جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار


ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی
کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده
صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی
بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم
ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی
در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی
باز ار چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی
تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب
تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی
کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار
تعویذ جان فزایی افسون عمر کاهی
ای عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت
و ای دولت تو ایمن از وصمت تباهی
ساقی بیار آبی از چشمه خرابات
تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی
عمریست پادشاها کز می تهیست جامم
اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی
گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد
یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی
دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان
گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی
جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد
ما را چگونه زیبد دعوی بی‌گناهی
حافظ چو پادشاهت گه گاه می‌برد نام
رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواهی

فال حافظ صوتی دوشنبه ۲ آبان «با تفسیر دقیق»

کافی است هنگامی که بر سر دوراهی مانده‌ای و دودل شده‌ای، دست در دامان خواجه شیرازی بزنی و زیر لب آرام بگویی:

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم می‌دهم که هر چه صلاح و مصلحت می‌بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده ساز»

برای ⭐گرفتن فال حافظ صوتی⭐ ابتدا نیت کرده و سپس روی دکمه کلیک بفرمایید تا غزل و تعبیر آن به نمایش در بیاید.

نیت کرده ، دکمه را بزنید.

♈ فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۲۳۷

نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید
فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید
صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش
که آب زندگیم در نظر نمی‌آید
قد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم
درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید
مگر به روی دلارای یار ما ور نی
به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید
مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید
وز آن غریب بلاکش خبر نمی‌آید
ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا
ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید
بسم حکایت دل هست با نسیم سحر
ولی به بخت من امشب سحر نمی‌آید
در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز
بلای زلف سیاهت به سر نمی‌آید
ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس
کنون ز حلقه زلفت به در نمی‌آید

تعبیر فال حافظ :

بسیار بی قرار و بی تاب شده ای و همه چیز را از دست رفته می بینی . رسیدن به کام و مراد را محال می دانی. دعا هم می کنی ولی نتیجه نگرفته ای مطمئن باش آنقدر عمر می کنی که به تمام آرزوهایت برسی. دل از خدا جدا نکن و امیدوار باش که در آینده ای نزدیک به مراد خود خواهی رسید.

♉ فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۳۸

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست
می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت
هیهات از این گوشه که معمور نماندست
وصل تو اجل را ز سرم دور همی‌داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست
نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید
دور از رخت این خسته رنجور نماندست
صبر است مرا چاره هجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ریز که معذور نماندست
حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده
ماتم زده را داعیه سور نماندست

تعبیر فال حافظ :

زندگی بدون او برایت میسر نیست. غم دوری و هجران را نمی توان تحمل کنی ولی فعلا” چاره ای جز این نداری و با گریه و زاری کردن کاری درست نمی شود. شاید در آینده وصال یار میسر شود. با امید رسیدن به مقصود با مرگ دست و پنجه نرم کن.

♊ فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۳۷۸

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش برانیم جهان در نظر راهروان
فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

تعبیر فال حافظ :

با غیبت کردن و تهمت زدن به دیگران کاری از پیش نمی برید. هر کسی ایرادی دارد بنابراین بزرگوار و خطاپوش باشید. حرمت خود و دیگران را حفظ کنید. از تجملات بپرهیزید. با تکیه بر مال دنیا به جایی نمی رسید. به حرف نادانان گوش ندهید هر چه می کشید از رفیق حسود می باشد. با حرف حق جدل نکن و آن را قبول کن.

♋ فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۹۱

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
باور مکن که دست ز دامن بدارمت
محراب ابرویت بنما تا سحرگهی
دست دعا برآرم و در گردن آرمت
گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی
صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت
خواهم که پیش میرمت ای بی‌وفا طبیب
بیمار بازپرس که در انتظارمت
صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار
بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت
خونم بریخت و از غم عشقم خلاص داد
منت پذیر غمزه خنجر گذارمت
می‌گریم و مرادم از این سیل اشکبار
تخم محبت است که در دل بکارمت
بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل
در پای دم به دم گهر از دیده بارمت
حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست
فی الجمله می‌کنی و فرو می‌گذارمت

تعبیر فال حافظ :

او تو را خیلی دوست دارد و تا زمان مرگ فراموشت نخواهد کرد ولی خود را در مقابلش کوچک نکن. تو هم به او فکر می کنی. مصلحت در این است که یار عشق خود را بروز ندهد و همه چیز را با شوز دل تحمل کند تا تو هم در مراحل عشق به پای او برسی.

♌ فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۶

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
دل سودازده از غصه دو نیم افتادست
چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است
لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست
در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست
زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار
چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست
دل من در هوس روی تو ای مونس جان
خاک راهیست که در دست نسیم افتادست
همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست
از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست
سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم
عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست
آن که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت
بر در میکده دیدم که مقیم افتادست
حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز
اتحادیست که در عهد قدیم افتادست

تعبیر فال حافظ :

اجر ثوابی را که کرده اید زود خواهید دید. نشانه هایی از یار هویدا شده برای رسیدن به او جور خواهید کشید. بیماریتان خیلی زود درمان می شود نگران نباشید. به سفر زیارتی می روید و در آنجا گمشده ی دل خودتان را می یابید و با خدای خودتان پیمان می بندید.

♍ فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۲۵۲

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر
خرم آن روز که با دیده گریان بروم
تا زنم آب در میکده یک بار دگر
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی
تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت
حاش لله که روم من ز پی یار دگر
گر مساعد شودم دایره چرخ کبود
هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند
غمزه شوخش و آن طرهٔ طرار دگر
راز سربسته ما بین که به دستان گفتند
هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر
هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت
کندم قصد دل ریش به آزار دگر
بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست
غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر

تفسیر فال حافظ :

فرصت های از دست رفته را می خواهی جبران کنی. سبب ساز است و تو موفق خواهی شد. فکر می کنی کسی قدر تو را نمی داند و کارهایت خریداری ندارد اما ناراحت نباش، سرنوشت تو تغییر پیدا می کند، با همت خود می توانی این مسئله را ثابت کنی.

♎ فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۲۴۰

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید
وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید
شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام
بار عشق و مفلسی صعب است می‌باید کشید
قحط جود است آبروی خود نمی‌باید فروخت
باده و گل از بهای خرقه می‌باید خرید
گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش
من همی‌کردم دعا و صبح صادق می‌دمید
با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ
از کریمی گوییا در گوشه‌ای بویی شنید
دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
جامه‌ای در نیک نامی نیز می‌باید درید
این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت
وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید
تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
این قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکید

تفسیر فال حافظ :

از فقر و نداری خود شرمنده نباش، خوبی تو سرمایه ی دولت تو است. ابرهای نعمت و رحمت به سویت می آیند و نجات پیدا می کنی و کارت بالا می گیرد. از چیزی نترس زیرا کسی که راه درست می رود ترس به دل راه نمی دهد. خداوند عادل و روزی رسان است. تو را هم فراموش نکرده و به تو هم کرم می کند.

♏ فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۳۱۱

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام
و از خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام
عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام
شرمم از خرقه آلوده خود می‌آید
که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام
خوش بسوز از غمش ای شمع که اینک من نیز
هم بدین کار کمربسته و برخاسته‌ام
با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار
در غم افزوده‌ام آنچ از دل و جان کاسته‌ام
همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا
بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته‌ام

تفسیر فال حافظ :

برای رسیدن به دولت و مقام و ثروت کاری که انجام داده اید دعا کردن است وای خداوند می گوید از تو حرکت از من برکت. هنرهای بسیای دارید که فقط آنها را برای خودتان حفظ کرده اید پس همت کنیدتا وقت تلف شده را جبران کنید. غم دلتان از بین می رود.

♐ فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۶۶

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
لطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواریست
سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

تفسیر فال حافظ :

خود را با زرق و برق دنیوی مشغول کرده ای. اما بدان که همه ی اینها تمام شدنی است و در اشتباه هستی. اینقدر دم از پول نزن زیرا در چشم اهل ادب و معرفت بی ارزش می شوی، از این رو در راه کسب هنر و ادب هم به اندازه ی پول تلاش کن تا پیشرفتت بیشتر شده و در بین مردم محبوب تر شوی.

♑ فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۲۵۱

شب وصل است و طی شد نامه هجر
سلام فیه حتی مطلع الفجر
دلا در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر
من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر
برآی ای صبح روشن دل خدا را
که بس تاریک می‌بینم شب هجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار
فغان از این تطاول آه از این زجر
وفا خواهی جفاکش باش حافظ
فان الربح و الخسران فی التجر

تفسیر فال حافظ :

زمان هجران به سر آمده و صبح صادق دمیده است. شب سیاه به پایان رسیده و حالا نوبت تو می باشد به عهدی که بسته ای عمل کنی. نگرانی که دوباره همه چیز به هم بریزد و از وصال یار بی بهره بمانی. دیگر طاقت هجران نداری.

♒ فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۴۸۹

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی
کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده
صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار
بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم
ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی
در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی
باز ار چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی
تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب
تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی
کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار
تعویذ جان فزایی افسون عمر کاهی
ای عنصر تو جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار مخلوق از کیمیای عزت
و ای دولت تو ایمن از وصمت تباهی
ساقی بیار آبی از چشمه خرابات
تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی
عمریست پادشاها کز می تهیست جامم
اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی
گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد
یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی
دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان
گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی
جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد
ما را چگونه زیبد دعوی بی‌گناهی
حافظ چو پادشاهت گه گاه می‌برد نام
رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواهی

تفسیر فال حافظ :
بخت و اقبال و سعادت همراه تو است. به زودی به کام و آرزوی خود می رسی. در هنگام توانایی و سعادت به نیازمندان خدمت کن تا به این وسیله از نعمت های خداوند سپاسگزار باشی. غرور و خودپسندی را از خود دور کن.

♓ فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۵۹

دارم امید عاطفتی از جناب دوست
کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان
موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت
از دیده‌ام که دم به دمش کار شست و شوست
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی‌کشد
با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست
عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده‌ام
زان بوی در مشام دل من هنوز بوست
حافظ بد است حال پریشان تو ولی
بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

تفسیر فال حافظ :

دوستی بهتو کمک می کند، دست او را پس نزن. به خاطر کاری که کرده ای تو را می بخشد. خود را پنهان نکن. سری در این کار است که با گفتگو و مشورت حل می شود. مطمئن باش پریشانی ات برطرف شده و حالت نیکو می گردد.

حرف‌های کارگردان جوانی که با انیمیشنش راهی کن شده/ رهگذر: از پروژه‌های دولتی حمایت می‌شود،از ما نه

حرف‌های کارگردان جوانی که با انیمیشنش راهی کن شده/ رهگذر: از پروژه‌های دولتی حمایت می‌شود،از ما نه

اشکان رهگذر نویسنده و کارگردان انیمیشن «آخرین داستان » می‌گوید که این فیلم را بر اساس داستانی از شاهنامه‌ فردوسی نوشته است.

کتایون کیخسروی: سه سال قبل وقتی انیمیشن «آخرین داستان» به‌عنوان یکی از شش پروژه منتخب جشنواره انسی فرانسه برگزیده شد، هیچ‌کس حواسش نبود که در این هنر - صنعت نوپا چه اتفاق بزرگی افتاده است. آن روز به این اتفاق مهم در حد خبری کوچک در رسانه‌ها پرداخته شد و طبیعتاً بازتابی نداشت، اما حالا که این انیمیشن به بازار جشنواره کن راه‌یافته و قرار است به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انیمیشن‌های دنیا در اکران جهانی روی آن حساب باز کنند، همه درباره رونق انیمیشن در ایران و هنر انیماتورهای جوان ایرانی می‌گویند.

اشکان رهگذر سناریست و کارگردان جوان این انیمیشن که حالا در یک استودیوی خصوصی با بیش از 100 نفر در پی تکمیل این پروژه عظیم است با شور و شوق خاصی از روند تکامل این کار و البته حضور در انسی و کن می‌گوید.

آخرین داستان

می‌خواهیم از زبان خودتان بشنویم که دقیقاً چه اتفاقی قرار است برای «آخرین داستان» (انیمیشنی که شما ساخته‌اید) در کن بیافتد؟

قضیه به یک مقدار عقب‌تر برمی‌گردد. فستیوال انسی مهم‌ترین رویداد انیمیشن در دنیاست و در شهر انسی فرانسه برگزار می‌شود که در بخش بازار انیمشین‌ها نشست‌هایی را با میفا پیچز برگزار می‌کنند. هرساله از سراسر دنیا پروژه‌هایی که مراحل مختلفشان را می‌گذرانند و در حال کار هستند نمونه آثارشان را به این فستیوال می‌فرستند که هرسال از کل دنیا 6 اثر انتخاب می‌شود. بعد عوامل این پروژه‌های منتخب دعوت‌شده و توسط انسی ارائه می‌شوند. حالا برخی دنبال تهیه‌کننده هستند برخی دنبال پخش‌کننده و . سال 2013 انیمشین آخرین داستان توسط این فستیوال انتخاب شد و بعد از معرفی ما یک‌جورهایی انسی حامی معنوی‌مان بوده است. نکته مثبتی که برای ما اتفاق افتاد این بود که با توجه به مذاکره‌هایی که با آن‌ها انجام می‌دادیم درروند پیشرفت کار به ما کمک می‌کردند و مدام در تماس بودیم. امسال در جشنواره کن بخش جدیدی در رابطه با انیمیشن وجود دارد که 4 فیلم منتخب از انسی به بخش بازار کن راه خواهند یافت. انسی حامی هر چهار پروژه است و به عبارتی این 4 پروژه برترین‌های دنیا هستند. سه تای دیگر یکی از لهستان است به نام loving Vincent که درباره ونگوک ساخته‌شده و خیلی هم معروف است؛ یکی هم از آلمان و دیگری هم از فرانسه. در بازار کن خریداران، پخش‌کننده‌ها و تهیه‌کننده‌ها دعوت خواهند شد و توضیحات بیشتری به آن‌ها درباره این اثر و سه اثر دیگر داده می‌شود. در کنار این رویدادها و جشن‌های دیگری هم برگزار می‌شود و درباره پروژه صحبت می‌کنند و کارهای اقتصادی و تجاری‌اش انجام می‌شود.

همان‌طور که گفتید انتخاب اولیه اثر شما از سوی انسی هم قابل توجه بوده، اما می‌خواهم بدانم سه سال پیش کسی از این موفقیت حرفی زد؟

بله موفقیت بزرگی برای صنعت انیمیشن ایران بود چون تا الآن هر چه ما انیمیشن در جشنواره‌های خارجی داشته‌ایم بیشتر در قالب فیلم کوتاه و تجربی اتفاق افتاده. سه سال پیش هم یکی از خبرگزاری‌ها و یک بخش کوچک در برنامه هفت به این مسئله پرداختند اما به آن شکل کسی توجه خاصی جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار نکرد. راستش در خود فرانسه هم عجیب بود که این اتفاق افتاده چون همیشه برای این 6 تا پروژه از امریکای جنوبی و آفریقا هم انیمیشن انتخاب‌شده بود و خودشان گفتند اولین بار است که از این قسمت از کره زمین یک کاری را انتخاب کرده‌اند و برایشان جالب بود.

فرانسوی‌ها چطور فهمیدند که چنین انیمیشنی در ایران تولید می‌شود؟

خودمان اطلاع دادیم. آن‌ها هرساله فراخوان می‌دهند و از همه جای دنیا برایشان اطلاعات آثار می‌فرستند. ما هم یک پرونده کامل 60-50 صفحه‌ای با دو زبان انگلیسی و فرانسه تهیه کردیم و برایشان فرستادیم. در این متن توضیح دادیم، داستان چیست، برای چه ساخته می‌شود، چرا از این گرافیک استفاده می‌کنیم و . ما باید توجیهشان می‌کردیم و خیلی زحمت کشیدیم تا این پرونده را تهیه کنیم. اتفاقاً در ایمیلی که به ما زدند تشکر کردند که چه اطلاعات کاملی از کارمان داده‌ایم.

ظاهراً کارتان از مدت‌ها قبل استارت خورده و هنوز کار دارد تا تمام شود. شما چیزی حدود 100 انیماتور دارید و کلی وقت صرف کرده‌اید. از طرفی در صحبت‌هایتان اشاره کردید که فرانسوی‌ها حمایت‌های معنوی داشتند پس بودجه کار از کجا تأمین‌شده؟

ببینید پروژه‌های انیمیشن همیشه طولانی‌مدت هستند و بزرگ‌ترین کمپانی‌ها هم زیر 4 سال انیمیشن نمی‌سازند و بعضاً در کشورهایی مثل ژاپن هم پروژه‌ها بین 8 تا 10 سال طول می‌کشد.«آخرین داستان» هم یک پروژه 8 ساله است و باوجود این که حدود 100 انیماتور روی آن کار می‌کنند پروژه زمان‌بری است. حقیقتش این است که با توجه به زمینه‌ای که سال 2013 برای این کار ایجاد کردند با سه چهارتا تهیه‌کننده فرانسوی خیلی جدی صحبت کرده بودیم و آن‌ها هم علاقه‌مند بودند که سرمایه‌گذاری کنند اما محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که مانع از انتقال پول می‌شد باعث شد نتوانیم حمایت آن‌ها را داشته باشیم. آمدیم به شرکت‌های دولتی گفتیم کار مهمی در دست داریم اما توجهی نشد. این اتفاق در حالی افتاد که همین الآن یکی از سایت‌های مهم انیمیشن به ما ایمیل زده که تریلر بعدی‌تان را حتماً از طریق ما پخش‌کنید و به رسانه دیگری ندهید. به‌هرحال خوشبختانه بااعتباری که به دست آوردیم و استقبال تهیه‌کننده‌های اروپایی استودیوی خصوصی هورخش روی کارمان سرمایه‌گذاری کرد و تا الآن با فروش خانه و زمین و ملک سرمایه‌گذاری کرده و کار را جلو برده است.

از شروع کار هم بگوئید. ایده اولیه برای خودتان بود. یعنی یک داستان داشتید و شروع کردید به ساختن؟

ماسال 89 شروع کردیم. آن زمان بیست‌وسه یا بیست‌وچهار نفر بودیم. داستان هم اقتباسی از داستان ضحاک شاهنامه است اما سناریو چندین بار بازنویسی شده که در این راه از نظرات همکاران استفاده کردم. بیشترین دشواری اما همان حمایت نشدن از کارمان بود. درحالی‌که همان زمان از پروژه‌های دولتی حمایت خوبی می‌شد ما خیلی تلاش کردیم ولی آن‌قدری که باید به کار ما توجه نشد. ما هیچ‌وقت تجربه چنین تولیدی در ایران نداشتیم به همین خاطر آزمون‌وخطا کردیم که البته شاید در شروع چنین مسیری لازم باشد. همین شد که ما چیزی حدود 25-24 دقیقه انیمیشن کامل را ریخیتیم دور و دوباره از صفر شروع کردیم. ما مشکلات زیادی را به جان خریدیم چون برایمان مهم بود کیفیت کارمان در کلاس جهانی باشد و البته به فروش جهانی فکر کرده بودیم چراکه عرضه محدود اثر در سینمای ایران توجیهی ندارد و شاید تنها بخشی از هزینه‌هایش را جبران کند. حالا قرار است در کن از تریلر جدید اثر پرده‌برداری شود جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار ضمن اینکه 13 دقیقه از کار را هم نمایش خواهیم داد. بازهم می‌گویم مشکلات مالی روی ما فشار آورد و همچنان هم وجود دارد اما در این مسیر همه‌چیز را نمی‌شود از روی کتاب‌ها پیدا کرد. روز اولی که کار را شروع کردم فکر نمی‌کردم کار این‌قدر دشوار باشد. کار ما دوبعدی است و باید روی تک‌تک فریم‌ها کار کنیم.

از گرافیک کارتان ویژگی‌های تصویری این اثر بگوئید.

بچه‌های انیماتور ما به‌صورت دوبعدی تک‌تک فریم‌ها را طراحی می‌کنند. کار اول کلید می‌خورد و بعد سه چهار مرحله دیگر روی هر فریم کار انجام می‌شود. یعنی برای یک فریم از کار چند دپارتمان مختلف کار می‌کنند. درواقع چند گروه بالای سرکار هستند و مثل کارهای سه‌بعدی نیست که یک موشن پیکچرز وصل کنیم و باید فریم به فریم کارمان را پیش ببریم.

معمولاً پیکسار و شرکت‌های بزرگ دنیا با چالش‌های بزرگی مواجه‌اند. مثلاً پیکسار هرسال با اثری که تولید می‌کند تکنولوژی انیمیشن را جلو می‌برد. ما دوبعدی کار می‌کنیم چون فضای کارمان شرقی‌تر است و بیشتر شبیه کارهای ژاپنی و کره‌ای شده.

اثر شما نسبت به انیمیشن‌هایی که در چند سال اخیر در کشورمان تولیدشده و البته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته چقدر بهتر و متفاوت‌تر است؟

خب اولاً که کار با تکنیک سه‌بعدی ساده‌تر است. در جشنواره فجر که 8 کار انیمیشن حضور داشتند هر 8 تا اثر 3D بودند. رک می‌گویم که آخرین داستان کیفیت قابل ملاحظه‌ای دارد و متفاوت است. ما برای سناریو هم خیلی زمان گذاشتیم و بااینکه زمان کار 120 دقیقه است اما ریتم اثر می‌تواند مخاطب را با خودش ببرد. واقعاً داریم تلاش می‌کنیم یک اثر هنری خلق کنیم و غیرازاینکه کارکرد سینمایی و صنعتی دارد اثری هنری باشد. به همین خاطر در جزء ساختارها و طراحی لباس و حتی بازیگری نهایت دقت و وسواس را به خرج داده‌ایم. شاید برایتان جالب باشد که ما مربی بازیگری گرفتیم که این مربی مدت یک سال و نیم با بچه‌ها کار می‌کرد. یا هر هفته برای بچه‌ها درزمینهٔ طراحی کارگاه آموزشی می‌گذاشتیم و از تمام جزئیات به‌راحتی نمی‌گذریم. فکر نکنم در ایران استودیویی باشد که این‌قدر بچه‌های انیمیشن بخواهند یک آرت را شکل بدهند. ما تمام این روند را به‌دقت طی کردیم و خوشبختانه همین‌که جشنواره انسی این را تشخیص داد نشان می‌دهد اتفاق خوبی افتاده.

با این حساب و با توجه به عرضه اثر در بازار کن، آیا این اتفاق ری فروش احتمالی کار تاثیر دارد؟

نمی‌دانم. این‌ها به دنیای تجارت ارتباط دارد و قابل پیش‌بینی نیست. واقعیت این است که هدف ما از همان ابتدا اکران جدی بین‌المللی بوده و نمی‌خواستیم یک پخش‌کننده درجه 3 امریکایی اثر را در کاتالوگش بگذارد و بعد هم اتفاقی نیفتد. ما امیدواریم اکران بین‌المللی خوبی داشته باشد تا برای کارهای بعدی زمینه هموار شود ضمن اینکه امیدوارم داخل کشور هم در اکران موفق باشد.

برای اکران در داخل ایران برنامه‌ای ندارید؟

ما باافتخار این کار را داخل کشور اکران می‌کنیم چون مردم ما نشان دادند انیمیشن خوب را دوست دارند. همان‌طور که دیدید شاهزاده روم فروش فوق‌العاده‌ای داشت. ما کارمان براثر داستانی از شاهنامه است. فردوسی عمرش را برای خلق اثری به نام شاهنامه گذاشت و خودش هم گفت بسی رنج بردم در این سال سی /عجم زنده کردم بدین پارسی. ما می‌خواهیم با این کار ادای دین کنیم به فردوسی و وقتی کارمان را شروع کردیم نمی‌خواستیم کار او را خراب کنیم. شاهنامه یک اثر ملی بود که فردوسی تمام عمرش را برای آن گذاشت. الآن هم ما تلاش می‌کنیم برای مردم خودمان یک اثر کامل و درست بسازیم و امیدواریم در اکران هم به آن توجه شود. درواقع 8 سال برای این اثر وقت صرف کرد شده و صدها نفر در کن آن را می‌بینند. یعنی به‌عنوان یک اثر ملی می‌تواند برای صنعت انیمیشن ایران هم افتخار باشد.

شما گفتید در نوشتن سناریو وسواس داشته‌اید و چندین بار بازنویسی‌اش کرده‌اید اما واقعیت این است که داستان‌های شاهنامه سال‌ها خوانده‌شده و به‌صورت منظوم و منثور به آن پرداخته‌اند. حتی نمایشنامه و کتاب هم با آن داستان‌ها روایت‌شده. شما در این انیمیشن چه‌کار کردید که اثرتان جذابیت داستانی داشته باشد؟

در وهله اول باید بگویم این انیمیشن بزرگ‌سال است اما مخاطب کودک ندارد.

. اما با توجه به جلوه‌های گرافیکی‌اش می‌تواند کودکان را هم جذب کند.

بله منظور من گروه سنی الف و ب بود یعنی شاید کودکان بالای ده سال بتوانند ارتباط برقرار کنند اما باید بگویم خود فردوسی هم این داستان‌ها را از منابع دیگری گردآوری و به‌روز کرده که قبل از شاهنامه نوشته‌شده بودند. ما هم از آن منابع و شاهنامه استفاده کردیم اما باید بگویم داستان بسیار اکشن است و صحنه و سکانس‌های اکشن جذابی داریم. ما نیامدیم کاراکترهایی اضافه کنیم که می‌توانند اثر را جذاب کنند چون خود شخصیت‌ها قابلیتش را دارند. مثلاً درنبرد ضحاک شما می‌توانید نشانه‌هایی از روشنایی را در وجودش ببینید یا همین‌طور آفریدون یا همان فریدون.

یعنی مثل شخصیت‌های اصلی و جذاب بیشتر سریال‌ها و فیلم‌های سینمای امروز شخصیت‌ها خاکستری هستند.

بله دقیقاً. مثلاً همین فریدون شخصیت خیلی خوبی دارد اما قهرمان خوبی نیست. مثل ساختار روایی که در دنیا رواج پیداکرده سفری اتفاق می‌افتد که فریدون در این سفر به استحاله می‌رسد و به تاریکی وجودش فائق می‌آید اما ضحاک نمی‌تواند. این روند برای مخاطب جذاب است و در این مدیوم می‌تواند ساخته شود اما مثلاً همان‌طور که استاد بیضایی بخش‌هایی از شاهنامه را در نمایشنامه روی صحنه برده‌اند آنجا به لحاظ ساختاری کار متفاوت می‌شود.

برای جذاب کردن کاراکترهای انیمیشن آیا از المان‌ها و طراحی‌های غیر ایرانی هم استفاده کرده‌اید تا اثرتان برای مخاطب بین‌المللی جذاب‌تر شود یا همه‌چیز برگرفته از فرهنگ اساطیری شاهنامه است؟

باید بگویم صرفاً خیلی ایرانی نیست. همان‌طور که می‌دانید برای ساختار اسطوره‌ای منابع زیادی وجود ندارد. ما برخی از منابع هخامنشی و برخی منابع دوره ساسانیان را داشتیم و استفاده کردیم تا فضای خودمان را طراحی کنیم با نگرش بین‌المللی. مثلاً در لباس جنگجوها المان‌های هخامنشی می‌بینیم اما یک مقدار هم بین‌المللی‌اش کرده‌ایم. بچه‌های انیماتور ما در پیش‌تولید به انواع موزه‌ها رفتند و همان‌جا ساعت‌ها طراحی کردند. یعنی ما همه‌چیز را گرفتیم و از فیلتری رد کردیم. یکی از پارامترهایی که خیلی جالب است موسیقی فوق‌العاده اثر است که در تریلر هم می‌توانید بشنوید.

چطور شد سراغ کریستف رضایی برای ساخت موسیقی رفتید؟

بله کریستف از سال 2013 با ما بود و من و او باهم کار را در فرانسه ارائه کردیم. او زبان فرانسه صحبت می‌کند و با فرانسوی‌ها ارتباط برقرار کرد. موسیقی این کار ترکیب‌شده از سازهای ایرانی و موسیقی جهانی تا فوق‌العاده جذاب شود. مثلاً تنبور، دف، نی و آواز ایرانی داریم، سازهای زهی و ارکسترال خارجی را هم داریم. درواقع با موسیقی نواحی مختلف کشور و سازهای جهانی کار به سمت خاص شدن پیش رفته است.

به فکر تولید آثار دیگری با استفاده از محتوای این انیمیشن هستید؟

چیزی که فعلاً اجرایی شده این است که قرار شده سه جلد کتاب مصور از این داستان را عرضه کنیم که به اتفاقات قبل از فیلم می‌پردازد. یعنی بعد از خواندن این سه جلد کتاب آماده تماشای فیلم می‌شوید.

یعنی این سه جلد کتب به‌صورت کمیک استریپ منتشر می‌شود؟

بله دقیقاً. البته بهتر است بگویم حالت گرافیک نوول دارد و با توجه به تفاوت قطعش متفاوت‌تر و کمی جدی‌تر است.

ایجاد فرهنگ مشتری مداری چه تاثیری بر رشد و توسعه‎ کسب و کار دارد؟

ایجاد فرهنگ مشتری مداری چه تاثیری بر رشد و توسعه‎ کسب و کار دارد؟

امروزه، ارتقاء و بهبود تجربه‎ مشتری (CX) از اساسی ‎ترین اولویت ‎های کسب و کارهای کوچک و بزرگ به شمار می ‎رود. در اصل، 86 درصد از خریداران کنونی اظهار می ‎کنند که تمایل دارند برای دریافت خدمات بهتر و تجربه ‎ای عالی ‎تر، هزینه‎ بیشتری پرداخت نمایند. مطمئناً، بسیاری از صاحبان مشاغل در حال حاضر خدمات و محصولاتی عالی را به مشتریان خود ارائه می‎ دهند. با این حال، خواست غالب مشتریان امروزی این است که پیش و بیش از هر چیز دیگری گرامی داشته شوند. در واقع، مشتریان از سازمان‎ ها انتظار دارند که فرهنگ مشتری مداری را جدی گرفته و از آن پیروی نمایند.

موضوع مهم این است که زمان با سرعتی باور نکردنی در حال گذر است و شرکت‎ هایی که هنوز و به اندازه‎ کافی به این گونه مسائل نپرداخته ‎اند، برای انجام چنین کاری فرصت اندکی دارند! به گزارش Walker، تا سال آینده، تجربه‎ مشتری (CX) بر قیمت و کیفیت محصول غلبه نموده و اصلی‎ ترین وجه تمایز برندها به شمار خواهد رفت.

در این جا صحبت از اعمال تغییر است! انگار همین دیروز بود که مدیران ارشد و مدیران اجرایی سازمان ‎ها کلید موفقیت را در ارائه‎ محصولات و خدمات با کیفیت می ‎دانستند. البته برخی از آن‎ها هنوز هم بر این باورند!

عملکرد سازمان‎ های مذکور معمولاً به قرار زیر بوده است:

1. ایجاد و ارائه‎ محصولات و خدمات عالی.

2. ترغیب افراد برای خرید و اطمینان از رضایت آن‎ها به گونه‎ ای که محصول یا خدمات را به دیگران معرفی نمایند.

3. استفاده از مشتریان موجود و بازاریابی دهان به دهان برای افزایش میزان فروش.

4. تولید محصولات جدید و مطابق با خواست مشتریان.

5. فروش بیشتر و در نتیجه معرفی بیشتر محصولات به افراد متعدد.

. و این چرخه همچنان ادامه می‎ یابد.

اما امروزه، نحوه‎ برخورد با مشتریان و استفاده از فرهنگ مشتری مداری بر کیفیت محصولات و خدمات مقدم است. البته واضح است که کیفیت محصول برای مشتریان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با این حال، مهم‎ترین مسئله نیست! در واقع، به شرکت‎ هایی که علاوه بر ارائه‎ بهترین خدمات و محصولات از فرهنگ مشتری مداری نیز تبعیت می ‎کنند، باید دست مریزاد گفت!

سازمان‎ های موفق در امر ارائه‎ خدمات به مشتریان:

بسیاری از سازمان‎ هایی که دارای فرهنگ مشتری مداری بوده و در زمینه‎ ارائه‎ خدمات پیشتاز هستند، به طور معمول جوایز این حوزه را به خود اختصاص داده و در رسانه ‎ها مورد توجه زیادی قرار می ‎گیرند. از آن جمله می ‎توان به سازمان‎ هایی از قبیل: Apple، Intel، Accenture، Procter & Gamble 3M، Nike و Edwards Lifesciences اشاره نمود.

رتبه بندی 250 مدیریت برتر در سال 2018 که توسط موسسه ‎ Drucker انجام شده، نشان داده است که این هفت شرکت، تنها سازمان‎ هایی هستند که در تمام زمینه ‎ها با اختلاف قابل توجهی بالاتر از باقی 243 شرکت دیگر قرار گرفته و امتیاز بیشتری را کسب نموده‎ اند. بررسی پنج شاخص عمده، معیار قضاوت درباره‎ این سازمان ‎ها بوده است. شاخص‎ های مذکور عبارتند از: رضایت مشتری (CSAT)، مشارکت و ارتقاء کارکنان، نوآوری، مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی.

در ضمن، جالب است بدانید که مقوله‎ رضایت مشتری (Customer SATisfaction) وجه اشتراک هفت سازمان مورد نظر بوده است!

بنا بر اظهارات منتشر شده در روزنامه ‎ Wall Street Journal، سازمان‎ هایی که از فرهنگ مشتری مداری تبعیت می ‎کنند، قادر هستند عملکرد خلاقانه ‎تری داشته باشند که خود، منجر به مشارکت بیشتر کارکنان و عملکرد مالی قوی ‎تری می‎ گردد. در این مقاله خاطرنشان می‎ شود که وضعیت مالی یک شرکت، منعکس کننده‎ میزان سود و کارایی بخش فروش در مدت اخیر است. در مقابل، رضایت مشتری (CSAT) شاخصی است که از آینده و اتفاقات آتی حکایت می ‎کند.

با این حال، بسیاری از سازمان‎ ها در این مسیر، راه خود را گم کرده و گرفتار فعالیت‎ های بیشماری می گردند که آنها را از هدف اصلی دور می کند. باید به خاطر داشته باشیم که هدف اصلی ما تولید و ارائه‎‎ محصولات و خدماتی است که برای مشتریان کنونی و آتی ما ارزش بیشتری ایجاد می‎ کنند. اگر بر روی مسائلی که برای مشتری ایجاد ارزش نمی ‎کنند، بیش از حد تمرکز کنیم، ناگهان از خواب غفلت بیدار می ‎شویم و می ‎بینیم که رشد و توسعه را از دست داده ‎ایم!

ایجاد و حفظ رابطه با مشتری کار دشواری است!

ارتباط با مشتریان به ازای هر فرد، متفاوت بوده و لازم است این حس ایجاد شود که به هر یک از مشتریان به طور جداگانه توجه و رسیدگی می ‎گردد. چرا که امروزه، نام تجاری و شهرت شما در گرو حس و حال مشتریان در مورد سازمان شما است!

امروزه، تنها لوگوی سازمان یا این که کدام چهره‎ مشهور سخنگوی برند شما باشد و یا لحن بازاریابی و تبلیغات شما حائز اهمیت نیستند. مسئله‎ کنونی این است که هزاران یا شاید میلیون‎ ها نفر از مردم با شنیدن نام سازمان شما چه حس و حالی پیدا می ‎کنند. موضوع این است که این افراد در صورت لزوم مراجعه به شما یا در هنگام دیدن آخرین پست ‎های اینستاگرام شما چه احساسی دارند. تاثیر بر احساسات افراد نیازمند نکته بینی و دقت بسیار زیادی است. شرکت Bain & Company بر این باور است که برای ارتقاء رویکرد مشتری مداری لازم است عملکرد خود را در دو زمینه بهبود بخشیم:

لازم است توجه داشته باشید که هنگام تعیین اهدافی برای افزایش درآمد، مشتریان خود را متضرر نکنید. از این جمله می ‎توان به افزایش غافلگیر کننده‎ هزینه‎ های معاملات یا امکان انجام معاملات بهتر برای مشتریان جدید به جای مشتریان قدیمی، اشاره کرد.

ایجاد رابطه ‎ای خوب با مشتریان نیازمند تلاش سخت و مداوم است. خواسته‎ های مشتریان خود را درک نموده و به تعهدات خود پایبند باشید. خودتان را با نیازهای متغیر آن‎ها هماهنگ نموده و شرایطی فراهم کنید تا متوجه شوند که چه ارزشی برای آن‎ها قائل هستید.

سه روش کاربردی برای تمرکز دوباره بر مشتری مداری:

بسیاری از سازمان‎ ها مدت‎ ها تلاش کرده ‎اند تا با اصول مشتری مداری هماهنگ گشته و هنوز هم با این موضوع دست به گریبان هستند. به عنوان مثال، تحقیقات انجمن مدیریت ارشد بازاریابی (CMO) حاکی از آن است که تنها 14 درصد از بازاریابان، مشتری مداری را از مشخصه ‎های بارز سازمان خود می‎ دانند. در ضمن، تنها یازده درصد از آن‎ها اعتقاد دارند که مشتریان‎شان با مقوله‎ شخصی سازی موافق هستند. این چنین ارقامی واقعاً تعجب آور و وحشتناک هستند! اکنون، بیش از هر زمان دیگری لازم است که سازمان ‎ها بر موارد زیر تمرکز داشته باشند:

تماس مستقیم با مشتری. به گونه‎ ای برنامه ریزی کنید تا همه‎ مدیران بتوانند یک روز را در خط مقدم با مشتریان سپری کنند. تعریف و تعیین این خط مقدم بر عهده‎ خود شما است.

گوش دادن به مشتری.ممکن است این کار را از قبل انجام داده و تنها لازم باشد که روح تازه‎ ای در آن بدمید! شاید هم زمان آن رسیده که این کار را شروع کنید!

ما در آپ کوک می خواهیم به شما کمک کنیم تا صدای مشتریانتان را بصورت واضح تری بشنوید.

وجود تیم ‎های تجربه‎ مشتری (CX) چند وظیفه ‎ای (CFT). تیم‎ هایی را ایجاد کنید که بتوانند بر روی جنبه‎ های خاصی از تجربه‎ مشتری (CX) کار کنند. به این ترتیب، بهتر است هم بر ایجاد نتایج مثبت تمرکز داشته و هم در جهت مشخص نمودن و بهبود سریع نتایج منفی و به شدت تاثیر گذار گام بردارید. این مرحله اصطلاحاً لحظه‎ حقیقت نیز نامیده می ‎شود!

فواید فرهنگ مشتری مداری:

سازمان ‎هایی که از فرهنگ مشتری مداری پیروی می ‎کنند 60 درصد سود آورتر از سازمان ‎هایی هستند که از فرهنگ مشتری مداری تبعیت نمی‎ کنند. شرکت Bain & Company تحلیلی انجام داده که به موجب آن مشخص شده سازمان‎ هایی که در زمینه‎ تجربه‎ مشتری (CX) برتر هستند، درآمدی 4 تا 8 درصد بیشتر از بازار خود دارند. تنها به این دلیل که یک تجربه‎ عالی کمک می ‎کند تا حس وفاداری مشتری تقویت شده و مشتری به طرفداری تبدیل گردد که به خرید بیشتر، همراهی طولانی ‎تر و معرفی محصول و برند به دوستان و آشنایانش تمایل دارد.

نکته‎ آخر:

در نهایت، تجربه‎ مشتری (CX) و نه فقط خود محصول یا خدمات، تعیین کننده‎ کیفیت حس و حال مشتری نسبت به سازمان ما خواهد بود. به خاطر داشته باشید که برای شروع روند مشتری مداری، هیچ‎گاه دیر نیست.

کافی است برای لحظه ‎ای مکث کنید تا بتوانید خواسته ‎های واقعی مشتریان را دریافته و به آنها رسیدگی نمائید. در این جا صحبت از نیازهای واقعی مشتریان است. حتی نیازهایی که شاید خود مشتریان هم به آن‎ها واقف نباشند. چنین مکثی به خودی خود به شما کمک خواهد کرد تا در جهت مشتری مداری گام بردارید.

بهتر است به عنوان یک مدیر کسب و کار، قدم را فراتر نهاده و از خودتان سوال کنید، «آیا مشتریانم می ‎دانند که به آنها اهمیت می ‎دهم؟» حالا زمان آن است که این موضوع را صادقانه با آن‎ها جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار در میان بگذارید. زیرا، بدون حضور مشتریان، هیچ کسب و کاری وجود نخواهد داشت. مشتریان، بنیان و اساس کسب و کار ما هستند و رشد و توسعه تنها در سایه‎ همراهی آن‎ها و مشتری مداری ما میسر خواهد بود.

بازاریابی با وفاداری مشتری

رضایت مشتری را به مزیت رقابتی خود تبدیل کنید.
در شرایط کنونی اقتصادی ایران چگونه مشتریان خود را حفظ کنیم؟

بازاریابی با وفاداری مشتری

مطالب مرتبط با مشتری مداری

استراتژی های مناسب برای مشتری مداری در سال 2021

داشتن استراتژی مناسب برای مشتری مداری باعث خواهد شد تا کسب و کار شما در جهت درست برای حفظ مشتریان و در نهایت سود آوری حرکت کند

مشتری مداری چیست؟ 6 اصل طلایی در ایجاد فرهنگ مشتری مداری

فرهنگ مشتری مداری یعنی توجه به خواسته ها و نیازهای مشتری در تمامی سطوح سازمان و ارائه یک تجربه مشتری عالی که زیربنای اصلی مشتری مداری است.

هفت استراتژی مشتری مداری کاربردی برای فروشگاه های آنلاین!

داشتن استراتژی مشتری مداری مشخص و روشن یکی از مهم ترین ملزومات کسب و کارهای آنلاین است

مشتری مداری و موانع موجود بر سر راه آن!

ایجاد بینش صحیح مشتری مداری و عملیاتی کردن آن در سازمان ها همواره یکی از بزرگترین چالش های پیش روی کسب وکارهاست

بهینه سازی استراتژی تجربه‎ مشتری و ایجاد فرهنگ مشتری مداری!

استفاده صحیح از شاخص های سنجش رضایت مشتری از ملزومات توسعه فرهنگ مشتری مداری است

چگونه یک استراتژی مشتری مداری کارآمد داشته باشیم؟

اتخاذ استراتژی درست و کارآمد در زمینه مشتری مداری می تواند نتایج چشمگیری در پیشرفت و سودآوری یک کسب وکار داشته باشد

بررسی فرهنگ مشتری مداری و اهمیت آن

در اهمیت داشتن فرهنگ مشتری مداری همین بس که در آینده فقط سازمان هایی خواهند توانست در بازار باقی بمانند که مبتنی بر فرهنگ مشتری مداری کار کنند

مشتری مداری دارای مفهومی فراتر از تجربه‎ مشتری (CX) است!

برای پیاده سازی صحیح فرهنگ مشتری مداری باید در همه جوانب کسب وکار حتی در زوایای پنهان و نامحسوس کسب و کار هم مشتری مدار بود.

مفهوم واقعی مشتری مداری چیست؟

مشتری مداری در اصل یک استراتژی مبتنی بر خواست ها و نیازهای مشتری است که باعث می شود سازمان بتواند مشتریانی وفادار در بالاترین سطح داشته باشد

10 ویژگی برتر سازمان‎های مبتنی بر مشتری مداری در عصر دیجیتال

امروزه، مشتری مداری لازمه‎ی کسب و کار بوده و توجه افراد را به خود جلب می‎کند. کسب و کار شما نیازمند چنین توجهی است

مشتری مداری یا تمرکز بر مشتری،مسئله این است؟

توجه به مشتری مداری و درک نیازهای مشتریان با ارزش چرخه عمر بالا موجب رشد و پیشرفت کسب کار در جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار دنیای رقابتی امروز می شود

نگاه ایران: چندی قبل دختر جوانی به اداره پلیس فتای ایلام رفت و از انتشار عکس های شخصی و خصوصی خود در اینستاگرام از سوی فردی ناشناس خبر داد. روزنامه ایران نوشت: سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتای ایلام در این باره گفت: شاکی از انتشار تصاویر خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام که باعث هتک حیثیت و مزاحمت برای وی شده بود شکایت کرد و موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.با انجام اقدام های فنی و تخصصی، زن جوانی که عامل انتشار تصاویر بود ضمن هماهنگی با مقام قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد وی در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد. متهم در ادامه تحقیقات عنوان کرد، همسرم قبلاً خواستگار این دختر بوده و به همین دلیل به وی حسادت کردم. با استفاده از روابط خانوادگی و فامیلی به تصاویر خصوصی وی دسترسی پیدا کرده و با ساخت صفحه ای در اینستاگرام، با انگیزه تسویه حساب شخصی و هتک حیثیت اقدام به انتقام جویی کردم.

درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد

اجازه نمی دهیم هیچ طرفی امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد

اتحاد مسلمانان نه یک تاکتیک بلکه راهبرد و استراتژی اساسی است

رشد 70 درصدی پرتفوی بیمه سرمد در نیمه نخست سال 1401

آغار لیگ برتر تنیس کشور با حضور بیمه سرمد

بزرگداشت شاعر بلندآوازه گیلانی با حضور سهیل محمودی در بیمه سرمد

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود

آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور

چرا قیمت دلار در حال کاهش است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل کاهش قیمت دلار معتقد است؛ شکل‌گیری بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد میزان تقاضا را کاهش و حجم عرضه ارز را افزایش می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال 97، گفت: با جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال 97 و ابتدای سال 98 در حوزه ارزی اخذ شد، مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به سرانجام رسیده است، به خانه ملت افزود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور را از اهداف مهم تشکیل بازار متشکل ارزی دانست و ادامه داد: به‌خلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامد‌های منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی و به تعادل بهتر این بازار کمک می‌کند.

پورابراهیمی، نخستین مزیت تشکیل بازار متشکل ارزی را ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان برای توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار عنوان، و تأکید کرد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد حدود 50 تا 60 درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است. البته بازگشت مابقی این منابع نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است، اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که آن‌ها هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.

وی افزود: به‌جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، مابقی صادرکنندگان به‌دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.

نماینده کرمان با اشاره به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، ادامه داد: این بخشنامه مقدمات ورود به بازار متشکل ارزی است و این امر سبب شد نرخ ارز در بازار غیررسمی و در حوزه اقتصادی تعدیل شود.

ابراز امیدواری برای استمرار کاهش قیمت دلار

این نماینده مردم در مجلس دهم، ابراز کرد: امیدواریم که مسیر کاهش قیمت دلار ونرخ ارز استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم، چراکه در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

وی با تأکید به اینکه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی حجم عرضه ارز به‌دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، اضافه کرد: همزمان با افزایش صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور با بازار متشکل ارزی کاهش خواهد یافت.

پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند تفاوت قابل‌توجهی نصیبش می‌شود که این تفاوت به‌جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگر نیست.

وی با تصریح به اینکه رانت حاصل از پرداخت ارز نیمایی سبب شده که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است، گفت: این موضوع سبب تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور شده و تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز و قیمت دلار را در پی دارد.

ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود

عضو شورای عالی اقتصادی جوانب مثبت و منفی زمان بندی بازار قوای سه‌گانه، افزود: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد، بنابراین در هفته‌های آینده شاهد کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، چراکه چندنرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است، ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی همان 4هزار و 200 تومان خواهد بود و براساس توافقی که دولت و مجلس کرده‌اند، همانند سال گذشته 14 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی به دولت اختصاص داده می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 98 به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کنند، بنابراین بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به‌جای خود باقی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.