اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها


چند درصد از مخاطبان لینک را دیده اند و سپس اقدام به بررسی بیشتر کرده اند و بر روی لینک کلیک کرده اند. هر چقدر نرخ کلیک بالا باشد، شما در تبلیغات و هدفی که از آن داشته اید موفق تر خواهید بود. در صورتی که CTR میزان بالایی داشته باشد، کاربران صفحه وب خاص شما را مرتبط با کوئر های جستجو می داند.

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

تا این نقطه شما تعیین کرده اید که پرسش پژوهشی شما چیست و می دانید کجا باید به جستجو بپردازید. اکنون باید پرسش خود را به یک جستجوی کار بردی ترجمه کنید. انجام این کار:

• این احتمال را بیشتر می کند که متون پژوهشی مرتبط را پیدا کنید و نتایج بی ربط را به حداقل برسانید

• در دراز مدت باعث صرفه جویی در وقت شما می شود

• به شما کمک می کند تا در طول جستجوی خود هدفمند باشید و به برنامه ریزی خودادامه دهید

• به شما کمک می کند تا جستجوی خود را تکرار و به روز کنید (در صورت لزوم)

• به پژوهشگران آینده کمک کنید تا نتایج پژوهش شما را در کارهای پژوهشی اینده به کار بگیرند.

اگر ابتدا باید در مورد موضوع یاد بگیرید و بیشتر آن را مورد بررسی قرار دهید، استراتژی جستجوی شما در ابتدا می تواند کاملاً سست باشد. سپس می توانید اصطلاحات جستجو را دوباره مرور کنید و استراتژی جستجوی خود را بر این اساس به روز کنید. استراتژی جستجوی خود را هنگام توسعه آن ضبط کنید و یک نسخه نهایی را از هر مکانی که در ان جستجو می کنید نگه دارید.

به یاد داشته باشید که بازیابی اطلاعات در حوزه غذا به دلیل گسترده بودن زمینه و نحوه فهرست بندی مطالب پیچیده است. این پیچیدگی در متون پوشانده شده است و ارزش دارد که خود را با آن آشنا کنید.نمونه:

• جستجوی خوک در یک پایگاه داده عمومی، محتوا رااز هر جایی که از حیوان در آزمایشات بالینی استفاده شده است، تحقیقات دام، استفاده از گوشت خوک در مواد غذایی و غیره پیدا کرده و بر می گرداند.

• در یک پایگاه داده با مرکزیت سلامت، گزینه های جستجو و فیلترها در زمینه سلامت انسان ایجاد شده اند، که ممکن است برای جستجوی مباحث علوم غذایی که مربوط به سلامت انسان نیستند، مفید واقع نشود.

در نتیجه، بیشتر هنگام جستجو برای مباحث مربوط به مواد غذایی در یک پایگاه داده که برای محتوای مواد غذایی طراحی نشده است، مطالب غیر مرتبط زیادی وجود دارد. ایجاداستراتژیهای جستجوی موفق شامل دانش اولیه درباره پایگاه داده مربوطه، دامنه، نمایه سازی و ساختار آن می باشد.

شکل دادن به استراتژی جستجو

شامل موارد زیر است:

• مفاهیم کلیدی و لغات معنی دار

• واژه های کلیدی یا عناوین موضوعی

• واژه های کلیدی جایگزین

• دقت در پیوند درست مفاهیم به یکدیگر

• ارزیابی منظم از نتایج جستجو، برای اطمینان از تمرکز جستجوی شما

• ثبت دقیق استراتژی نهایی خود. برای بدست آوردن متون جدید منتشر شده از زمان آغاز، باید جستجوی خود را دوباره در پایان مراحل بررسی مجدد انجام دهید .

ماتریکس جستجو

توصیه می کنیم از یک ماتریس جستجو (نمونه زیر را ببینید) استفاده کنید تا یک جستجوی موفقیت آمیز را گرداوری کنید- این به شما کمک می کند تا طوفان مغزی داشته باشید و واژه های کلیدی را برای جستجوی خود گرداوری کنید. برای پر کردن یک ماتریس جستجو:

1. مفاهیم اصلی را در جستجوی خود مشخص کنید

2. از دو استراتژی موازی برای پر کردن جا های خالی دیگر استفاده کنید:

الف) جستجوهای اولیه را با لغات مورد نظر خود، چکیده های مشابه موضوعی انجام دهید (بعضی اوقات به اصطلاح توصیف کننده ، کلمات کلیدی ، عنوان های MeSH یا لغات واژه نامه، بسته به اینکه از کدام پایگاه داده استفاده می کنید) نتایج مرتبط را برای اضافه کردن کلمات به ماتریس ارائه دهید.

ب) سلسله مراتب واژه گان تخصصی پایگاه داده را برای لغات با مفهوم گسترده تر و باریک تر کاوش کنید.

توجه: نیازی نیست همه جاهای خالی را در یک ماتریس جستجو پر کنید

متوجه می شوید که هنگام اجرای اولیه آن باید برخی از جستجوها را انجام دهید و این به شما در اصلاح استراتژی جستجو کمک می کند. برای جستجوی این سؤال نمونه:

• برخی از اصطلاحات با مفهوم گسترده باعث نتایج بی ربط در مورد گوشت خوک و مرغ است .

• بعضی از اصطلاحات تخصصی تر غیر ضروری بودند، زیرا هر نتیجه حاوی "عصاره گوشت گاو" فقط با استفاده از اصطلاح گوشت گاو پوشش داده می شود.

This revised matrix shows both adjustments made to terms, and how the terms are connected with Boolean operators. Different forms of the same concept (the columns) are connected with OR, and each of the different concepts are connect with AND.

تغییرات املایی و واژه های جایگزین

استفاده صحیح از عملگرهای بولین برای ایجاد جستجوهای هدفمند بسیار اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها مهم است. عملیات کلیدی AND ، OR و NOT است و شمارا قادر می سازد مفاهیم concepts) ) را ترکیب کرده و واژ ه ها key terms) ) را به هم وصل کنید.

•از OR برای اتصال عبارات مختلف که برای بیان یک مفهوم به کار می روند استفاده کنید. از رابط جستجوی OR استفاده می کنید تا واژه ها ی کلیدی یک مفهوم را درون براکت ها یا پرانتز قرار دهید مانند این: (safe OR “food safety” OR decontamination OR contamination OR disinfect*)

اکنون این موارد به یک مفهوم ،ایمنی مواد خوراکی برای جستجوی شما تبدیل شده اند.

•از AND استفاده کنید تا مفاهیم مختلف را پیوند دهید. با تایپ کردن

(safe OR “food safety” OR decontamination OR contamination OR disinfect*) AND (beef OR “cattle carcasses”) - شما در حال هدایت بانک اطلاعاتی اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها برای نمایش نتایج حاوی هر دو مفهوم هستید.

• NOT تمام نتایج حاوی یک کلمه خاص را حذف می کند. به طور کلی توصیه می شود که از به کار بردن NOT پرهیز کنید، زیرا سایر واژه ها هم ممکن است به روشی که پیش بینی نکرده اید حذف شوند.

:جستجوی عنوان شده درمیتریکس بالا به شکل زیر دریک منبع الکترونیکی وارد می شو د

("food safety" OR safety OR decontamination OR contamination OR disinfection) AND (thaw* OR defrost* OR "thawing medium") AND ("sensory quality attributes" OR "sensory perception" OR quality OR aroma OR appearance OR "eating quality" OR juiciness OR mouthfeel OR texture OR "mechanical properties" OR "sensory analysis" OR "rheological properties") AND (beef OR "cattle carcasses")

اصطلاحات لغت نامه وژاگان به شما کمک می کند تغییرات مختلف در کلمات و هجی هایی را که محققان ممکن است از برای مفاهیم یکسان استفاده کنند را شناسایی کنید. اما شما باید از مکانیزم های دیگری که توسط پایگاه داده ها استفاده می شود هم استفاده کنید. این امر به ویژه برای جستجو در پایگاههای داده ای که اصطلاح نامه تخصصی علوم غذایی موجود ندارند، مهم است.

• جستجوی عبارات چند واژه ای با قرار دادن اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها دو یا چند واژه بین علامت نقل قول مانند "ایمنی خوارکی ها" باعث می شود که این واژه ها در یک قسمت خاص سر مقاله یا چکیده یا سرموضوع در کنار هم جستجو شوند. جستجوی عبارات به این ترتیب می تواند بازگردهای غلط رااز بین ببرد ، جایی که واژ ه های مورد استفاده به طور جداگانه مفهوم مورد نیاز را نشان نمی دهند.

• برخی از پایگاه های داده به شماامکان می دهند از جستجوی تقریبی proximity searching استفاده کنید و مشخص کنید که واژه ها باید با چه فاصله ای در کنار یکدیگر باشند. به طور نمونه، اگر

ripening N5 cheese را تایپ کنید، نتیجه ای پیدا می کنید که حداکثر پنج واژه را بین لغات آغاز و پایان داشته باشد، بنابراین می تواند ripening cheese و همچنین semi-hard goat cheese باشد.

• همچنین می توانید واژه ها را کوتاه کنید، به طور نمونه nutri* نتیجه های مربوط به nutrient, nutrition, nutrigenetics و غیره به همراه خواهد آورد.

• از نمادهای Wildcard در کلمات استفاده کنید تا تغییرات املایی مانند organi?ation را برای organisation یا organization پوشش دهید.

• می توانید عملکرد های مختلف را ترکیب کنید- جستجوی " brewer* yeast " نتایج " brewer yeast "، " brewer’s yeast " و " brewers yeast " را به دست می آورد، که شامل سه تغییر املایی ست.

• در نظر بگیرید که چگونه با تغییرات املایی مختلف لغات یکسان را جستجو کنید یا مطالب تاریخی را چگونه با استفاده از کلمات جدید جستجو کنید که در ان نقطه زمانی متداول نبوده اند.

توجه: در حالی که نماد برش truncation تقریباً همیشه نماد ستاره * است، قوانین در مورد نمادهای wildcards از پایگاه داده به پایگاه داده دیگر متفاوت است. نماد $ یا نماد ؟ به طور مشابه استفاده می شوند. برخی از پایگاههای داده از نماد N به اضافه شماره لغاتی که بین واژ های مورد جستجو قرار می گیرند برای جستجوی عبارات چند واژه ا ی استفاده می کنند و برخی دیگر از لغت NEAR استفاده می کنند. همیشه بخش راهنمای پایگاه داده را بررسی کنید تا مطمئن شوید که از نمادهای مناسب آن پایگاه استفاده می کنید.

نحوه ساخت استراتژی تجارت الکترونیک زمان افزایش دانش شما: 10 دقیقه

نحوه ساخت استراتژی تجارت الکترونیک

حتما شما هم می دانید که استفاده از یک استراتژی تجارت الکترونیک خوب امروزه به یک مسئله مهم تبدیل شده است. به عنوان یک فروشگاه آنلاین شما ترافیک خاصی را به همراه دارید. هنگامی که مردم برای محصولات و سرویس های مربوط به شما جستجویی را ثبت می کنند، شما به دنبال ثبت کسب و کارتان در نتایج اول هستید. این پروسه با استفاده از سئو تجاری صورت می گیرد. امروز با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و دقیقی را در مورد استراتژی تجارت الکترونیک و سئو تجاری دریافت کنید. اصلا این سئو چرا اهمیت دارد؟ ما چگونه می توانیم یک استراتژی اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها تجارت الکترونیک ایجاد کنیم؟ همچنین شما می توانید ابزار هایی را شناسایی کنید که به پروسه شما کمک می کنند.

استراتژی تجارت الکترونیک

استراتژی تجارت الکترونیک

سئو تجاری چیست؟

بیایید تا بررسی استراتژی تجارت الکترونیک را با سئو تجاری شروع کنیم.سئو تجاری به پروسه ای گفته می شود که در طی آن شما وب سایت فروشگاهی خود را به همه مردم در سراسر جهان نمایش می دهید. در این پروسه شما وب سایت خود را در نتایج اول موتور های جستجو قرار می دهید تا هر خریداری که به دنبال تهیه محصول مورد نظر شما می باشد بتواند به راحتی آن را شناسایی نماید. در سئو تجاری شما همه محدودیت ها را کنار زده و تجارت خود را به یک تجارت بین المللی تبدیل خواهید کرد. یک وب سایت بهینه فروشگاهی می تواند در آزمون های مربوط به الگوریتم گوگل نمره خوبی کسب کند و ترافیک زیادی را به خود وارد نماید.

سئو تجاری اهمیت زیادی دارد چرا که شصت درصد از مردم در سراسر جهان در مورد یک برند و فروشگاه قبل از خرید تحقیق می کنند. این مسئله اهمیت زیادی دارد. هنگامی که سایت شما بهینه شده است، آنها محصولات، برند و خدمات شما را در صفحات اول موتور های جستجو مشاهده خواهند کرد. هنگامی که مردم با سایت شما و خدمات و برندتان آشنا شوند، احتمال اینکه از شما خرید کنند افزایش پیدا خواهند کرد. این مدل از انواع سئو با یک روش سئو معمولی تفاوت های زیادی ندارد. در هر صورت شما باید سایت و محتوای خود را بهینه کنید تا بتوانید محصولاتتان را به فروش برسانید. شما باید از مطالب غنی استفاده کنید که کلمات کلیدی دقیق و با کیفیتی در ساخت آنها به کار رفته است. این مسئله به شما کمک می کند تا به پروسه سئو سایت خود سرعت ببخشید.

استراتژی تجارت الکترونیک مبتنی بر سئو

حال که مباحث مقدماتی و تعریفی را پشت سر گذاشتیم، بیایید تا به صورت دقیق استراتژی تجارت الکترونیک را بررسی کنیم. در لیست زیر شما می توانید چند مورد از مهم ترین مواردی که شما باید به آنها توجه داشته باشید را مشاهده کنید.

جستجو کلمات کلیدی برای سئو تجاری

پروسه استراتژی تجارت الکترونیک شما باید با استفاده از تحقیق در مورد کلمات کلیدی شروع شود. مخصوصا اگر شما به دنبال سئو صفحه یک محصول هستید، استفاده از کلمات کلیدی خوب و با کیفیت اهمیت زیادی دارد. این تحقیق به شما اجازه می دهد تا اطلاعات جامعی را در مورد مردم و نحوه سرچ کردن آنها به دست آورید. در مرحله بعدی شما باید کلمات کلیدی دریافت شده را در محتوای سایت خود به کار ببرید. گوگل با استفاده از کلمات کلیدی قرار داده شده در وب سایت شما متوجه می شود که چه زمانی باید صفحه مورد نظر شما را به مخاطبین و جستجو کنندگان نمایش دهد. این مسئله اهمیت زیادی دارد. شما باید بتواند کلمات کلیدی خوبی را پیدا کنید و آنها را در متن خود تکرار کنید.

در تصویر زیر شما می توانید صفحه یک وب سایت فروشگاهی بین المللی فعال در زمینه تولید و فروش کرم ضد آفتاب را مشاهده کنید. توضیحات کوتاهی که محصول دارد حاوی کلمات کلیدی می باشد که مردم در مورد آنها کنجکاو بوده و تحقیق کرده اند. از جمله این کلمات کلیدی می توان به کرم ضد آفتاب نامرئی، کرم ضد آفتاب بی رنگ و SPF 40 اشاره کرد.

جستجو کلمات کلیدی برای سئو تجاری

جستجو کلمات کلیدی برای سئو تجاری

برای مشخص کردن استراتژی تجارت الکترونیک شما می توانید از کلمات کلیدی رقبای خود هم استفاده کنید. رقبای خود را آنالیز کنید و متوجه شوید که آنها برای چه چیزی رتبه خوبی دریافت کرده اند. شناسایی رقبا به شما کمک می کند تا پروسه سئو تجاری را خیلی راحت تر طی کنید. البته، امروزه ابزار های آنالیز زیادی در اختیار شما قرار داده شده اند. با استفاده از این ابزار های آنالیز شما به راحتی می توانید صفحات مختلف موجود در وب سایت رقبا را بررسی کنید.

سئو داخلی

استفاده از سئو تجاری بر روی المنت های موجود در صفحه به شما کمک می کند تا تگ های اچ تی ام ال، ساختار کلی وب سایت و صفحات وب سایت خود را مشخص کنید. این المنت ها حاوی کلمات کلیدی هستند. در نتیجه، شما باید در ابتدا کلمات کلیدی را مورد بررسی قرار دهید. این مورد از لیست موارد مربوط به سئو در چند زیر شاخه تقسیم می شود که ما همه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

عناوین متا

عناوین متا به هدر هایی گفته می شوند که محتوای موجود در وب سایت شما را مشخص می کنند. هنگامی که شما در حال طراحی عنوان متا هستید، باید محتوای اصلی صفحه را خلاصه کنید. همچنین، کلمه کلیدی اصلی باید در عنوان متا به کار رفته باشد. تصویر زیر یک مثال فروشگاه اینترنتی است. این پلتفرم فروشگاهی دقیقا محتوای وب سایت خود را در عنوان آورده است. در نتیجه، کاربران می دانند که با چه هدفی به وب سایت وارد شوند و هنگامی که به وب سایت وارد می شوند چه چیزی در انتظار آنها نشسته است: فروش اینترنتی.

عناوین متا

عناوین متا

توضیحات متا

استفاده از توضیحات متا قوی در استراتژی تجارت الکترونیک هم اهمیت زیادی دارد. توضیحات متا به متنوتی گفته می شود که در نتایج جستجو ظاهر شده و می تواند خلاصه ای از متن را در اختیار کاربر قرار دهد. توضیحات متا به کسانی که جستجو انجام داده اند کمک می کند تا خلاصه ای از متن را مشاهده کنند و متوجه شوند که آیا مواردی که به دنبال آنها هستند در صفحه شما آورده شده اند یا نه. این خلاصه فقط در نتایج جستجو نمایش داده می شود و هنگامی که شما در حال نگارش آن هستید، باید کلمه کلیدی اصلی را در آن قرار دهید. در تصویر زیر شما می توانید مثالی برای توضیحات متا مشاهده کنید. این توضیحات توسط یک فروشگاه اینترنتی یک دلاری طراحی شده اند.

توضیحات متا

توضیحات متا

در توضیحات متا، شما می توانید از نظرات کاربران و ستاره هایی که آنها به شما داده اند هم استفاده کنید. این مسئله به شما کمک می کند تا اعتماد مشتریان را جذب کنید و خیلی راحت تر یک محصول را به آنها عرضه نمایید. البته، امروزه اسکیما های زیادی هستند که در این زمینه به شما کمک می کنند. شما می توانید موارد مناسب خود را انتخاب نمایید.

ساختار لینک

ساختار لینک شما به دسته بندی های اصلی وب سایت اشاره دارد. این مسئله در استراتژی تجارت الکترونیک می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. بهترین راه برای استفاده از ساختار لینک درست، کوتاه نگه داشتن آن می باشد. شما می توانید از کلمات کلیدی مختلفی استفاده کنید و دسته بندی های خود را تازه نگه دارید. ساختار لینک های شما باید شفاف باشد تا موتور جستجو با مشکل مواجه نشود.بیایید تا وب سایت HubSpot را به عنوان مثال در نظر بگیریم. دامنه اصلی آن hubspot.com می باشد. اگر شما به دنبال نرم افزار بازاریابی این تیم باشید، لینک به شکل hubspot.com/products/marketing نمایش داده می شود. این ساختار به گوگل گفته می شود که ابزار بازاریابی در دسته محصولات قرار گرفته اند.

توضیحات محصولات

دسته بندی و توضیحات محصول هم یکی از مهم ترین مواردی است که در هنگام انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک شما باید به آن توجه داشته باشید. این موارد به صورت مستقیم چیستی محصولات شما را توضیح می دهند. هنگامی که شما در حال طراحی آنها هستید، شما باید کلمات کلیدی دریافت شده از تحقیقات را مورد استفاده قرار دهید.

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها کدی در وب سایت شما ست که می تواند محتوای صفحه را توضیح دهد. گوگل با استفاده از این ابزار می تواند وب سایت شما را ایندکس کند و آن را نمایش دهد. بهتر است که از ساختمان داده استفاده کنید تا پروسه علامت گذاری سایت را بهبود ببخشید.

تصاویر و alt تصاویر

همه وب سایت های فروشگاهی باید تصاویر با کیفیتی داشته باشند تا بتوانند محصولات خود را به راحتی نمایش دهند. این مسئله به صورت مستقیم سئو تجاری را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هنگامی که شما به دنبال فروش هستید، استفاده از کلمات کلیدی خوب و دقیق به عنوان آلت تصاویر به شما کمک می کند تا نیاز های کاربران خود را به راحتی رفع کنید. استفاده از تصاویر دقیق می تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد.

 چگونه می‌توانیم یک متن جایگزین عکس بنویسیم و چرا این متن در سئو اهمیت دارد؟

چگونه می‌توانیم یک متن جایگزین عکس بنویسیم و چرا این متن در سئو اهمیت دارد؟

سئو فنی در استراتژی تجارت الکترونیک

مبحث دیگری که شما باید به آن توجه داشته باشید سئو تکنیکال و تاثیرات آن در استراتژی تجارت الکترونیک می باشد. سئو تکنیکال همان چیزی است که وب سایت شما را راه اندازی می کند. حرکت در صفحات مختلف با استفاده از این سئو امکان پذیر است. در وب سایت های فروشگاهی شما باید بر روی سرعت وب سایت تمرکز داشته باشید. هنگامی که شما از متون سنگین و زیادی برای توضیحات محصول استفاده می کنید، سرعت سایت کاهش پیدا می کند. ترکیب تصاویر زیاد، ویدیو های طولانی و متون پیچیده باعث می شود تا سرعت سایت تحت تاثیر قرار گیرد. بهتر است که فایل های خود را فشرده کنید و سرعت سایت را افزایش دهید. در غیر این صورت شما با مشکلات مختلفی مواجه خواهید شد.

شما همچنین باید مطمئن شوید که از کد های تمیزی استفاده کرده اید. چرا که استفاده از کد نویسی کثیف و غیر بهینه به شما آسیب های جدی وارد می کند. همه موارد مربوط به سئو باید به هم متصل باشند تا شما با مشکل خاصی مواجه نشوید.

بک لینک در سئو تجاری

مورد دیگری که شما باید به آن توجه داشته باشید استفاده از بک لینک در سئو تجاری می باشد. بک لینک ها که به عنوان سئو خارج از صفحه هم شناخته می شوند یکی از مهم ترین موارد موثر بر روی ترافیک وب سایت و سئو به حساب می آیند. شما می توانید از منابع پر بازدید که ترافیک زیادی دارند بک لینک بگیرید. یکی از بهترین موارد مربوط به استراتژی تجارت الکترونیک حاوی ایجاد بک لینک و منشن در سایت های پر بازدید و تصاویر مختلف می باشد. این مسئله به صورت مستقیم سایت شما را تحت تاثیر خود قرار می دهد. یک راه خلاقانه برای دریافت بک لینک استفاده از افراد تاثیر گذار در شبکه های اجتماعی می باشد. شما می توانید سایت و محصولات خود را با استفاده از خدمات آنها به اشتراک بگذارید.

استراتژی تجارت الکترونیک

بهینه سازی برای موبایل در سئو تجاری

اگر شما به دنبال یک استراتژی تجارت الکترونیک قوی هستید، حتما باید سایت خود را برای موبایل و دستگاه های اندرویدی بهینه کنید. شاید در زمان های قدیم بهینه سازی سایت برای موبایل مسئله پر اهمیتی به حساب نمی آمد ولی امروزه شما باید این پروسه را به خوبی و بدون مشکل به اتمام برسانید. از آنجایی که تعداد کاربران اندرویدی و موبایل افزایش یافته است، بهینه بودن سایت برای موبایل نتایج متنوعی را به همراه خواهد داشت. امروزه اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها 41 درصد از ترافیک کل اینترنت با استفاده از گوشی های موبایل ایجاد می شود.

ایجاد یک طراحی ریسپانسیو مخصوص موبایل به شما اجازه می دهد تا سئو سایت را به مراحل بعدی منتقل کنید. چرا که این روش ایجاد صفحات باعث می شود تا وب سایت شما در موبایل به خوبی نمایش داده شود. در این شرایط گوگل رتبه بالایی به شما داده و نرخ تبدیل و ترافیک شما افزایش پیدا خواهند کرد. بهتر است که دکمه های سایت را در موبایل کوچک تر کنید، تصاویر و گرافیک را تغییر دهید و اندازه متون را عوض کنید. بهتر است که با یک طراح حرفه ای مشورت کنید و نتایج نهایی مطلوبی را به دست آورید. این مسئله اهمیت زیادی داشته و به صورت مستقیم بر روی پروسه سئو سایت شما تاثیر گذار است. البته، این مسئله در استراتژی تجارت الکترونیک هم موثر می باشد. چرا که این پروسه به صورت مستقیم استراتژی تجارت الکترونیک را تحت تاثیر خود قرار داده و نیاز های شما را رفع می کند.

5 استراتژی تبلیغات کلیکی که باید در سال جدید امتحان کنید

5 استراتژی تبلیغات کلیکی که باید در سال جدید امتحان کنید

با وجود افزایش میزان رقابت در تمامی استراتژی های تبلیغاتی مهم است که از جدید ترین تغییرات و اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها نوآوری های تبلیغات در گوگل آگاه شوید. به این ترتیب می توانید بهترین قیمت گذاری و بودجه بندی را برای تبلیغ در گوگل انجام داده و با کمترین خطا، شاهد تاثیر این روش در افزایش میزان فروش، افزایش بازدید سایت و … باشید. در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با 5 استراتژی تبلیغات کلیکی که حتما باید امتحان کنید، آشنا کنیم.

5 استراتژی تبلیغات کلیکی جدید در دنیای تبلیغات آنلاین

استفاده از رسانه های مختلف برای تبلیغات آنلاین

فضای اینترنت روز به روز در حال توسعه است. علاوه بر این افراد روزانه وقت بیشتری را در این فضا برای پیدا کردن پاسخ سوالاتشان صرف می کنند. به همین دلیل است که به تعداد وب سایت ها و شبکه های اجتماعی مختلف اضافه می شود. بنابراین بهتر است که برای برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغاتتان، کمی فراتر از گوگل و بینگ را نگاه کرده و از تاثیر مثبت شبکه های اجتماعی غافل نمانید. بهترین شبکه های اجتماعی که می توانید متناسب با کسب و کارتان انتخاب نمایید، عبارت است از :

 • یاهو Yahoo
 • فیسبوک Facebook
 • لینکدین LinkedIn
 • توئیتر Twitter

استراتژی تبلیغات کلیکی

استفاده درست از روش های تبدیل کاربر به مشتری

تمام کاربرانی که به سایت شما مراجعه می کنند، در یک مرحله مشابه از فرآیند خرید نیستند. به عبارت دیگر، برخی از آنها با قصد خرید و برخی دیگر تنها با هدف مقایسه به سایت شما می آیند. بنابراین زمانی که استراتژی تبلیغات کلیکی را تعیین می کنید، باید برای هر یک از این انواع کاربران ، فکری داشته باشید تا آنها را به مشتری تبدیل نمایید. به همین دلیل است که باید در تمامی صفحات سایتتان از گزینه های call to action در قسمت های مشخص استفاده نمایید. استفاده از همین گزینه ها است که باعث بالا بردن نرخ تبدیل تبلیغ و اثربخشی صفحه فرود یا لندینگ پیج می شود.

به همین دلیل بهتر است که قبل از پیاده سازی استراتژی تبلیغات کلیکی مورد نظر، حتما حالت های مختلف کاربر و نیازهای او را در نظر بگیرید، و سعی کنید با استفاده از گزینه های call to action در جای مناسب به آنها پاسخ دهید.

مخاطب هدفتان را در دسته های مختلف قرار دهید

یکی از اهدافی که هنگام پیاده سازی استراتژی تبیلغات کلیکی دارید، تبدیل کاربر به مشتری است. اما باز هم مشابه با موردی که پیشتر اشاره کردیم، کاربری که 1 روز پیش به سایت شما سر زده است با کاربری که 70 روز به سایت مراجعه کرده است، متفاوت است. بنابراین با آگاهی از وضعیت مشتری می توانید از تکنیک های مختلف و موثر برای هر یک جهت تبدیل وی به مشتری استفاده نمایید. به عنوان مثال با داده هایی که در متن هر تبلیغ برای هر گروه از مشتریان احتمالی قرار می دهید، فرآیند قانع کردن آنها را برای اعتماد و خرید از شما راحتتر پیش می برید.

توجه بیشتر به نیاز کاربران

همه می دانیم که انتخاب کلمه کلیدی مناسب تا چه اندازه در موفق بودن تبلیغات شما موثر است. اما این مسئله به این معنا نیست که شما تنها باید به کلمات کلیدی پر طرفدار اهمیت دهید. با توجه به تغییراتی که در تبلیغات کلیکی گوگل در حال ایجاد شدن است، به راحتی می توان نتیجه گرفت که به زودی اهمیت کلمه کلیدی جای خود را به اهمیت نیاز کاربر می دهید. زمانی که شما از نیاز مخاطبتان اطلاعات درستی داشته باشید، می دانید که به جستجوی چه چیزی است و در نتیجه چگونه باید به آن پاسخ داد.

 استراتژی تبلیغات کلیکی

استفاده هرچه بهتر از ابزار اتوماسیون سازی

الگوریتم های گوگل روز به روز برای بهتر پاسخ دادن به نیاز مشتری در حال توسعه و پیشرفت هستند. به همین دلیل استفاده از ابزاری نظیر ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی و … موجب عملکرد بهتر استراتژی تبلیغات کلیکی شما می شود.

بنابراین تا جایی که امکان دارد از این ابزار اتوماسیون سازی جهت افزایش تاثیر تبلیغتتان استفاده نمایید.

همراهان عزیز بهتر است که برای گرفتن نتیجه مثبت از سرمایه گذاری که در استراتژی تبلیغات کلیکی انجام می دهید، بهتر است که از یک گروه متخصص که در پیاده سازی های تکنیک های مختلف تخصص و تجربه کافی دارند، استفاده نمایید. برای گرفتن مشاوره رایگان می توانید از طریق شماره های موجود در سایت با ما در ارتباط باشید.

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

 • maryam.akbari
 • تیر 06, 1401
 • بدون دیدگاه

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

اگر شما هم در جهان گسترده وب حضور دارید، حتما بار ها شنیده اید که نرخ کلیک چیست؟ اصطلاح انگلیسی آن click-through rate، این روز ها با مخفف خود یعنی CTR شناخته می شود. هنگامی که یک عبارت را در موتور جستجو سرچ میکنید، در صفحه نخست نتایجی نمایش داده می شوند که طبق الگوریتم ها بیش ترین ارتباط را داشته اند.

برای نمونه شما این عبارت را سرچ کرده اید؛«نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟» در پاسخ به این سوال که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است، جستجوگر در صفحه نخست حداقل 10 لینک را نشان می دهد. شما ممکن است بر روی یک یا همه ی نتایج کلیک کنید و محتوا را مطالعه کنید.

در این بین میزان کلیک بر روی یک لینک می تواند بیش از سایرین باشد. باید بگوئیم که نرخ کلیک یک معیار است. اما معیاری برای چه چیزی؟ در ادامه همراه ما در رشد 360 باشید تا به این نکته بپردازیم که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است.

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

نرخ کلیک چیست؟

پس از آن که شما عبارتی را سرچ کرده اید، نتایج به صورت لینک نشان داده می شوند. بین لینک ها شما بر روی یک لینک خاص که به نظر مرتبط آمده است کلیک کرده اید. نرخ کلیک در واقع میزان دریافت Impression یا همان میزان بازدید در نتایج جستجو و پس از آن کلیک بر روی لینک سایت است. دقیقا معنای نرخ کلیک همین است؛

چند درصد از مخاطبان لینک را دیده اند و سپس اقدام به بررسی بیشتر کرده اند و بر روی لینک کلیک کرده اند. هر چقدر نرخ کلیک بالا باشد، شما در تبلیغات و هدفی که از آن داشته اید موفق تر خواهید بود. در صورتی که CTR میزان بالایی داشته باشد، کاربران صفحه وب خاص شما را مرتبط با کوئر های جستجو می داند.

در نهایت این مخاطبان به صفحه ای برای خرید محصول، دانلود فایل، ثبت نام و یا …وارد خواهند شد. در ادامه به معرفی نرخ کلیک به طور کامل خواهیم پرداخت.

چرا نرخ کلیک عنصری ارزشمند است؟

اگر هنوز هم میپرسید که چرا نرخ کلیک حائز اهمیت است؟ باید بگوئیم که الگوریتم های هر موتور جستجوگری از جمله گوگل، به این نکته توجه بالایی دارند. این که چند درصد از مخاطبانی که لینک شما را در صفحه نتایج جستجو دیده اند، آن را متناسب دانسته و بر روی آن کلیک کرده اند.

بنابراین زمانی که تعداد دفعات کیلک بالا باشد، این صفحه بهینه و ایده آل بوده است و برای مخاطب اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها جذابیت و کاربرد داشته است. بنابراین ترافیک شما افزایش یافته است و رتبه شما در رنکینگ گوگل بهبود می یابد.

برای نمونه در نتیجه جستجوی عبارتی چون نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟ ممکن است ده ها لینک برای شما نمایش داده شود. اما شما معمولا بر روی لینک نخست کلیک می کنید. این صفحه با افزایش بازدید، موفق تر خواهد بود.

چگونه اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها می توان نرخ کلیک را افزایش داد؟

 • با استفاده از روش های بهینه سازی سایت، سئو سایت خود را بهبود ببخشید و از این طریق بازدید بالاتری را دریافت کنید.
 • برای محتوای متنی، ویدیویی و…عنوان هایی مناسب، جذاب و مرتبط با نوع محتوا انتخاب کنید.
 • کلمات کلیدی مناسب با متن را انتخاب کنید. انتخاب درست کلمه کلیدی اهمیت بالایی دارد.
 • از هیچ عنصر تکراری استفاده نکنید چرا که رتبه شما در گوگل کاهش پیدا می کند. برای نمونه محتوای تکراری، عنوان تکراری و کلیشه ای و…
 • تولید محتوای ارزشمند و یونیک، یکی از مهم ترین ابزار ها برای افزایش نرخ کلیک است.
 • وب سایت خود را ایده آل و کاربر پسند طراحی کنید تا مخاطب بیشتری را جذب و در سایت نگه دارید.
 • استفاده از تبلیغات گوگل برای افزایش ترافیک سایت و افزایش نرخ کلیک شیوه ای بسیار مناسب است.

نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است؟

آیا می دانید Impression چیست؟

به این سوالات پاسخ دادیم که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است. اکنون به این نکته بپردازیم که ایمپرشن یا Impression چیست؟ در نتیجه جستجوی عبارت در موتور جستجو، صفحه نتایج باز می شود. در این صفحه چندین لینک از سایت های متفاوت وجود دارد.

آیا لینک وب سایت شما هم در این صفحه دیده شده است؟ اگر در صفحه اول هستید پس دیده شده اید و 1 ایمپرشن برای شما ثبت خواهد شد. اما اگر در صفحه دوم، سوم یا دهم هستید، در صورتی ایمپرشن دریافت خواهید کرد که مخاطب به آن صفحه هم سر بزند. ممکن است پس از دریافت ایمپرشن مخاطب بر روی لینک شما کلیک کند و وارد صفحه وب شود.

در این صورت نرخ کلیک شما افزایش می یابد. بنابراین برای افزایش نرخ کلیک، سئو سایت و تولید محتوا هستند که بیش ترین نقش را ایفا خواهند نمود.

نرخ کلیک چگونه محاسبه می شود؟

با یک فرمول ساده نرخ کلیک شما مشخص می شود، ابتدا تعداد کلیک را بر تعداد ایمپرشن تقسیم کنید و در نهایت در عدد 100 ضرب کنید. برای نمونه اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها فرض کنید عبارت «نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است» در نتایج گوگل 200 بار نمایش داده شده است. کاربرانی که آن را دیده اند، 50 بار بر روی آن کلیک کرده اند.

عدد 50 تقسیم بر 200 خواهد شد 0.25 که این عدد را در 100 ضرب می کنیم و عدد 25 یا همان بیست و پنج درصد نرخ کلیک شما است. افزایش نرخ کلیک مهم ترین نکته ای است که در بهبود رتبه بندی وب سایت و جذب مخاطب باید در نظر داشته باشید.

چه عواملی بر افزایش نرخ کلیک اثر گذار هستند؟

کلید واژه ها از اهمیت بالایی برخوردارند. در کنار آن ها کیفیت و سئو سایت نیز اهمیت دارد.

آیا با استفاده از ربات می شود نرخ کلیک را افزایش داد؟

بله اما گوگل الگوریتم های قدرتمندی دارد که ربات را از انسان تشخیص می دهند و در نتیجه به ضرر سایت شما خواهد شد.

در پاسخ به این سوال که نرخ کلیک چیست و چرا حائز اهمیت است به تبلیغات اشاره می شود؟

نرخ کلیک برای تبلیغات به همین روش و با کلیک مخاطب بر روی تبلیغات در صفحه نتایج بستگی دارد.

ده دلیل برای نیاز به استراتژی بازاریابی دیجیتال

ده دلیل برای نیاز به استراتژی بازاریابی دیجیتال

در ابتدا این را بگویم که برای پایه ریزی یک استراتژی بازاریابی دیجیتال قوی و موثر نیازی نیست به دنبال تهیه گزارش های طولانی و مفصل بروید بلکه می توان آن را در چند برگه A4 در قالب جدول خلاصه کنید. سپس شما باید به سراغ تهیه یک برنامه دقیق برای اجرای استراتژی خود بروید، اگر شما هنوز برنامه ای برای استراتزی خود ندارید، ما در این مقاله از سایت ایلیاسیستم دو راهکار خوب به شما پیشنهاد می کنیم:

1. با یک برنامه بازاریابی دیجیتال شروع کنید و تغییرات مورد نیاز و همچنین نکات مربوط به سرمایه گذاری و تغییرات آن را در بازاریابی را مشخص کنید .

2. سپس برنامه دیجیتال و برنامه بازاریابی خود را در هم ادغام کنید، یک برنامه و طرح یک دست و یکپارچه را ایجاد کنید.

در ادامه این مطلب به اهمیت دیجیتال مارکتینگ و دلایلی که یک کسب و کار نیاز به ایجاد استراتژی بازاریابی دیجیتال دارد می پردازیم.

آیا شما برای بازاریابی دیجیتال خود، استراتژی دارید؟

اگر بخواهیم یک آمار خوب به شما در مورد استفاده شرکت ها از استراتژی های بازاریابی دیجیتال مشخص ارائه دهیم

باید به این آمار که در سال 2012 طی یک نظرسنجی غیررسمی به دست آمده است استناد کنیم:

پس بنا بر آمار بالا نزدیک به نیمی از شرکت ها فاقد استراتژی دیجیتال هستند. اگر شما نیز جزو این دسته هستید پیشنهاد می کنم حتما دلایل لازم برای داشتن استراتژی بازاریابی دیجیتال را در ادامه با دقت بخوانید و در کار خود از آن ها بهره کافی را ببرید تا بتوانید موفق شوید.

چرا به استراتژی بازاریابی دیجیتال نیاز داریم؟

1.شما بدون هدف و جهت هستید

شرکت های بدون استراتژی دیجیتالی (که تعدادشان بسیار زیاد است) هدف استراتژی واضحی ندارند برای آنچه که می خواهند از کسب و کار آنلاین خود به دست آورند، مثلا:

 1. به دست آوردن مشتریان جدید
 2. ارتباط بهتر و عمیق تر با هر یک از آن ها

اگر شما اهداف بازارایابی دیجیتال خود را با مدل (smart (Specific-Measurable-Actionable –Relevant-Time_bound تعیین نکرده باشید، احتمالا شما منابع کافی برای رسیدن به اهدافتان را قرار نداده اید و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها بررسی نکردید که آیا به اهداف خود می رسید یا خیر؟

2.شما سهم بازار و مخاطب آنلاین خود را نمی شناسید

اگر شما در این مورد تحقیق نکرده باشید. ممکن است تقاضای مشتری برای خدمات آنلاین را دست کم یا نادیده بگیرید.

و مهم تر از آن، شاید شما در جریان بازار آنلاین خود نیستید: پویایی بسته به کانال های سنتی با مشخصات مختلف و ویژگی های مشتری، رقبا، پیشنهاد ها و گزینه هایی برای ارتباطات بازاریابی متفاوت خواهد بود

ابزارهای عالی در پلتفرم های دیجیتال وجود دارد که توسط آن ها می توان سطح تقاضای مشتری را پیدا کرد.

ما توصیه می کنیم که جست و جو ها را با استفاده از keyword planner تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید چگونه جستجوگران را به سایت خود جذب کنید.

3.وجود داشتن رقبای نوپایی که سهم بازار شما را از چنگتان در می آورند

اگر شما منابع کافی برای اختصاص دادن به بازاریابی دیجیتال ندارید یا شما از یک رویکرد ad-hoc با استراتژی هایی که واضح تعریف نشده است، استفاده می کنید. آنگاه رقبای شما به راحتی سهم شما را گرفته و از آن خود می کنند.

4.شما یک پیشنهاد ارزشمند و پرقدرت آنلاین ندارید

اگر شما برای مشتریان آنلاین خود پیشنهاد های جذاب و قوی (مانند تخفیف های ویژه و تبلبغات قوی و. ) داشته باشید، در ایتدا تمایز خدمات قوی و منحصر به فرد خود را نشان می دهید، سپس وفاداری خود را به آن ها نشان می دهید.

به این صورت شما نه تنها مشتریان خود را تشویق به خرید می کنید بلکه مشتریان جدیدی نیز کسب می کنید.

به همین دلیل استراتژی بازاریابی دیجیتال برای بسیاری از کسب و کار ها بسیار مهم است زیرا محتوای شما ارتباط شما را با مشتری های خود از طریق جستجو در گوگل، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی اجتماعی و . افزایش می دهد.

5.شما به اندازه کافی مشتریان آنلاین خود را نمی شناسید

در اکثر اوقات گفته می شود که دنیای دیجیتال و رسانه های دیجیتالی قابلیت بهترین ارزیابی و سنجش ها را دارند.

اما به این نکته توجه نمی شود که ابزاری مانند گوگل آنالیز و امثال آن فقط ارقام تعداد بازدید و . را به ما می دهد و نکته ای درباره احساسات مشتری و نوع نگرش آن به محصولات ما را ارائه نمی کند.

پس برای اینکه نقاط ضعف خود را پیدا کنید باید از ابزار های کمکی دیگری هم استفاده کنید تا اطلاعات بیشتری از مشتریان به شما بدهد.

6.شما یکپارچه و یک دست نیستید

زیاد تفاوتی ندارد که شما یک متخصص IT یا یک آژانس دیجیتال مارکتینگ مستقل باشید.

در هرحال شما باید تمام فعالیت ها و کارهای دیجیتال خود را به طور منظم دسته بندی کنید و سپس آن ها را به صورت اطلاعات و داده تکمیل و ذخیره کنید.

البته این روش زیاد کارامد و مفید نیست، همانطور که می دانید رسانه های دیجیتال زمانی قوی ترین و مفید ترین حالت خود را دارند که با رسانه های سنتی و کانال های پاسخ گو ترکیب شده باشند.

7.فعالیت و استراتژی دیجیتال با توجه به اهمیت زیادی که دارند،افراد و بودجه کافی برای آن ها اختصاص داده نشده است.

ممکن است منابع کافی برای برنامه ریزی و اجرای بازاریابی الکترونیکی اختصاص نیافته باشد.

و ممکن است کمبود تخصص در متخصص بازاریابی در زمینه بازاریابی الکترونیکی وجود داشته باشد که در این چنین مواردی نمی توانید مقابله درست و موثری در برابر تهدید های رقابتی موجود در بازار داشته باشید.

8. زمان و سرمایه مالی شما به دلیل تکرار و کارهای بیهوده از بین می رود

حتی اگر شما سرمایه و منابع کافی نیز برای کسب و کار خود فراهم کرده باشید باز هم امکان آن وجود دارد که منابع شما از بین برود و هدر داده شود. این مورد بیشتر در شرکت های بزرگتر رخ می دهد، مثلا بخش های مختلف بازاریابی برای انجام وظایف خود ابزار های مشابهی خریداری کنند یا برای انجام یک هدف مشخص از چند ابزار متفاوت استفاده کنند.

9.شما هوش و ذکاوت و تندی کافی برای رسیدن یا جلو زدن از رقبای بزرگتان را ندارید

اگر به برند های بزرگ آنلاین نظیر: آمازون، دل، گوگل، تسکو، زاپاس و . نگاه کنید، خواهید دید که همه آن ها به شدت دنبال روشی تازه و جدید برای حفظ یا دستیابی به مخاطبان آنلاین خود هستند.

10.شما بهینه سازی نشده اید

هر شرکت و کسب و کاری که دارای سایت باشد می تواند به راحتی تجزیه و تحلیل بازدید سایت خود را دریافت کنند. اما بسیاری از مدیران ارشد این نگرانی را دارند که تیم بازاریابی آن ها زمان لازم را برای تجزیه و تحلیل و بررسی این داده ها نداشته باشند. اگر شما دارای یک استراتژی بازاریابی دیجیتال خوب باشید، قادر خواهید بود تا اصول و کارهای اولیه را به درستی انجام دهید و پایه و اساس کسب و کار خود را محکم و اصولی بنا کنید.

بعد از آن شما قادر خواهید بود تا روی به بهبود مستمر و دائمی جنبه های کلیدی مانند بازاریابی موتور های جستجو، تجربه کاربران سایت، ایمیل مارکتینگ و بازاریابی شبکه های اجتماعی روی بیاورید

نتیجه گیری:

خب حالا ما با هم ده دلیل یا اشکالی که نیاز است آن ها را بدانید تا بتوانید فعالیت و کار خود را به خوبی پیش ببرید را بررسی کردیم. می دانیم که امروزه برای پیشرفت نیاز است تا از تجربیات دیگران نهایت استفاده را بکنید تا بتوانید بازاریابی دیجیتال خود را به نحو احسن پیش ببرید.

امیدوارم این مطالب برای شما کاربرد داشته باشد و با ارسال نظراتتون ما را در ارائه بهترین مطالب در پیشبرد دنیای دیجیتال یاری کنید.

به شما آموزش می دهیم چگونه کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید و تا انتهای مسیر کنار شماییم. در قسمت نظرات همین پست چشم انتظار انتقادات و پیشنهادات شما برای بهترشدن خدمات خود هستیم

شرکت نرم افزاری ایلیاسیستم مجری تخصصی طراحی و توسعه نرم افزارهای تحت وب، طراحی سایت، طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی اپلیکیشن موبایل، تولید محتوا و مشاوره دیجیتال مارکتینگ در مشهداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.