همان ارزش کل دارایی‌های یک صندوق پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. یعنی اگر بدهی‌های صندوق را از کل دارایی‌های آن کم کنیم و عدد حاصل را بر تعداد واحدهای منتشرشده آن صندوق تقسیم کنیم، عددی که به دست می‌آید تعیین‌کننده قیمت هر واحد (unit) صندوق است.

ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در پایان هرروز محاسبه و از تقسیم مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها بر تعداد واحدهای منتشره، ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود که بر اساس این قیمت شخص می‌تواند اوراق جدید خریداری و یا اوراق قبلی خود را ابطال کند.

هزینه ابطال چیست؟

دارنده واحد (unit) هر زمان که بخواهد می‌تواند برای ابطال واحدها و نقد کردن سرمایه خود اقدام کند. هزینه ابطال، نحوه پرداخت و بازه زمانی تعیین‌شده برای پرداخت سرمایه شما بر مبنای اساسنامه و امیدنامه صندوق خواهد بود. در برخی صندوق‌ها ابطال واحدها هیچ هزینه‌ای برای مشتری ندارد اما برخی صندوق‌ها هزینه‌ای بابت ابطال واحدها از مشتریان دریافت می‌کنند که مبلغ ثابت آن 2000 تومان بابت هر گواهی سرمایه‌گذاری است.

ضمن اینکه هزینه متغیر ابطال نیز بر اساس زمان‌بندی ابطال (فاصله صدور و ابطال و مدت‌زمان سرمایه‌گذاری) تحت عنوان تعجیل در خروج در امید نامه صندوق‌ها تعیین و دریافت می‌شود. هزینه ابطال متغیر سرمایه‌گذارانی که مدت سرمایه‌گذاری آن‌ها کمتر از 90 روز است بین 1 تا 5 درصد نسبت به قیمت ابطال دریافت خواهد شد.

زمان ابطال واحد هزینه ابطال متغیر
کمتر از 7 روز از صدور 5 درصد قیمت ابطال
بین 7 تا 15 روز بعد از صدور 4 درصد قیمت ابطال
بین 15 تا 30 روز بعد از صدور 3 درصد قیمت ابطال
بین 30 تا 60 روز بعد از صدور 2 درصد قیمت ابطال
بین 60 تا 90 روز بعد از صدور 1 درصد قیمت ابطال

قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری چطور تعیین می‌شود؟

اگر شما تصمیم به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خودی در صندوق سرمایه‌گذاری را گرفته باشید، قیمت واحدهای شما بر مبنای قیمت ابطال روز بعد از ارائه درخواست ابطال، محاسبه می‌شود. به‌طور مثال اگر شما روز شنبه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به صندوق اعلام کنید، قیمت واحدهای شما برای ابطال به قیمت روز یکشنبه واحد محاسبه خواهد شد.

منشاء سود صندوق سرمایه‌گذاری کجاست؟

با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف سودها مختلفی به سرمایه شما تعلق می‌گیرد. سود حاصل از محل افزایش ارزش خالص دارایی‌ها ((NAV، دریافت سود تقسیمی سالانه صندوق و دریافت سود سرمایه‌ای حاصل از خریدوفروش اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به مندرجات امیدنامه و اساسنامه آن‌ها در مقاطع تعیین‌شده پرداخت خواهد شد. بسیاری از صندوق‌ها نیز این شرایط را برای مشتریان خود به وجود آورده‌اند تا به‌جای دریافت سود نقدی و با تبدیل سود به واحدهای جدید، میزان سرمایه خود را افزایش دهند.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

بامطالعه امیدنامه صندوق، می‌توانید در جریان سیاست کاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته برای آینده پول سرمایه‌گذاری شده شما در صندوق‌های سرمایه قرار بگیرید. در امید نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید اطلاعاتی چون: انواع کارمزدها (مدیریت، فروش، ابطال) واحدها و سهام، مهم‌ترین ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران در طی سرمایه‌گذاری در این صندوق با آن روبه‌رو خواهند شد، اسامی مدیران و میزان سرمایه‌گذاری حقوق و دستمزد آن‌ها، ضامنین، نحوه پرداخت سود و… پیدا کنید.

بهترین صندوق سرمایه گذاری کدام است؟

دقت کنید که صندوق‌ها انواع مختلفی دارند و صندوقی مناسب است که بانک اصل پول را تضمین کرده باشد. صندوق‌ها ممکن است حداقلی از سود را تضمین کرده باشند. اگر تضمین حداقل سود برای صندوق وجود نداشته باشد در شرایط خاص که بازدهی صندوق کاهش پیدا کند سود شما هم می‌تواند کم شود و بانک و صندوق سرمایه‌گذاری تعهدی در این مورد ندارند.

صندوق‌ها معمولاً پیش‌بینی سودی دارند که همان عددی است که معمولاً در بانک به شما اعلام می‌شود. اما سود قطعی صندوق می‌تواند با این عدد تفاوت داشته باشد.

میانگین بازدهی صندوق
اطلاع خیلی مفیدی که پیش از سرمایه‌گذاری در هر صندوق، میانگین بازدهی صندوق در طول چند ماه گذشته است. دو صندوق دو بانک مختلف ممکن است پیش‌بینی سود یکسانی داشته باشند اما با تحقیق در مورد عملکرد چند ماه گذشتهٔ آن‌ها می‌توانید ببینید که در کدام‌یک سود بیشتری می‌توانید کسب کنید. اطلاعات به‌روز مربوط به میانگین سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و دیگر آمار مربوط به آن‌ها را می‌توانید در بخش صندوق سرمایه‌گذاری رده مشاهده کنید.

هزینه و مدت ابطال
اگر می‌خواهید در صندوق سرمایه‌گذاری بانکی پول بگذارید حتماً در مورد مدت‌زمان و هزینه ابطال اطلاعات کافی کسب کنید. برخی صندوق‌ها برای ابطال سرمایه‌گذاری ممکن است هزینه‌ای در نظر بگیرند. این هزینه ممکن است رقمی ثابت به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری 100 هزارتومانی باشد و یا ممکن است که پول شما برای مدتی مثلاً یک ماه در حسابی مسدود شود. مطمئن شوید که حالت برداشت بدون جریمه و هزینه ابطال به چه صورت است. در مورد مدت ابطال و اینکه دقیقاً چند روز بعد پول در حسابتان است هم اطمینان حاصل کنید. دقت کنید که تعداد روزی که به شما اعلام می‌شود روز کاری است و روزهای تعطیل و آخر هفته‌ها را در نظر نگیرید.

دوره بازپرداخت سود
دوره بازپرداخت سود هم از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کنید. درحالی‌که بیشتر صندوق‌ها به‌صورت ماهانه سود پرداخت می‌کنند ممکن است صندوقی سودش را هر سه ماه پرداخت کند. به‌علاوه ممکن است بتوانید بین دوره‌های مختلف پرداخت سود هم انتخابی داشته باشید. طبیعی است که صورت وجود چنین شرایطی با انتخاب دوره‌های طولانی‌تر، سود بیشتری برای شما در نظر گرفته می‌شود.

روز پرداخت سود هم لزوماً اول ماه نیست. بنابراین اگر این موضوع برای شما اهمیت دارد در این مورد هم حتماً سؤال کنید.

پاداش بلاک یا بلاک ریوارد (block reward) چیست؟

پاداش بلاک یا بلاک ریوارد (block reward) چیست؟

به کاربری که در راستی‌ آزمایی تراکنش‌های یک سیستم بلاک چین کمک می‌کند، سهمی از توکن‌های دیجیتالی تازه ایجاد شده به عنوان پاداش بلاک داده می‌شود. بسته به الگوریتم اجماع به کار برده شده در یک بلاک‌چین، افرادی که تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند، مجموعاً به عنوان اعتبار‌سنج، ماینر و یا حتی سهامدار شناخته می‌شوند. در ادامه این مقاله از ارزتودی شما را با مفهوم پاداش بلاک آشنا می‌کنیم.

پاداش بلاک چیست؟

بلاک ریوارد یا پاداش بلاک به فرایندی گفته می‌شود که یک ماینر یا تیمی از ماینر‌ها بعد از پیدا کردن یک بلاک جدید، پاداش دریافت می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم، بیاید خلاصه‌ای از فناوری بلاک چین را با یکدیگر مرور کنیم. در ساده‌ترین عبارت، می‌توان آن را به عنوان یک دفتر کل دیجیتال توصیف کرد که داده‌های تراکنش را در بلاک‌ها ذخیره می‌کند.

در شبکه بیت کوین، بلاک‌ها فایل‌هایی هستند که داده‌های مربوط به تراکنش‌های انجام شده را ذخیره می‌کنند. بلاک حاوی اطلاعاتی در مورد تراکنش‌ها، زمان استخراج و سختی آن و هش هر بلاک دیگر در زنجیره و موارد دیگر است. هنگامی که بلاک جدید به بلاک قدیمی متصل می‌شود یک زنجیره ایجاد می‌شود.

ماینر‌ها زمان و قدرت زیادی را صرف حل مسائل ریاضی در حین استخراج یا کشف بلاک می‌کنند. برای محاسبه کد رمزنگاری صحیح و یافتن کلید بلاک قبل از هر کس دیگری، ماینر باید مسائل ریاضی بسیار دشواری را حل کند. یک کلید nonce (عدد فقط یک بار استفاده شده) با جستجوی بسیار سریع جایگشت‌ها کشف می‌شود و هش سمت راست بلاک را باز می‌کند. اگر ماینر بالاخره راه حل را پیدا کرده باشد، به کل شبکه اطلاع می‌دهد که یک بلاک جدید پیدا شده است. سپس بلاک قبل از اضافه شدن به بلاک چین توسط نود‌های کامل شبکه تأیید می‌شود. ماینر در نهایت برای استخراج بلاک، پاداش دریافت می‌کنند.

ویژگی‌های پاداش بلاک

مقدار پاداش، زمان بلاک و همچنین سختی استخراج برای هر ارز دیجیتالی متفاوت است. پاداش‌ها می‌تواند به صورت یک طرفه توسط توسعه‌دهندگان یک ارز دیجیتال تعیین شود. علاوه بر این، کاهش اندازه پاداش بلاک یک روش شناخته شده است. تمایل به حداقل رساندن تورم در ارز‌های دیجیتال، یکی از روش‌های کاهش پاداش بلاک است. در حوزه ارز فیات، بانک مرکزی هر مقداری که بخواهد پول چاپ می‌کند. پول ارزش خود را زمانی که یک مسأله باعث افزایش تورم آن شود، از دست می‌دهد.

مقدار بیت کوین‌های صادر شده توسط ثابت‌های دقیقی که ساتوشی ناکاموتو در هنگام توسعه اولین ارز رمزنگاری شده مشخص کرده است، محدود می‌شود. هر چهار سال یک بار، پرداخت برای یک بلاک در شبکه بیت کوین به نصف کاهش می‌یابد و در عوض سختی استخراج حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک با افزایش همراه می‌شود. در نتیجه دیگر ریسک تورمی وجود ندارد. با این حال، شبکه اتریوم فاقد مکانیزم داخلی برای کاهش پاداش ماینر‌ها است. مبلغی که هر کاربر شبکه دریافت می‌کند در عوض توسط خود کاربران تعیین می‌شود.

پاداش بلاک شبکه اتریوم

میانگین زمان استخراج در بلاک‌چین اتریوم، ۱۳ ثانیه است. مهمترین پارامتری که در سطح پروتکل کنترل می‌شود، زمان بلاک است. تعداد ماینر‌ها در شبکه بر سختی استخراج یک بلاک تأثیر می‌گذارد. بنابراین، دشواری مسأله ریاضی که برای استخراج بلاک باید حل شود، با تعداد ماینر‌ها افزایش می‌یابد. تعداد بلاک‌های استخراج شده در هر روز یکسان است زیرا میانگین زمان بلاک ثابت است. در مجموع روزانه ۶۰۰۰ بلاک ممکن است استخراج شود.

پاداش بلاک شبکه اتریوم

در حال حاضر، حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک پاداش بلاک ۲ توکن اتریوم است. با این حال، از آنجایی که این کار نیاز کامپیوتر‌هایی با قدرت عملیاتی بالا دارد، معمولاً غیر عملی است. در نتیجه، استخر‌های ماینینگ وظیفه تولید بلاک‌های اتریوم را بر عهده دارند. یک سرویس استخراج منحصر به فرد که به عنوان استخر استخراج شناخته می‌شود، ظرفیت تمام تجهیزات کاربر را ترکیب می‌کند. در نتیجه، پاداش بلاک بین تمام ماینر‌های موجود در استخر بر اساس مشارکت آن‌ها یا نرخ هش آن‌ها تقسیم می‌شود.

پاداش بلاک شبکه ریون کوین

با اینکه ریون کوین یکی از فورک‌های بیت‌کوین است، اما تفاوت‌هایی با آن دارد. زمان بلاک ۱ دقیقه و پاداش بلاک آن ۲۵۰۰ RVN است. حداکثر عرضه رمزارز ریون کوین ۲۱ میلیارد است. این شبکه از الگوریتم استخراج، KawPow، استفاده می‌کند. ویژگی اصلی این الگوریتم این است که در برابر ASIC مقاوم است.

برخلاف اتریوم، به جای اینکه پاداش بلاک توسط خود ماینر‌ها تعیین می‌شود، سازندگان ریون کوین از استراتژی نصف کردن بیت‌کوین استفاده کرده‌اند. از این رو، پاداش بلاک در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰۰۰ RVN بود، اما در ژانویه ۲۰۲۲، نصف شد و باعث شد پاداش بلاک به ۲۵۰۰ RVN کاهش یابد.

پاداش بلاک شبکه ریون کوین

استخراج این توکن از طریق GPU انجام می‌شود. در این نوع استخراج به تجهیزات کمتری نیاز است چرا که اکثرا استخر‌ها استخراج را انجام می‌دهند. به هر حال، استخر‌های استخراج که از ریون کوین پشتیبانی می‌کنند در وب سایت رسمی فهرست شده‌اند. همانطور که قبلاً گفته حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک شد، استخر‌های ماینینگ با توجه به سهم خود به ماینر‌ها خسارت می‌پردازند. با این حال، در نظر گرفتن حق کمیسیون و کارمزد خدمات برای ورود به استخر مهم است.

پاداش بلاک دوج‌کوین

مانند لایت‌کوین، می‌م‌کوین دوج با استفاده از الگوریتم Scrypt استخراج می‌شود. البته زمان بلاک آن ۱ دقیقه و تنظیم سختی هر ۲۴۰ بلاک (یا حدود ۴ ساعت) رخ می‌دهد. پاداش بلاک ۱۰۰۰۰ DOGE است و هیچ برنامه‌ای برای کاهش پرداخت وجود ندارد. پیچیدگی آن کمتر از اتریوم اما به طور قابل توجهی بیشتر از ریون کوین است.

پاداش بلاک دوج‌کوین

از آنجایی که دوج‌کوی از روش هش Scrypt استفاده می‌کند، فقط با استفاده ASIC قابل استخراج هستند. استخراج انفرادی از آنجایی که سودآور، توصیه نمی‌شود. استخراج دوج‌کوین حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک سود قابل توجهی به همراه ندارد. شکی نیست که دوج کوین هیچ کس را ثروتمند نخواهد کرد. به یاد داشته باشید که دوج‌کوین دارایی یا سود نیست. بلکه در مورد یک جامعه قوی از طرفداران ارز‌های دیجیتال است.

تفاوت پاداش بلاک و کارمزد تراکنش در چیست؟

یک ماینر (استخر ماینینگ) از دو منبع برای کار تکمیل شده پاداش دریافت می‌کند:

  • اول، از طریق پاداش برای استخراج یک بلاک است.
  • دوم، ماینر برای هر تراکنشی که در یک بلاک جدید انجام می‌شود، به محض یافتن، کارمزد دریافت می‌کند.

در نتیجه، سود ماینینگ فقط به پاداش‌های بلاک وابسته نیست. منطقی است که با افزایش کشش پلت فرم، عملیات بیشتری روی آن انجام می‌شود و هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌شود و درآمد ماینر افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، کارمزد تراکنش (که به آن گس گفته می‌شود) در اتریوم بسته به ماهیت فعالیت در نوسان است. در نتیجه، کاربر هزینه بسیار کمتری را برای انتقال منظم نسبت به عملیات قرارداد‌های هوشمند پرداخت خواهد کرد. به منظور اولویت دادن به ماینر‌ها، کاربران اتریوم می‌توانند به صورت جداگانه میزان گسی را که جمع‌آوری می‌کنند افزایش دهند. تراکنش‌هایی که باعث کسب درآمد اضافی برای ماینر‌ها می‌شود به نوبه خود به بلاک اضافه می‌شوند.

ریسک های سیاسی بازار سهام به حداقل رسیده است/ گزارش های 6 ماهه حاوی خبرهای خوبی بود

ریسک های سیاسی بازار سهام به حداقل رسیده است/ گزارش های 6 ماهه حاوی خبرهای خوبی بود

تحلیل گران با بررسی قیمت های جهانی و روند قیمتی دلار در کنار حجم تولید و فروش در برخی صنایع انتظار مثبت از گزارش های 6 ماهه این شرکت ها را پیش بینی کرده بودند که این تحلیل ها منجر به رشد قیمت سهام این صنایع پیش از انتشار گزارش های 6 ماهه بود.

با سخنرانی ترامپ بخش عمده ای از نگرانی های بازار سرمایه و ریسک های سیاسی برطرف شد چرا که اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مقابل مواضع ترامپ نسبت به برجام و ایران واکنش نشان داده و مخالفت کردند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در خصوص متغیرهای تاثیر گذار بر روند معاملات بازار سهام گفت: گزارش های 6 ماهه که در هفته های گذشته منتشر شد یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر بازار سهام بود.

کورش شمس با اشاره به میزان تاثیر گذاری گزارش های دوره ای بر قیمت سهام شرکت ها گفت: برخی از صنایع به پیشواز گزارش های 6 ماهه رفتند و تاثیر مثبت این گزارش ها را در قیمت سهام پیش خور کردند.

وی با اشاره به تحلیل های درست در برخی صنایع گفت: تحلیل گران با بررسی قیمت های جهانی و روند قیمتی دلار در کنار حجم تولید و فروش در برخی صنایع انتظار مثبت از گزارش های 6 ماهه این شرکت ها را پیش بینی کرده بودند که این تحلیل ها منجر به رشد قیمت سهام این صنایع پیش از انتشار گزارش های 6 حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک ماهه بود.

وی با اشاره به اینکه گروه فلزات اساسی از جمله گروه هایی بود که اثر مثبت گزارش های دوره ای را بر قیمت سهام پیش خور کرد،گفت: اما برخی صنایع مثل گروه خودرو با توجه به بدهی های سنگین و هزینه های مالی قابل توجه، سوددهی ضعیفی داشتند که این روند نیز با توجه به مشکلات این گروه قابل پیش بینی بود.

این کارشناس بازار سرمایه وضعیت کلی شرکت ها و صنایع بازار سرمایه را رو به رشد دانست و افزود: با توجه به کاهش نرخ بهره در قدم بعدی هزینه های تامین مالی نیز کاهش خواهد یافت که این ارزان شدن تامین مالی باعث رشد حاشیه سود و رونق در دوره بنگاه های اقتصادی خواهد شد که در قیمت سهام نیز تاثیر مثبت می گذارد.

شمس با اشاره به این که گروه پالایشی هنوز منتظر نرخ های مصوب شرکت ملی پالایش و پخش هستند، افزود: این شرکت ها در اطلاعیه های شفاف سازی اعلام کردند که هنوز نمی توانند گزارش های 6 ماهه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه این صنعت از منظر قیمت ها دچار ابهام است، افزود: اما به نظر می رسد بازار سرمایه در آبان ماه شرایط مساعدی را تجربه کند و شاخص بورس در مسیر صعودی قرار داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه مهمترین دلایل چشم انداز روشن بازار سرمایه را بهبود وضعیت اقتصاد کلان و کاهش ریسک های سیاسی دانست و گفت: با سخنرانی ترامپ بخش عمده ای از نگرانی های بازار سرمایه و ریسک های سیاسی برطرف شد چراکه اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مقابل مواضع ترامپ نسبت به برجام و ایران واکنش نشان داند و مخالفت کردند.

وی با اشاره به اینکه شاخص اقتصاد کلان در حال حرکت به سمت رونق است، افزود: روند اقتصاد کلان در ماه جاری نیز به سمت صعود است و در این شرایط سرمایه گذاری با دید میان مدت و بلند مدت می تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشند.

شمس در خاتمه افزود: سرمایه گذاری در سهام ارزان قیمت با نگاه بلند مدت می تواند رشد و بازده خوبی برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.